Vermogenstaks allerrijkste Amerikanen

19 Amerikaanse miljardairs die een oproep lanceerden om een vermogenstaks te implementeren krijgen de wind van voren. In tegenstelling van wat men zou denken komt deze tegenkanting niet van hun rijke collega’s. De modale Amerikaan die opgegroeid is in een kapitalistisch systeem, steunt de oproep tot meer taxatie niet. De open brief krijgt bakken commentaar te verwerken in het kapitalistische Amerika.

Het nieuwe Amerika en steun voor het klimaat

In een open brief, die ondertekend werd door 19 Amerikaanse miljardairs, wordt een oproep gedaan om meer taks te heffen op vermogen. Meer bepaald op de allerhoogste vermogens van boven de 50 miljoen dollar. De auteurs stellen dat het nieuwe Amerika streeft naar minder ongelijkheid tussen de allerrijksten en allerarmsten. Daarnaast wil de groep fondsen opzij zetten om het gevecht tegen het klimaat te winnen.

In hun voorstel staan ook concrete cijfers. Zo willen ze de ruime middenklasse in Amerika niet weer de dupe maken van een nieuwe fiscale ronde. Ze stellen voor om een vermogenstaks te heffen op vermogens van hoger dan 50 miljoen dollar en nog een extra taxatie voor wie meer dan één miljard bezit. Zo hopen ze ongeveer jaarlijks drie triljoen meer belastingen te genereren.

Politieke tegenkanting

Vanuit politieke hoek, zelfs democratische, komt toch een lichte tegenkanting. Het is namelijk zo dat je nooit een exact zicht kan hebben op het vermogen van iemand. Hoe ga je bijvoorbeeld juwelen, kunst of een jacht gaan waarderen? Het is onmogelijk om een compleet beeld te krijgen van het totale vermogen van iemand. De allerrijksten zullen steeds wegen vinden om creatief te zijn. 

Daarnaast wijzen de politici naar Europa. In vele landen is reeds een poging gedaan om grote vermogens fiscaal extra te laten bijdragen, maar dit niet steeds met succes. Alleen in Noorwegen, Zwitserland, Spanje en België blijft een vermogenstaks standhouden. Landen zoals Duitsland hebben het ooit geprobeerd, maar toch weer afgezwakt of volledig afgeschaft. Een extra fiscaliteit vraagt ook extra mankracht. Een deel van de opbrengst zal dus ook meteen gebruikt worden om ambtenaren te moeten betalen, de belasting zou dus zo zijn doel voorbijschieten.

Tegenkanting uit het ruime publiek

Gek genoeg komt er nog veel meer commentaar en tegenkanting van het grote publiek. De Amerikaanse burger is doorgaans kapitalistischer ingesteld dan de Europese. Eigendom is heilig en een fiscaal programma van de overheid wordt gezien als diefstal. Zelfs als het hier om de allerrijksten gaat. De Amerikaanse droom kan niet blijven bestaan als vadertje staat teveel regels wil implementeren.

Daarnaast bestaan er volgens de modale Amerikaan al voldoende fiscale regels. In de commentaren op de open brief, valt meermaals te lezen dat de Amerikanen niet nog meer regels wensen. Ze hopen dat ook de allerrijksten gewoon de regels gaan volgen. Nu zoeken vele miljardairs namelijk allerlei achterpoortjes en fiscale paradijzen om aan de normale fiscaliteit te ontsnappen. Een dergelijke open brief wordt dus als hypocriet en persoonlijke PR beschouwd.

De gewone burger stelt aan deze miljardairs voor dat zij steeds vrij zijn om schenkingen te doen. Waarom moet de overheid eerst een taks heffen alvorens zij fondsen ter beschikking zullen stellen? Niks belet hen om de Amerikaanse staat en zijn burgers jaarlijks een vrijwillige gift te doen. 

Kanttekening

Uiteindelijk is deze open brief een druppel op een hete plaat. De 19 opstellers van deze brief vertegenwoordigen maar een drietal procent van de totale bevolking van miljardairs in Amerika. Een kleine meerderheid staat achter deze manier van politiek voeren maar dit voorstel heeft maar een klein draagvlak. Zowel politici, andere miljardairs en de ruime Amerikaanse bevolking, staan niet achter een extra vermogenstaks. De Amerikaan blijft geloven in de kracht van de vrije markt.

De Beleggersgids Redactie

De Beleggersgids redactie schrijft over beleggen, investeren in vastgoed, geld en alternatieve vormen van investeringen. Nieuws, opinies, informatie en veel meer.

Gerelateerde artikels

Een reactie achterlaten

Jouw naam verschijnt bij de reactie, jouw email adres wordt niet gepubliceerd. Alle reacties worden voor publicatie gelezen en goedgekeurd.