De sandwichgeneratie

Terwijl iedereen het voortdurende heeft over de babyboomers, Generaties X en Y, is het de anonieme sandwich-generatie die de zwaarste lasten draagt. De sandwich-generatie, vooral samengesteld uit mensen die zich nu in de veertiger of vijftiger jaren bevinden, steunen zowel hun kinderen als hun ouders. Twee generaties die hulp zoeken bij één enkele. Respect voor de sandwich-generatie!

Ze zijn ongeveer met 3,1 miljoen in België, de sandwich-generatie. Sociologen delen ze in tussen de 40 en de 60 jaar oud. Nog aan het werk maar stilaan naar het pensioen aan het toewerken. En ze dragen een behoorlijke last op hun schouders. Hun kinderen wonen langer (dan verwacht) thuis en hun ouders verouderen zienderogen. Ze vertegenwoordigen ongeveer 28 procent van alle Belgen.

In die omstandigheden kan het noodzakelijk zijn om hun financiële huishouding op orde te hebben. Ze moeten tegen een stootje kunnen, willen ze hun eigen toekomst niet in gevaar brengen. Daarom geven we 4 interessante tips om de stress te verminderen, het budget beter te beheren en ongeplande gebeurtenissen op te vangen.

Een helder financieel plaatje

Gesprekken tussen ouders en kinderen over geld kunnen behoorlijk ongemakkelijk verlopen. Maar efficiënt omgaan met de noden van de dag en het goed beheren van pensioen en spaargeld, vraagt een duidelijk overzicht van het ouderlijke financiële plaatje. Zo vroeg mogelijk inzicht verwerven in de financiële stand van zaken speelt een belangrijke rol in het opstellen van een maandbudget. Een maandbudget dat op z’n beurt weer helpt om middelen op lange termijn efficiënt in te zetten. Zodat iedereen gewapend is tegen een onverwachtse gebeurtenis (ziekenhuisopname, autoherstelling,…)

Lees meer: Leren onze kinderen voldoende met geld omgaan?

Een duidelijk overzicht van de verzekeringen

Een vaak voorkomende fout bij kinderen van ouder wordende ouders is de overschatting van verzekeringen. Ze denken dat alles gedekt is maar dat is helemaal niet zo. Kijk daarom goed na over geen zware lacunes zijn. Anders zou je best wel eens heel wat mogen betalen in de nabije toekomst. Anderzijds vind je door een screening vast wel oververzekerde zaken. Daar kan je dan weer op gaan besparen. Het optimaliseren van een verzekeringspakket voor ouder wordende mensen is geen overbodige luxe.

Kijk verder dan jouw neus lang is

De zorg voor jouw ouders én de zorg voor jouw kinderen is behoorlijk veel hooi op één vork. Door vooraf belangrijke onafwendbare gebeurtenissen in te plannen, kan je jouw financieel beter wapenen tegen benarde tijden. Een kotstudent is zo een voorbeeld. Vroeg of laat komt het er aan en zal je maandelijks die studio mogen betalen. Zijn er geen andere opties? Kan je een studentenkot kopen? Of begin je nu al beter te sparen om die extra maandelijkse kost rond te krijgen?

Laat terugkerende kinderen bijdragen aan het huishouden

De financiële eisen die gepaard gaan met het zorgen voor kinderen én ouders, is niet te onderschatten. Hoewel je ze kan helpen zoveel je wil, kan het ook wel eens nodig zijn om iets terug te krijgen. Wanneer jongeren besluiten om weer gebruik te maken van Hotel Mama is het helemaal niet verkeerd om daar een bijdrage voor te vragen. Op die manier is het voor alle partijen mogelijk om de samenwerking in stand te houden. Huishoudens onder druk omwille van een te beperkt budget zingen het niet lang uit. Wat nefast is voor iedereen.

De Beleggersgids Redactie

De Beleggersgids redactie schrijft over beleggen, investeren in vastgoed, geld en alternatieve vormen van investeringen. Nieuws, opinies, informatie en veel meer.

Gerelateerde artikels

Een reactie achterlaten

Jouw naam verschijnt bij de reactie, jouw email adres wordt niet gepubliceerd. Alle reacties worden voor publicatie gelezen en goedgekeurd.