Verschil tussen economie en financiën

Economie en financiën zijn nauw verweven. En hoewel dikwijls gedaan wordt alsof het twee geheel aparte vakgebieden zijn, zijn er in de praktijk heel wat onderlinge overeenkomsten te bespeuren. Neem alleen al het feit dat beleggers zeer geïnteresseerd zijn in beide terreinen vanwege hun invloed op de financiële markten. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen eigenlijk?

Economie: een korte introductie

Om die vraag te kunnen beantwoorden is het om te beginnen handig om te kijken naar wat beide vakgebieden feitelijk inhouden. In de eerste plaats economie: dat is de sociale wetenschap die zich bezighoudt met de productie, consumptie en verspreiding van goederen en diensten, met als algemeen doel om te kunnen verklaren hoe economieën werken en hoe de economische actoren functioneren. Daarbij moet opgemerkt worden dat economie tegenwoordig vaak niet meer voldoet aan het traditionele beeld van een sociale wetenschap. De praktijk leert namelijk dat er vooral heel veel wiskunde en kwantitatieve methodes bij te pas komen.

Wat is het nut van economie?

Economen proberen dus om te begrijpen hoe consumenten en producenten reageren op veranderende omstandigheden. Als dat lukt, kan economie een krachtig instrument zijn om overheidsbeleid op te baseren. Of, anders gezegd: er zijn zeer merkbare gevolgen van overheidsbeleid als het gaat om bijvoorbeeld belastingen, reguleringen en overheidsuitgaven. Economie kan daarin duiding en advies bieden.

Ook kan economie beleggers helpen om in te schatten wat de effecten zijn van beleidsmaatregelen en bepaalde gebeurtenissen. In die zin kunnen bijvoorbeeld economische modellen ook voorspellende waarde hebben voor macro-economische omstandigheden. Dat kan dan weer worden toegepast om vooruit te blikken op de gevolgen daarvan voor bedrijven, aandelen, financiële markten en dergelijke. Als je als investeerder zo bijvoorbeeld een idee hebt van hoe de inflatie zich de komende zes maanden gedraagt, dan kan dat heel nuttig zijn.

Economie als carrière

Als je een carrière in de economie overweegt, is een loopbaan in de wetenschap een voor de hand liggende keuze. Je kunt je dan bijvoorbeeld bezighouden met het onderwijzen van studenten, maar ook onderzoek is mogelijk. Economen komen nog altijd met nieuwe theorieën en verklaren over hoe de markten zich gedragen en welke rol de verschillende economische actoren daarin spelen.

Ook kun je terecht in het zakenleven. Je zult dan meer gericht zijn op de korte termijn. Economen in het bedrijfsleven komen bijvoorbeeld terecht bij grote zakenbanken, consultancybedrijven en andere ondernemingen. Daar zijn ze vaak vooral bezig met het voorspellen van groei (zoals bijvoorbeeld het BBP), marktrentes, inflatie en dergelijke. Dergelijke gegevens kunnen dan onder meer gebruikt worden voor de besluitvorming van bestuurders.

Economie in de financiële markten

Beleggers laten zich de ene keer niets gelegen aan de voorspellingen van economen, en de andere keer wegen ze ieder woord op een goudschaaltje. De invloed van economie op de markten is dus sterk wisselend. Wel zijn er verschillen op te merken tussen de diverse soorten beleggers en markten. Op de obligatiemarkten worden economische voorspellingen vaak een stuk serieuzer genomen dan in de omgeving van vermogensbeleggers.

Financiën: een korte introductie
In veel opzichten is het vakgebied van financiën voortgekomen uit de economie. Veel van de grootste prestaties in dit gebied zijn geleverd door mensen met een achtergrond in de economie – althans, waar het de wetenschap betreft. Financiën gaat in algemene zin over het bestuderen van prijzen, rentestanden, geldstromen en de financiële markten. Denk dan bijvoorbeeld aan zaken zoals de waarde van geld over tijd, de kosten van kapitaal, het optimaliseren van financiële structuren, rendementen en het kwantificeren van risico’s.

Wat is het nut van financiën?

De algemene economische theorie leert je dat een eerlijke prijs het resultaat is van een combinatie van aanbod, vraag, marginale kosten en marginaal nut. Dat is helaas niet altijd even bruikbaar in de echte wereld. Mensen willen gewoon een simpel getal, en er zijn miljarden gemoeid met de juiste waarderingen van leningen, deposito’s, verzekeringen en ga zo maar door. Dat is precies waar het gebied van financiën van pas komt: het bepalen van de theoretische basis en het opstellen van modellen die risico’s en toekomstige waarderingen kunnen kwantificeren.

Dit vakgebied kan ook gebruikt worden door bestuurders en investeerders. Zij kunnen financiën gebruiken om zakelijke voorstellen mee te beoordelen en te bepalen hoe en waar zakelijk kapitaal het meest efficiënt kan worden ingezet. Waar economie je alleen vertelt dat kapitaal zo zou moeten worden gebruikt dat het het beste rendement oplevert, gecorrigeerd voor het bijbehorende risico, kun je aan de hand van financiën ook daadwerkelijk bepalen hoe dat proces moet verlopen.

Financiën als carrière

In bepaalde opzichten heb je met een opleiding in financiën meer baanperspectieven dan als je bent opgeleid als econoom. Het ligt in ieder geval meer voor de hand wat je precies kunt gaan doen. Kijk bijvoorbeeld maar naar de mensen die werken op Wall Street. Zij zullen vaker wel dan niet een opleiding in financiën hebben, of ze nu bankier, analist of manager van een beleggingsfonds zijn. Ook in verzekeringsbedrijven en andere financiële dienstverleners tref je veel mensen met deze achtergrond aan. En nog los daarvan kun je met deze opleiding gemakkelijk terechtkomen in het hogere management van tal van bedrijven en ondernemingen.

Financiën in de financiële markten

Eén van de meest algemene toepassingen van financiën in de markten is het bepalen van de waarde van beleggingsproducten. Dat is natuurlijk ook niet verrassend. Verder wordt dit vakgebied gebruikt om theorieën te ontwikkelen over de juiste manier om zaken te doen, zoals bijvoorbeeld het bepalen van een optimaal dividenduitkeringenbeleid voor een bedrijf of een investeringsstrategie voor een institutionele belegger.

Daarnaast speelt financiën een grote rol in het ontwikkelen van nieuwe beleggingsproducten. Zaken zoals derivaten en geavanceerde financiële instrumenten komen daarbij overigens ook niet zelden in een negatief daglicht te staan, bijvoorbeeld toen de crisis in 2008 uitbrak als gevolg van – onder andere – credit default swaps en dergelijke. Het moet echter ook niet vergeten worden dat deze instrumenten gewoonlijk juist worden ontworpen om vraag en aanbod samen te brengen en zo de markt te optimaliseren.

Conclusie

Voor beleggers is het belangrijk om economie en financiën niet te zien als vakgebieden die elkaar wederzijds uitsluiten. Beide spelen een grote rol in de markten, en beide hebben diverse nuttige toepassingen. In een zeker opzicht zou je kunnen stellen dat economie vooral gaat over het grote plaatje: hoe het gaat met een land of bedrijf, en hoe beleid dat kan beïnvloeden. Daarentegen is het vakgebied van financiën specifieker, meer gefocust op de korte termijn en op hoe risico’s en rendementen worden gewogen. Van oudsher was economie gericht op de theorie en financiën op de praktijk, maar dat is in de laatste twintig jaar veranderd.

Sterker nog, het lijkt eigenlijk wel alsof de beide gebieden zich steeds dichter naar elkaar toe bewegen. Wetenschappers in financiën proberen steeds meer theorie in hun werk te verwerken en neigen naar een striktere wetenschappelijke benadering. Tegelijkertijd proberen economen meer wiskunde te gebruiken en meer praktijkwetenschappelijk te werken. Maar in hoeverre beide gebieden verschillen of niet zal de komende jaren niet veel uitmaken voor het belang dat ze spelen in de economie en in de financiële markten. Dat belang is op dit moment namelijk groot, en dat zal het wel even blijven.

De Beleggersgids Redactie

De Beleggersgids redactie schrijft over beleggen, investeren in vastgoed, geld en alternatieve vormen van investeringen. Nieuws, opinies, informatie en veel meer.

Gerelateerde artikels

Een reactie achterlaten

Jouw naam verschijnt bij de reactie, jouw email adres wordt niet gepubliceerd. Alle reacties worden voor publicatie gelezen en goedgekeurd.