Millennials kunnen rijk leven dankzij hun ouders

Millennials, we hadden het hier al meermaals over, zijn een aparte generatie. Ze wonen steeds langer thuis en proberen wat mee te deinen op de levensstijl van hun ouders. Uit een onderzoek van Keytrade Bank blijkt dat nogal wat jongeren heel materialistische zijn gesteld. Daarnaast zijn het verwoede spaarders. Ongeveer één vijfde gaat richting spaarboekje.

Hotel mama wordt het al eens smalend genoeg. Ondanks de term, die toch heel wat gêne oproept, maken nog heel wat jongeren tussen 18 en 34 dankbaar gebruik van het ouderlijke huis. Ze wonen er graag en ze weten maar al te goed waarom. Op die manier kunnen ze een rijke levensstijl leiden en volle bak genieten.

Werken doen ze wel die millennials. En ongeremd geld uitgeven daar kan je ze ook niet op betrappen. Sparen, dat is wat hen geleerd is, en dat doen ze dan ook. Gemiddeld spaart een Belgische millennials bijna 400 euro per maand. Niet mis als je weet dat jongeren tussen de 18 en de 34 ongeveer 1880 euro per maand verdienen. 82,5 procent onder hen spaart duchtig door. Wel stelt Keytrade Bank vast dat ze sparen op een spaarrekening.

Procentueel sparen de mannen iets harder dan de vrouwen. En ook de Vlamingen (90%) zetten meer geld op hun spaarboekje dan Franstaligen (72%). Allemaal denken ze deze levensstijl nog minstens 4 jaar aan te houden. Het bevalt hen duidelijk onder moeders vleugels. Waar gaat al dat geld dan naartoe?

Lees meer: Waarom de tieners van nu de meest welvarende generatie kunnen worden 

Alleszins al niet naar huisvesting. Regelmatig op reis gaan prijkt wel in de top 3. Zo geven millennials die nog thuis wonen significant meer uit aan kledij (+85%), technologie (67%) en festivals (+103%). En zo zijn er wel wat want ongeveer één op de vier 25-jarigen woont nog thuis.

Jammer genoeg zien veel te weinig jongeren de voordelen van jong zijn vroeg genoeg in. Slechts 40 procent van de millennials doen aan pensioensparen. De juiste inzichten verwerven ze pas wanneer ze op tram 3 terechtkomen. Daarnaast zien ook de meeste jongeren niet in dat beleggen héél interessant kan zijn op jonge leeftijd. Amper 13 procent zegt actief te beleggen.

De conclusie van Keytrade Bank luidt dan ook: “We moeten jongeren bewust maken hoe ze het klassieke spaarboekje kunnen aanvullen. De millennials zijn bij uitstek de generatie die extra schwung kan brengen in de economie, maar hun spaargedrag staat op dit moment haaks op de ondernemingszin die ze steeds vaker aan de dag leggen.”

Lees meer: Waarom de jeugd beter investeert in plaats van spendeert 

De Beleggersgids Redactie

De Beleggersgids redactie schrijft over beleggen, investeren in vastgoed, geld en alternatieve vormen van investeringen. Nieuws, opinies, informatie en veel meer.

Gerelateerde artikels

Een reactie achterlaten

Jouw naam verschijnt bij de reactie, jouw email adres wordt niet gepubliceerd. Alle reacties worden voor publicatie gelezen en goedgekeurd.