Hypothecaire lening niet kunnen betalen

Recent heeft de Nationale Bank van België de banken nog tot voorzichtigheid aangemaand omdat de banken (opnieuw) te eenvoudig hypothecaire leningen toekennen. De baksteen in de Belgische maag weegt steeds harder door op het maandbudget. En eenmaal het noodlot toeslaat, lukt het soms niet meer om de hypothecaire lening af te betalen. In dat geval riskeer je je huis te verliezen en op de zogenaamde zwarte lijst terecht te komen. Daarom onderneem je maar beter meteen actie.

Neem contact op met de bank

Als betalen niet lukt, is stilzitten geen optie. Neem daarom meteen contact op met je kredietverstrekker. Veel kredietverstrekkers heronderhandelen liever de kredietovereenkomst dan dat ze de lastige invorderingsprocedure moeten opstarten. Sommige kredietverstrekkers zullen daarom tijdelijk een uitstel van betaling toekennen of de kredieten over een langere periode herschikken. Weet wel dat zo’n aanpassingen je veel kan kosten, zeker indien de wanbetaling ook resulteert in het gebruiken van het hypothecair mandaat. Maar liever dat dan je huis verliezen.

Lees ook: Waarop moet je letten bij het herfinancieren van je hypothecaire lening?

Stap naar de schuldbemiddelaar

In sommige gevallen zal de kredietverstrekker niet openstaan voor onderhandelingen, wanneer je je hypothecaire lening niet kan terug betalen. Dat zal bijvoorbeeld het geval zijn indien de openstaande schulden hoog oplopen of indien er twijfels bestaan over de verdere terugbetaalcapaciteit. In dat geval stap je beter, via het OCMW, naar een schuldbemiddelaar. De schuldbemiddelaar zal gesprekken aanknopen met verschillende kredietverstrekkers en schuldeisers om zo met een totaaloplossing te komen. Ook het feit dat de schuldbemiddelaar jou zal bijstaan met het financieel beheer, kan de bank alsnog over de streep trekken.

Start de procedure tot collectieve schuldenregeling

Indien je ondanks het ingrijpen door de schuldbemiddelaar nog steeds problemen hebt met het aflossen van de openstaande kredieten, zet je best zelf de stap naar de arbeidsrechtbank. Via een verzoekschrift vraag je de collectieve schuldenregeling aan. Indien je aan een aantal voorwaarden voldoet, zal de rechter eerst en vooral trachten om een minnelijke overeenkomst te vinden. Dit is een overeenkomst tussen de verschillende partijen waarbij een deel van de schulden kan worden kwijtgescholden. Uiteraard moeten alle partijen daarmee akkoord gaan. Is dat laatste niet het geval? Dan zal de rechter een gerechtelijke aanzuiveringsregeling uitspreken waarbij eveneens een deel van de schulden kunnen worden kwijtgescholden. Anderzijds krijg jij zware voorwaarden opgelegd.

Lees ook: 4 manieren om uit de schulden te komen

Eenmaal je onderworpen bent aan het stelsel van de collectieve schuldenregeling, ontvang je niet langer zelf je inkomsten. Je inkomsten komen terecht bij een schuldbemiddelaar die de schuldeisers zal betalen en jou leefgeld zal geven. Dat is meteen ook de reden waarom schuldeisers akkoord gaan met zo’n minnelijke overeenkomst en een gedeeltelijke kwijtschelding van de schulden: via de schuldbemiddelaar weten ze tenminste zeker dat ze nog een deel van hun vordering zullen zien.

Herroeping van de collectieve schuldenregeling

De collectieve schuldenregeling is de allerlaatste kans om je huis niet te verliezen. Respecteer je de voorwaarden niet, zal men de collectieve schuldenregeling herroepen. Je verliest dan alle voordelen en kwijtscheldingen en in de praktijk ben je dus je huis kwijt. De rechter zal bijvoorbeeld zo’n herroeping uitspreken indien je, zonder toestemming van de schuldbemiddelaar, onverantwoorde aankopen doet en nieuwe schulden maakt.

De herroeping van de collectieve schuldenregeling hoeft nog niet meteen te betekenen dat je op straat komt te staan. Uithuiszettingen zijn strikt gereglementeerd en het OCMW wordt in de procedure betrokken. Het OCMW zal noodopvang voorzien en zoeken naar nieuwe geschikte huisvesting.

Tip: Respecteer bij het aangaan van een lening steeds de 1/3de-regel: van het gezamenlijk netto-inkomen mag maximaal een derde naar leningen gaan. Enkel bij erg hoge inkomsten kan daar voorzichtig van worden afgeweken. Zo voorkom je financiële problemen bij tegenslagen.

    Lorenzo Risack

    Lorenzo is jurist en heeft een passie voor het geschreven woord. In een vroegere carrière sleutelde hij aan juridische publicaties en had hij zijn eigen juridisch adviesbureau. Tegenwoordig schrijft hij zowel voor Belgische als Nederlandse media over het ondernemerschap en juridische kwesties. Dit doet hij ook via zijn juridische nieuwsdienst Rechtenkrant.be. Ook voor De Beleggersgids schrijft Lorenzo over juridische thema’s met betrekking tot investeren, beleggen en vastgoed. Dit doet hij op een typerende en eigenzinnige manier.

    Gerelateerde artikels

    Een reactie achterlaten

    Jouw naam verschijnt bij de reactie, jouw email adres wordt niet gepubliceerd. Alle reacties worden voor publicatie gelezen en goedgekeurd.