Wat ben je waard?

Een vraag die als belegger wel eens door ons hoofd spookt: wat ben ik waard? Hoeveel heb ik nu al bij elkaar gespaard? Op zich is dit een heel simpel gegeven: je neemt al je bezettingen en je vermindert dit met je schulden. Toch?

Stel, je hebt in het totaal 220 000€ bezittingen en nog 105 000€ schulden, dan ben je in het totaal € 115 000 waard.

Ga je in detail kijken, dan is het oplijsten van al je bezittingen niet altijd eenvoudig. Wat tel je mee? Tel je je fiets, wagen, kleren of strips mee? Wat doe je met de huisraad? En welke schulden neem je mee? Ook de 30 euro van vorige week die je nog aan vriend moet betalen?

Volgens de strikte definitie moet je inderdaad alles meenemen in de vergelijking. Zelf vind ik dit een tijdrovende en moeilijke oefening. Begin maar eens te bepalen wat al je kleren nog waard zijn, en je tuintafel, grasmaaier en je salon. Je kan dit niet zomaar even opzoeken op het internet. Hoewel deze aanpak zeer ruim is, zijn er ook beperkingen. Wat heb je eraan te weten hoeveel je waard bent als je alles verkoopt. Je hebt dan niets meer, enkel cash. Welke kleren ga je aandoen? Waar ga je leven?

Daarom ben ik voorstander van een andere benadering. Een bepaling van je waarde die ervan uitgaat dat je in ieder geval een aantal basis zaken nodig hebt en dat deze zaken eerder gebruiksgoederen zijn en je gaat ze waarschijnlijk niet verkopen. Tuurlijk zijn er uitzonderingen: als je een nieuwe wagen koopt ga je wellicht proberen de oud te verkopen, en liefst voor zoveel mogelijk.

Wat is het voordeel van deze laatste methode?

Als je echt financieel onafhankelijk wil worden, dan is het belangrijk om te weten waar je staat ten opzichte van je streefbedrag. Voor mij is het hierbij belangrijk om te weten hoeveel vermogen ik heb waarvan ik kan leven. Net daarom is het belangrijk dat in het huis waar ik in woon en de wagen waarmee ik rij niet meetel. Ik heb een dak boven mijn hoofd nodig.

Wat telt deze andere optelsom dan wel mee? En wat zijn de aandachtspunten?

 • Al je spaargeld
 • Je beleggingen: aandelen, obligaties, fondsen,…
  collecties die je kan verkopen. De uitdaging bij deze categorie is om de juiste waarde ervan te bepalen. Wat wil iemand betalen voor deze collectie, los van wat jij betaald hebt, los van emotionele waarde die je eraan verbindt.
 • Opgespaard pensioen kapitaal: Je kan wel niet onmiddellijk aan deze som aan, je krijgt het pas later uitbetaald. We zijn optimist: we gaan ervan uit dat we ons pensioen halen en ook nog vele jaren daarna van het leven kunnen genieten. In dit geval kan je gerust dit bedrag meetellen. Persoonlijk gebruik ik hier de huidige waarde die vermeld staat op de fiches, niet de beloofde waarde op mijn pensioen leeftijd.
 • De waarde van huurhuizen, investeringspanden min de openstaande leningen die je hebt op deze panden
 • Private investeringen in bedrijven: ofwel je eigen zaak ofwel discrete investeringen. Ook hier zal het niet altijd evident zijn om vast te stellen wat de juiste waarde is.
 • Schulden die je hebt: autolening, onbetaalde belastingen,… maar niet de woonlening op het huis waarin je woont

Wat telt niet mee?

 • huisraad, kleren, meubels,…
 • wagens, fietsen, moto. Deze methode gaat ervan uit dat je deze voorwerpen wil blijven gebruiken.
 • het huis waar je in woont en de woonlening hierop

Natuurlijk bestaat er geen éénduidige definitie voor elk object. Je zal zelf een inschatting moeten maken van alles wat je bezit: is het een belegging of een gebruiksvoorwerp. Het belangrijkste is dat je eerlijk bent tegenover jezelf en steeds dezelfde regels gebruikt.Indien je deze methode op regelmatige basis toepast, dan kan je je vooruitgang bepalen naar financiële onafhankelijkheid.

Zelf hou ik dit bij in wat ik de amberindex noem. Elke maand kijk ik hoever we staan op onze reis. Het belangrijkste hierbij is de trend. Zeker als een groot deel van je vermogen op de beurs is geïnvesteerd. De markten kunne grillig zijn en op korte termijn zorgen voor pieken en dalen.

Hoever ben jij op de reis naar financiële onafhankelijkheid?

Amber Tree Leaves

Amber Tree heeft een brede interesse in sparen en beleggen. Via zijn blog komt hij in contact met mensen die dezelfde interesses hebben. De uitwisseling van ideeën helpt om van elkaar te leren.
Amber Tree heeft één doel: financiële vrijheid om te doen en laten wat hij wil. Om dit doel te bereiken belegt hij passief in trackers. Met het verkopen van opties genereert hij extra rendement op zijn portefeuille.

Gerelateerde artikels

Een reactie achterlaten

Jouw naam verschijnt bij de reactie, jouw email adres wordt niet gepubliceerd. Alle reacties worden voor publicatie gelezen en goedgekeurd.