Is IJsland iets voor gepensioneerden?

Vergeet Spanje, Portugal of de Provence in Frankrijk. IJsland wordt als het nieuwe paradijs voor senioren en gepensioneerden gezien. De jaarlijkse “Global Retirement Index“, uitgegeven door Natixis Investment Managers liegt er niet om. Senioren ruilen beter de zonnige stranden in voor het frisse en afgelegen IJsland, als ze hopen op een mooie, comfortabele, oude dag.

Europese top drie

Alle landen in de top drie liggen in Europa. Verbazingwekkend zijn het niet de meest zonnige locaties van ons continent en ook niet de meest goedkope landen qua koopkracht om te leven op je pensioenbudget. Zwitserland is nummer twee op de lijst en op de derde plaats prijkt Noorwegen.

In de totale top tien staan zelfs zes Europese landen, waarvan allen eerder noordelijk. Onze Belgische gepensioneerden kiezen weliswaar graag voor de zuidelijke, zonnige landen. Toch staat Spanje niet eens in de top 25. Ondanks de rijkdom in de Verenigde Staten, staat dat land bijvoorbeeld maar op de 18e plaats.

Lees meer: 10 landen waar je jouw pensioen wil doorbrengen

Criteria

Er werd in de studie rekening gehouden met levenskwaliteit, gezondheidszorg, de materiele en financiële stabiliteit in de onderzochte landen. Zo is er bijvoorbeeld ook ingecalculeerd hoeveel werkenden er in de totale populatie zijn, per gepensioneerde. Op deze manier kan er worden ingeschat indien de levenskwaliteit van de gepensioneerde kan worden behouden.

Maar evengoed is er gekeken naar de openheid naar minder voor de hand liggende indicatoren, zoals bijvoorbeeld discriminatie en gelijke rechten. Worden man en vrouw als gelijke beschouwd? Is er openheid naar geaardheid van mensen, etc. Maar ook recentere vraagstukken werden behandeld. Hoe gaat het land bijvoorbeeld om met klimaatveranderingen of de veranderende demografie.

België

België prijkt op een uitzonderlijk lage 21e plaats in de ranking. Eén van de redenen hiervoor is de groeiende vergrijzing. Geschat wordt dat in 2050 per 100 actieve inwoners, er 50 gepensioneerden zullen zijn die moeten worden onderhouden. Opgelet ook hier, de actieve inwoners worden geschat vanaf 15 jaar tot 64 jaar.

Het is utopisch te denken dat 15-jarigen zullen instaan voor de pensioenen. Daarnaast is ook niet iedereen van de actieve bevolking écht volledig actief. Studenten, huismoeders en -vaders, werklozen, halftijdse betrekkingen,… worden allemaal bij deze berekening meegeteld. Honderd actieven is dus ruim overschat.

Lees meer: Hoeveel geld moet je sparen voor je pensioen?

IJsland, het paradijs op papier voor gepensioneerden

Op papier lijkt IJsland dus de ideale plaats om op pensioen te gaan. Maar in Ijsland zijn als wereldwijd gepensioneerden wel een aantal bedenkingen te maken. Voordat we massaal naar IJsland trekken om daar onze oude dag door te brengen, moet je een aantal zaken overwegen. Het land voert een bepaalde politieke stroom. Het land heeft zijn fiscale stelsel, zijn sociale zekerheid opgebouwd rond hun huidige populatie.

Als gepensioneerden nu massaal in de richting van IJsland gaan om daar te genieten van hun welverdiende rust, zou het land zijn huidige niveau niet kunnen behouden. Teveel geld zou naar de vergrijzende bevolking moeten gaan, waardoor er een verstoring zou komen in hun huidige model.

Dubieuze studie?

Op dat vlak kan de studie dus als wat dubieus worden aanzien. Wie zijn hele leven gewerkt, gewoond en afgedragen heeft in IJsland, die kan daar met een gerust hart op pensioen gaan. Het land heeft zijn berekeningen gemaakt zodat het voor zijn huidige bevolking comfortabel wonen en leven is.

Het volledige systeem kan dooreen worden geschud, door een grote instroom van nieuwe bewoners. Uit de studie kan je dus hoofdzakelijk afleiden als je in het goeie land bent geboren, om op termijn ook op pensioen te gaan. Deze studie gebruiken als een leidraad om ook effectief te verhuizen, zal uiteindelijk niet het verhoopte resultaat met zich meebrengen.

De Beleggersgids Redactie

De Beleggersgids redactie schrijft over beleggen, investeren in vastgoed, geld en alternatieve vormen van investeringen. Nieuws, opinies, informatie en veel meer.

Gerelateerde artikels

Een reactie achterlaten

Jouw naam verschijnt bij de reactie, jouw email adres wordt niet gepubliceerd. Alle reacties worden voor publicatie gelezen en goedgekeurd.