Leningen verstrekken als particulier

Je wilt graag wat extra rendement genereren op je spaargeld? Dan kan je het eventueel overwegen om je geld uit te lenen aan iemand die dit kan gebruiken. Denk hierbij aan kennissen die een stukje vastgoed willen kopen en een tijdelijk overbruggingskrediet wensen. Uiteraard zijn hier ook steeds risico’s aan verbonden. Hoe ga je te werk als je zelf persoonlijke leningen wilt verstrekken?

Maak een juiste selectie

Verstrek niet zomaar aan eender wie een lening. Zorg dat je op zijn minst de financiële situatie van de ontlener wat kunt inschatten. Als iemand niet bij een bank terecht kan, zou dat kunnen wijzen op een onstabiele cashflow van de ontlener. Er kunnen meerdere redenen zijn waarom iemand niet aanklopt bij een bank. Ga er niet meteen van uit dat dit wegens financiële problemen is.

Lees meer: Waarom zoveel mensen geld verkwisten en niet sparen!

Stel een aantal kritische vragen aan de ontlener. Wat is de reden van de lening? Waarom komt hij bij jou terecht? Durf deze vragen te stellen, het is uiteindelijk jouw beslissing als je deze persoon jouw geld wilt toevertrouwen. Durf te vragen naar de inkomenssituatie, eventueel gestaafd met bewijsstukken zoals een loonfiche. In het geval dat je een ondernemingsplan zou financieren, vraag dan naar een duidelijke omschrijving en financieel plan.

Maak een dossier

Juridische problemen gaan vaak gepaard met een beperkte bewijskracht. Hoe meer stukken je hebt om je afspraak met iemand te ondersteunen, hoe sterker je in je schoenen staat. Maak dus een duidelijk dossier, met een contract, waarin je een aantal belangrijke zaken beschrijft. Denk hierbij aan:

  • Welke rentevoet hebben jullie afgesproken? Let op met woekerintresten, geen enkele rechter zal hier in meestappen indien het voor een rechtbank komt.
  • Wat is de termijn van de lening?
  • Wordt het kapitaal stelselmatig terugbetaald of enkel op het einde van deze termijn?
  • Hoe verloopt de intrestbetaling?
  • Wordt er een verhoging van intrest aangerekend bij nalatigheid? Hoeveel bedraagt deze?
  • Is er een onderpand? Maak hiervan een duidelijke beschrijving.

Lees meer: Wanneer is het onverstandig om een lening af te sluiten?

Vergeet ook zeker niet om dit contract in het meervoud aan te maken. Elke betrokken partij moet in het bezit zijn van een kopie. Beschrijf dit ook zo in het contract, en laat alle partijen dit contract ondertekenen. Je zult normaalgesproken niet in zee gaan met iemand die je niet vertrouwt, maar toch biedt een contract je extra zekerheid.

Fiscale implicaties

Geld uitlenen en hierop intrest ontvangen, dit is in onze wetgeving onderhevig aan een fiscale regeling. Op de ontvangen intrest moet een roerende voorheffing van 30% worden betaald. Hou hier dus ook zeker rekening mee wanneer je de intrestvoet gaat bepalen. Bruto is niet gelijk aan netto. Deze sommen moet je zelf aangeven in je belastingaangifte en worden zo verrekend met je totale belastingen.

Leen je echter als ouder aan je kinderen dan kan deze fiscaliteit verschillen. Indien je geld uitleent aan je kinderen met het doel een verbouwing te financieren, dan kan je van een belastingvoordeel genieten. De lening kan ook steeds worden omgezet naar een schenking. Maar let ook hier op, in dit geval zijn schenkingsregels, of bij overlijden zelfs, successierechten van kracht.

Ook bestaat er in België een winwinlening. Deze is in het leven geroepen om als particulier makkelijker geld te helpen uitlenen aan ondernemingen. De intrestvoet is relatief beperkt, maar deze winwinlening biedt wel een belastingvoordeel in plaats van een te betalen belasting. Daarnaast is er een waarborgregeling voor deze winwinlening, georganiseerd in de vorm van een belastingkrediet. Deze zorgt ervoor dat je steeds 30% van de nog openstaande schuld kan recupereren, ook indien de tegenpartij in gebreke blijft.

De Beleggersgids Redactie

De Beleggersgids redactie schrijft over beleggen, investeren in vastgoed, geld en alternatieve vormen van investeringen. Nieuws, opinies, informatie en veel meer.

Een reactie achterlaten

Jouw naam verschijnt bij de reactie, jouw email adres wordt niet gepubliceerd. Alle reacties worden voor publicatie gelezen en goedgekeurd.