Lening vervroegd afbetalen of beleggen

Een vraag die vaak wordt gesteld: is het beter om je hypotheeklening af te betalen met je spaarcenten, of kies je er liever voor om je geld te beleggen? Zoals veel vraagstukken over financiële beslissingen, kan ook hier niet voor iedereen een eenduidig antwoord worden geformuleerd. Toch zijn er een aantal algemene vragen die iedereen zich moet stellen om de juiste beslissing te kunnen nemen: lening vervroegd afbetalen of beleggen?

Hoe hoog is de intrestvoet?

Een belangrijke factor in je beslissing is de intrestvoet op je lening. Hoe hoger de intrest, hoe interessanter een snelle afbetaling wordt. Hoge intresten kosten je geld, en dat ben je uiteindelijk kwijt. Intresten zijn eigenlijk de kost van geld en dat ben je sowieso kwijt. In tijden van lage intrestvoeten op leningen is het vaak minder interessant om je lening af te betalen.

Zeker wie 4% intrest of meer betaalt moet er zeker over nadenken om zijn hypotheeklening sneller af te betalen. Er bestaan namelijk op dit moment weinig beleggingen met een gemiddeld risico die meer dan 4% netto rendement opbrengen. Hoe hoger dus je intresten, hoe interessanter het wordt om sneller terug te betalen. Vergelijk zeker ook met de huidige marktrentes.

Betaal ik een wederbeleggingsvergoeding?

Leningen zijn big business voor banken. Je intrest die je maandelijks mee aflost met je hypotheekafbetalingen zijn maandelijkse lopende inkomsten voor de bank. Als jij beslist om je lening vervroegd af te betalen, dan neem je een stuk van die inkomsten van de bank af. Daarom hebben banken een wederbeleggingsvergoeding in het leven geroepen. Dat is een soort boete die jij als ontlener moet betalen omdat je vroeger je schulden aflost en de bank hierdoor inkomsten misloopt. De wederbeleggingsvergoeding neemt af naargelang de looptijd van de lening. Vraag zeker na bij je bank hoeveel deze wederbeleggingsvergoeding bedraagt. Neem deze op in je berekeningen.

Hoe lang is de looptijd van de lening?

Deze vraag kan op verschillende manieren worden beschouwd. Denk eens na over je carrière en ook over toekomstige koopkracht en inflatie. Stel dat je vandaag 2200 euro netto verdient en maandelijks 800 euro aan je lening afbetaalt. Nu is het vaak zo dat je loon, naargelang je loopbaan vordert, af en toe wat stijgt. Binnen tien jaar heb je misschien een netto inkomen van 2500 euro, dan betekent die aflossing van 800 euro al in verhouding minder voor jou.

Lees meer: 4 redenen waarom je beter op 15 jaar leent

Bedenk ook even wat je tien jaar geleden kon kopen met 800 euro en hoe de prijzen op vandaag zijn gestegen. Inflatie zorgt ervoor dat het bedrag dat je maandelijks moet aflossen minder koopkracht biedt en dus relatief kleiner wordt.

Hoe wil ik mijn spaargelden beleggen?

Deze vraag hangt gedeeltelijk samen met de eerste vraag. Hoe interessanter de opbrengst van je spaargeld is, hoe minder interessant een vervroegde aflossing wordt. Verder bordurend op het eerste voorbeeld, waarbij je een lening had van 4% intrest. Stel dat je een zeker nettorendement van 10% kunt halen op je beleggingen en 4% betaalt op je lening. Dan hou je toch nog 6% rendement over en lijkt lenen zeker de moeite waard.

Belangrijke overwegingen om te kiezen tussen je lening vervroegd afbetalen en beleggen zijn: ben je zeker dat je gedurende de gehele looptijd van je lening je spaargelden zult kunnen beleggen aan deze opbrengst? En hoeveel risico moet je lopen met je belegde gelden om een bepaald rendement te behalen? Zorg dat dit in verhouding is. Wie rekent op een gemiddeld jaarlijks rendement op zijn beleggingen van ongeveer 4% netto lijkt realistischere inschattingen te maken.

Lees meer: Waarom moeten jongeren zo snel mogelijk aan de slag met beleggen?

Wat is mijn maandelijkse spaarcapaciteit?

Bij beleggen is spreiding belangrijk, niet enkel over activaklassen heen, maar ook qua instapmoment. Wie meteen zijn lening afbetaalt maakt extra maandelijkse koopkracht vrij. In het bovenstaande voorbeeld zou je maandelijks plots 800 euro extra vrijmaken uit je inkomsten. Wie deze stelselmatig belegt in een periodieke belegging kan zo extra inkomsten gaan genereren in plaats van maandelijks intresten te betalen.

De Beleggersgids Redactie

De Beleggersgids redactie schrijft over beleggen, investeren in vastgoed, geld en alternatieve vormen van investeringen. Nieuws, opinies, informatie en veel meer.

Gerelateerde artikels

Een reactie achterlaten

Jouw naam verschijnt bij de reactie, jouw email adres wordt niet gepubliceerd. Alle reacties worden voor publicatie gelezen en goedgekeurd.