4 tips om uit de schulden te komen

Was het een onverwachte kost? Of liepen de schulden langzaam hogerop? Hoe het ook komt, elk van ons heeft ooit wel eens schulden. Soms voel je jou er oncomfortabel bij maar anderen laten er hun slaap voor. Er zijn 4 basismethodes voor wie uit de schulden wil komen. De eerste stap om een belegger te worden is om jouw schulden af te bouwen.

Bekijk eerst jouw schuld eens en maak een eerlijke beschouwing. Die openheid is nodig als je jouw problemen voor eens en voor altijd wil tackelen. Enkel op die manier kan je de juiste keuzes maken om definitief uit de schulden te komen.

De 4 methodes om jouw schulden af te bouwen

Methode 1 – De doe-het-zelf-methode om uit de schulden te komen

Neem pen, papier en een rekenmachine en stel een realistisch budget samen dat je toelaat om alle openstaande rekeningen te betalen. Op een consistente manier leg je zo de basis om van die verdomde schulden af te geraken. Deze methode vergt volharding maar het zal jou de nodige rust geven. Deze, o zo simpele, leidraad geeft richting aan jouw uitgaven en helpt jou slagen waar je voorheen tot mislukken was gedoemd. Iedereen kan op eigen houtje uit de schulden komen. Echt wel!

Methode 2 – Budgetbegeleiding om de schulden te vermijden

Slaag je er maar niet in om zelf een waterdicht plan in elkaar te timmeren? Dat kan en het hoeft ook geen schande te zijn. Soms is het moeilijk om een volledig overzicht te krijgen in een complexe situatie. Prioriteiten (h)erkennen is vaak nog de moeilijkste opdracht. Daarom kan het interessant zijn om een derde partij te betrekken. Mensen met een klare én complete kijk op de zaken, kunnen jou bijstaan om uit die schulden te komen.

Let wel, sommige commerciële bedrijven vragen hier een kost voor. Indien je voldoet aan bepaalde eisen kan je ook langsgaan bij een OCMW of CAW. Daar helpt een maatschappelijk werker je verder. Zo krijg je de trein terug op de sporen (of kan hij/zij helpen voorkomen dat hij ontspoort).

Methode 3 – Schuldbemiddeling: terug op de goede weg

Wie best wel wat schulden opbouwde, die komt er niet meer met een budgetbegeleiding. De achterstallige betalingen bereikten nu een kritiek niveau en dan is het laatste redmiddel nog de schuldbemiddeling. Een schuldbemiddelaar zit rond de tafel met alle schuldeisers en probeert een compromis te vinden waar alle betrokken partijen tevreden mee zijn. Een afbetalingsplan voor -een deel- van de schuld is vaak het resultaat.

Voor schuldbemiddeling kan je opnieuw terecht bij OCMW’s en CAW’s maar ook bij gerechtsdeurwaarders, advocaten en notarissen. Heel wat info over schuldbemiddeling en budgetbegeleiding vind je op: http://www.eerstehulpbijschulden.be

Methode 4 – Faillissement als laatste redmiddel

Als laatste optie is er nog het faillissement. Een harde beslissing maar niet noodzakelijk het eind van de wereld. Wie overgaat tot een faillissement contacteert best een gespecialiseerde advocaat die alle ins en outs kent. Welke schulden worden kwijtgescholden? Hoeveel schulden blijven over? Hoe vrijwaar ik persoonlijke gelden? Hoe zit dat met de verschoonbaarheid?

Schulden treffen meer mensen dan je zou denken

Wie gebukt gaat onder de schulden, schaamt zich daar niet zelden over. Een hypothecair krediet is sociaal acceptabel maar kortlopende kredieten zijn dat al heel wat minder. Toch stijgt de populariteit van deze producten bij de Vlaamse huisgezinnen zienderogen. Sinds 2007 sluiten we 2,3 keer zoveel kredieten van minder dan 1 jaar af bij financiële instellingen. Ook consumentenkredieten nemen een hoge vlucht. De gemiddelde schuld bedraagt al 4.181 euro per gezin.

Huisgezinnen torsen nu een schuld die meer dan 60 procent van het bbp bedraagt. Een nieuw record. Denk dus zeker niet dat je de enige bent met een schuld. Elke laag van de bevolking krijgt te kampen met een schuld. Experts verwachten dat die kortlopende schulden (kredietkaartschulden ed) nog zal oplopen. Daarom geven we nog deze adviezen mee voor wie zijn schulden wil oplossen.

Stel een budget op en snij in de uitgaven

Heel wat mensen beseffen niet waar hun geld naartoe gaat. Om geld vrij te maken om schulden en/of facturen te betalen, heb je eerst een overzicht nodig om vervolgens te kijken welk budget over is. Financiële adviseurs vragen overigens net hetzelfde wanneer een klant voor hen zit. Hou enkele weken jouw uitgaven bij. Online vind je trouwens heel wat apps en webtools die jou daarbij kunnen helpen.

Jouw uitgaven tracken opent de ogen. 99 procent van de gezinnen onderschatten hun uitgaven. Wanneer je de échte uitgaven zwart op wit ziet, kan je beginnen snijden in het vet. Is het echt wel nodig om elke middag buitenshuis te gaan lunchen? Volstaat het niet om een brooddoos met wat verse boterhammen mee te nemen? Voor mensen met weinig schulden kan dit al voldoende zijn om de balans weer in evenwicht te brengen.

Kredietkaarten zijn ook vaak de grote boosdoeners. Je gebruikt de kaarten snel en ondoordacht maar ze gaan gepaard met hoge interestvoeten. Laattijdige betalingen doen de schulden verder oplopen tot ze onoverzichtelijk en oncontroleerbaar worden. Pas daarom van in het begin af met de onkosten die je maakt met Visa- en andere kredietkaarten.

Hou jouw budget onder controle

Krijg je het met de dag moeilijker om het hoofd boven water te houden? Dan is het dringend tijd om de alarmbel te luiden. Een budgetbegeleiding kan soelaas brengen. Je blijft zelf instaan voor alle inkomsten en uitgaven maar je krijgt adviezen. Bindend zijn ze niet dus het vergt wat inspanningen en continuïteit. Voordeel is wel dat er een strak budgetplan wordt opgesteld waardoor je jouw financiële leven opnieuw op orde krijgt.

Een stapje verder is het budgetbeheer. Ook hier leer je jouw inkomsten en uitgaven beheren maar nu kan je er ook van op aan dat alle rekeningen correct en tijdig betaald worden. Je staat met andere woorden vrijwillig jouw inkomsten af en laat die beheren door een ander. Je levert heel wat vrijheid in maar het is voor de goede zaak. Eens alles weer op z’n plooi is, kan je de touwtjes weer in handen nemen.

Probeer schulden te heronderhandelen

Als het vet al van de soep is, dan kan je maar moeilijk extra ruimte vinden bij de schuldenaar. “Een kei kan je niet schillen” is een oude zegswijze. Wie begeleiding wil bij het beheren van zijn of haar budget kan terecht bij heel wat instanties. Onderhandelingen resulteren idealiter in een verlaging van de interesten. Op die manier wordt de schuld opnieuw behapbaar en kan er een plan worden opgesteld.

Over een beperkte periode wordt de aflossing van de schuld gespreid en kan de schuldeiser alvast een deel van zijn inkomsten recupereren. De schuldenaar gaat een zware periode tegemoet maar bereidt zich zo wel voor op een toekomst zonder zorgen. In die periode probeert de budgetbemiddelaar zelfs een buffer aan te leggen om vergelijkbare financiële moeilijkheden voortaan te vermijden.

Conclusie

Veel schulden ontstaan door slordigheden of het verliezen van het overzicht. Probeer daarom correct en tijd om te gaan met alle aspecten van jouw persoonlijke boekhouding. Schep duidelijkheid en laat niets nog liggen. Maak realistische becijferingen en koppel daar een duidelijke agenda aan vast. Slaag je er niet in om dat te doen, trek dan tijdig aan de alarmbel. Er zijn instanties die jou beter weer op het rechte pad kunnen helpen.

De Beleggersgids Redactie

De Beleggersgids redactie schrijft over beleggen, investeren in vastgoed, geld en alternatieve vormen van investeringen. Nieuws, opinies, informatie en veel meer.

Gerelateerde artikels

Een reactie achterlaten

Jouw naam verschijnt bij de reactie, jouw email adres wordt niet gepubliceerd. Alle reacties worden voor publicatie gelezen en goedgekeurd.