Hoeveel geld moet je sparen voor je pensioen?

Uit een onderzoek van SeniorenNet (in samenwerking met KBC) blijkt dat ruim 88% van de ondervraagden aanvullend sparen voor hun pensioen. Lang niet iedereen doet dat via fiscaal voordelige formules, zo sparen heel wat mensen via hun werkgever (38%), door te beleggen (51%) of door te investeren in vastgoed (20%). De vraag die rest: hoeveel geld moet je sparen voor je pensioen? Het antwoord blijkt niet zo eenvoudig te zijn. We leggen stap voor stap uit hoe je ook zelf een unieke berekening maken kan.

Behoud van 80% inkomen

Pensioenexperts adviseren om een behoud na te streven van minimaal 80% van de netto inkomsten. Dat cijfer moet natuurlijk gerelativeerd worden. Onder andere pensioenuitkeringen zullen het bedrag in mindering brengen en ook eigen vastgoed en het wegvallen van de maandelijkse huur zullen een rol spelen. Stel dat je nu bijvoorbeeld 2.200 euro net per jaar weet te verdienen en een maandelijkse aanbetaling doet van 600 euro voor de eigen woning, dan zou je op je pensioenleeftijd nog minimaal 1.280 euro over moeten houden.

In de praktijk moeten we daarbij ook rekening houden met het verlies van de fiscale voordelen van de hypothecaire lening. Ook het verlies van andere fiscale voordelen zoals bijvoorbeeld kinderen ten laste moet hierbij in rekening worden gebracht. Daarom wordt dat bedrag al snel een stuk hoger en zal het al snel richting 1.450 euro per maand evolueren.

Lees meerWaarom moet je aan pensioensparen doen?

Levensverwachting in kaart brengen

Om te weten hoeveel geld je moet sparen voor je pensioen moet je ook weten hoe lang je dat bedrag zal moeten aanspreken. Hiervoor moeten we het verschil nemen tussen de gemiddelde levensverwachting en de (wettelijke) pensioenleeftijd. De exacte levensverwachting verschilt per geboortejaar en is afhankelijk van het geslacht. Ook zijn er verschillen te noteren tussen Vlaanderen, Wallonië en Brussel. De Sterftetafels (Mathematische demografie) van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie geven een goed idee van de levensverwachting.

Lees meerPensioensparen: jong starten is oud genieten

Stel bijvoorbeeld dat je geboren bent in 1992, dan noteer je een levensverwachting van 73 jaar als man. De geprognosticeerde pensioenleeftijd is momenteel 67 jaar, waardoor ik zes jaar lang (72 maanden) van dat bedrag zal moeten kunnen genieten. We klokken af op 104.400 euro voor mijn pensioenleeftijd en levensverwachting. Uiteraard kan je steeds een extra marge inbouwen en een hogere levensverwachting incalculeren.

Pensioen in mindering brengen

Het voorspellen van het toekomstig pensioen is niet eenvoudig. Regeringen komen en gaan en er zal de komende veertig jaar nog heel wat wijzigen aan de exacte berekeningsmethode. Een goede indicatie kan je echter vinden via de website MyPension van de Federale overheid.

Lees meerHoe millennials voor hun 75ste op pensioen kunnen

Stel bijvoorbeeld dat daar een bedrag wordt weergegeven van 1.200 euro per maand: dan moet ik minimaal 250 euro per maand aanvullen om mijn gewenste levensstandaard te bekomen. Hoeveel moet je dan sparen voor je pensioen? Op een termijn van 72 maanden moet je 18.000 euro extra sparen om aan een gewenst bedrag van 1.450 euro per maand te komen.

Ben je een vrouw met een hogere levensverwachting (79,78 jaar)? Dan spaar je best minstens 38.250 euro. Heb je als vrouw bovendien geen eigen woning? Dan zou dat bedrag al snel kunnen oplopen tot ruim 80.000 euro. Wil je het zekere voor het onzekere nemen en anticiperen op een levensverwachting van 87 jaar? Dan kan je maar beter in voorgaand voorbeeld (geen eigen woning) 134.000 euro extra sparen. Hierbij hielden we geen rekening met de inflatie, waardoor dat bedrag in 2059 op zou kunnen lopen tot ruim 200.000 euro bij een inflatie van 1%.

Hoeveel je uiteindelijk moet sparen voor je pensioen is duidelijk afhankelijk van verschillende factoren.

Hoeveel moet je maandelijks of jaarlijks aan kant zetten voor je pensioen?

Nu we de harde bedragen voorhanden hebben kunnen we ook bepalen hoeveel je jaarlijks of maandelijks moet sparen voor je oude dag. Hoeveel je exact maandelijks of jaarlijks moet sparen hangt af van de verwachte samengestelde intrest van de investeringen. Pensioensparen heeft bijvoorbeeld heel wat fiscale voordelen te bieden maar er is vaak een matige rente aan verbonden. De eerste fiscale grens (sinds 2018 zijn er twee grenzen waarbij de tweede fiscaal minder interessant is) van 940 euro per jaar in acht nemen zal niet volstaan. Het ander deel kan je dan weer beleggen in aandelen, fondsen of vastgoed. De combinatie hiervan zou toch een gemiddeld rendement van ongeveer 2% of hoger moeten opleveren. Ook die samengestelde interest zal het maandelijks te sparen bedrag sterk beïnvloeden.

Lees meerHoeveel geld moet je hebben om met pensioen te gaan?

Als ik 134.000 euro moet sparen over een termijn van 40 jaar met een gemiddeld rendement van 1%, dan moet ik maandelijks 199,5 euro sparen. Om de inflatie te counteren wordt echter, voor dit bedrag, een te ambiëren rendement van 2% aangeraden.

Opgelet: bijkomende criteria in aanmerking te nemen

Bovenstaande bespreking is en blijft natuurlijk vrij summier. Zo houdt het bijvoorbeeld geen rekening met de waarde van je vastgoed of met een eventueel startkapitaal. Ook zou je misschien een bepaald bedrag in nalatenschap achter willen laten. In bovenstaande berekening hielden we ook geen rekening met het feit dat je misschien niet 100% werk van het begin tot het einde van je loopbaan. Al deze bijkomstige criteria zullen de spaarnoodzaak beïnvloeden.

Natuurlijk moet je sparen voor mijn pensioen, maar hoeveel? Maak alvast een gedetailleerde berekening van je levensverwachting en je kapitaalopbouw.

De Beleggersgids Redactie

De Beleggersgids redactie schrijft over beleggen, investeren in vastgoed, geld en alternatieve vormen van investeringen. Nieuws, opinies, informatie en veel meer.

Gerelateerde artikels

Een reactie achterlaten

Jouw naam verschijnt bij de reactie, jouw email adres wordt niet gepubliceerd. Alle reacties worden voor publicatie gelezen en goedgekeurd.