Zijn we op weg naar generatiehypotheken?

De residentiële vastgoedprijsindex van de Algemene Directie Statistiek bevestigt dat prijzen van bestaande woningen sinds 2005 met 50% gestegen zijn. Die van nieuwbouwwoningen met 30%. Dat zorgt niet alleen her en der voor vrees voor een vastgoedbubbel, maar ook voor toenemende aandacht voor andere hypotheekvormen. Die het mogelijk blijven maken om een woning te verwerven. Zijn we op weg naar generatiehypotheken?

Vastgoedbubbel?

Om de stijgende vastgoedprijzen en de groeiende schuldgraad een halt toe te roepen legde de Nationale Bank van België in november 2017 een voorstel op tafel dat erin bestaat dat de banken bijkomende kapitaalbuffers moeten aanleggen. Dat zou de vastgoedprijzen moeten stabiliseren. Maar het zou omwille van de hogere rente en de strengere kredietvoorwaarden die daaruit zullen voortvloeien de betaalbaarheid van woningen nog meer in het gedrang kunnen brengen. Omdat de banken het aanleggen van buffers aan hun klanten zullen doorrekenen.

Baksteen in de maag blijft

Belgen blijven echter een baksteen in de maag hebben. Kunnen beleggen in een eigen woonst, is voor velen nog altijd het opperste levensdoel. Maar naarmate de vastgoedprijzen blijven stijgen, wordt dat moeilijker. Zeker als de rente, zoals verwacht, ook gaat stijgen. Hoewel die toekomstige rentestijging wellicht nog een tijdje binnen de perken zal blijven, en dus geen al te hoge rem zal zetten op de hypotheekleningen, maken de gestegen vastgoedprijzen het voor veel mensen almaar moeilijker om een eigen woning te verwerven. Ze zoeken daarom naar verschillende soorten oplossingen, zoals ook generatiehypotheken.

Lees meer: Is een eigen huis wel een goede investering?

Langer lenen?

Leningen op langere termijn dan de traditionele 20 jaar kunnen een dergelijke oplossing zijn. Looptijden van dertig of veertig jaar, worden steeds vaker toegepast. De maandelijkse aflossingen worden daardoor minder hoog, waardoor er ruimte blijft om comfortabel te leven. Het lijkt op het eerste gezicht een goede oplossing, aangezien we ook allemaal langer zullen blijven werken en dus langer zullen kunnen blijven aflossen. Het grote nadeel van dergelijke lang lopende leningen is echter dat je wellicht ook nog na je pensioen zal moeten blijven terugbetalen voor de lening. En gezien het feit dat het slechts weinigen gegeven is om bij hun pensioenleeftijd hun inkomsten op niveau te houden, kan dat leiden tot een oncomfortabele situatie.

Generatiehypotheken?

In Nederland bieden financiële instellingen ondertussen generatiehypotheken aan. Uitgaande van de vaststelling dat heel wat jongeren hoe dan ook financiële hulp krijgen van hun ouders om een woning aan te kopen, sluiten de ouders een deel van de hypotheeklening af. Ook in andere landen zoals Spanje, Italië en Japan is het gebruikelijk om een hypotheeklening over verschillende generaties te spreiden. Ouders betalen tot hun pensioen de aflossingen. Daarna nemen de kinderen die over voor de woning die ze bij het overlijden van hun ouders zullen erven. Tegenstanders van dit systeem werpen echter op dat deze praktijk de toekomst van de kinderen hypothekeert en hen opzadelt met een vastgoedeigendom die ze eigenlijk niet gewild hebben. Dat is ook de reden waarom een dergelijk systeem in België wellicht minder kans maakt. Er zal eerder gekeken worden naar andere oplossingen om alsnog een eigen woning te verwerven.  

Geert Degrande

Geert Degrande is al 37 jaar actief als freelancejournalist, copywriter, blogger, vertaler en ghostwriter. Economie en finance en HR zijn zijn belangrijkste specialisatiedomeinen. Hij heeft als eindredacteur van Test-Aankoop Invest, als redacteur van CFO Magazine en FD Magazine en als redacteur van Logic-Immo ook ruime ervaring in de financiële- en de vastgoedwereld.

Gerelateerde artikels

Een reactie achterlaten

Jouw naam verschijnt bij de reactie, jouw email adres wordt niet gepubliceerd. Alle reacties worden voor publicatie gelezen en goedgekeurd.