Oude man verdient bij na pensioen

Wie op pensioen gaat, die ligt hele dagen lang uitgestrekt in zijn zetel. Of toch niet? Steeds meer ouderen willen gerust na hun pensioen hier en daar nog een centje bijverdienen. Maar hoe zit dat praktisch en is dat eigenlijk wel toegelaten?

Onbeperkt bijverdienen pensioen

Sinds 2013 was het reeds mogelijk om na het pensioen onbeperkt bij te verdienen. Daartegenover stond destijds een dubbele voorwaarde die in 2015 verder uiteen getrokken werd. Zo moet er vandaag de dag aan volgende voorwaarden voldaan zijn:

  • De leeftijd van 65 jaar bereikt hebben;
  • Oftewel een loopbaan 45 kalenderjaren kunnen bewijzen;
  • Het moet gaan om een rustpensioen (en geen overlevingspensioen);

De loopbaantoets gebeurt enkel en alleen indien de leeftijd van 65 jaar niet bereikt werd en deze berekening zal op dezelfde manier gebeuren als in de regeling van het vervroegd pensioen. Opgepast: geregulariseerde studieperioden die wel in rekening worden genomen voor de berekening van het rustpensioen worden niet in rekening genomen voor de feitelijke loopbaantoets.

Beperkt bijverdienen pensioen

Voldoe je niet aan voorgaande voorwaarden, omdat je de leeftijd van 65 jaar nog niet bereikt hebt en geen loopbaan van 45 jaar kan bewijzen, dan moet je jouw inkomsten beperken conform de vastgelegde grenzen. De berekening van deze grenzen hangt af van de beroepsactiviteit die je uitoefent, het feit of je de pensioenleeftijd al dan niet bereikt hebt, het feit of je al dan niet een kind ten laste hebt en het type pensioen dat je krijgt. Op een kantoor van de RSVZ of tijdens een van de vele zitdagen in jouw dorp kan je terecht met vragen omtrent de hoegrootheid van deze grenzen. Je zal jouw activiteit indien nodig moeten aangeven en indien het gaat om een zelfstandige activiteit zal je aangesloten moeten zijn/blijven bij een sociaal verzekeringsfonds (en uiteraard ook de nodige bijdragen betalen).

De sancties bij een overschrijding van bovenstaande grenzen zijn niet mals. Zo zal het pensioen gedurende dat jaar verminderd of geschorst worden. Deze vermindering of schorsing hangt af van de grootheid van de overschrijding:

  • Geen overschrijding: je krijgt je pensioen zonder vermindering;
  • Overschrijding < 100%: evenredige vermindering (terugbetaling) van het pensioen;
  • Overschrijding > 100%: schorsing van het pensioen voor het volledige kalenderjaar (daaropvolgend jaar helemaal terug te betalen;

Hierbij moet nog 1 speciaal geval opgemerkt worden. De huwelijkspartner van een gepensioneerde die een gezinspensioen krijgt wordt aangeraden voorgaand grensbedrag helemaal niet te overschrijden (zelfs niet met 1%). Is dat wel het geval zijn ook hier de gevolgen immers niet mals. Zo zal het gezinspensioen teruggebracht worden tot een pensioen als alleenstaande, ongeacht het percentage van de overschrijding.

Geen sociale uitkeringen ontvangen

Het is belangrijk om te onthouden dat je als gepensioneerde geen sociale uitkeringen mag ontvangen die voorzien zijn bij ziekte, werkloosheid, brugpensioen, verminderde arbeidstijd, loopbaanonderbreking en dergelijke. Ook wanneer je als gepensioneerde gaat bijverdienen heb je geen recht op deze sociale uitkeringen.

De Beleggersgids Redactie

De Beleggersgids redactie schrijft over beleggen, investeren in vastgoed, geld en alternatieve vormen van investeringen. Nieuws, opinies, informatie en veel meer.

Gerelateerde artikels

Een reactie achterlaten

Jouw naam verschijnt bij de reactie, jouw email adres wordt niet gepubliceerd. Alle reacties worden voor publicatie gelezen en goedgekeurd.