Wat zijn microkredieten?

In westerse landen wordt onder de noemer microfinanciering een combinatie verstaan van startende ondernemers, kleine kredieten en gerichte coaching. Microkredieten worden beschikbaar gemaakt voor hen die bij het aanvragen van een krediet bij een reguliere bank te weinig zekerheden kunnen bieden.

Er wordt wel eens gezegd dat je enkel geld kan lenen als je kan aantonen dat je het eigenlijk niet nodig hebt. Dat is natuurlijk als een grap bedoeld, maar er zit een kern van waarheid in. Reguliere financiële instellingen worden verondersteld geen grote risico’s te nemen. De meeste banken hebben dan ook in de eerste plaats geen sociale maar een commerciële achtergrond. Vanuit die optiek is risico vermijden heel normaal.

Vanuit een maatschappelijk perspectief is dat echter minder aanvaardbaar, omdat dit juist hen die geld nodig hebben, uitsluit van het gewone circuit. Microfinanciering is in eerste plaats sociaal georiënteerd en biedt oplossingen door het aanbieden van een combinatie van de volgende drie factoren, cruciaal voor hun succes:

Risicokapitaal

Institutionele investeerders maken meer en meer kapitaal beschikbaar voor microkredieten. Een belangrijke aanvulling is dat de belangrijkste rating agentschappen nu ook ratings vrijgeven over microfinanciering. Een voorbeeld hiervan is waardepapier van Morgan Stanley, gebaseerd op microkredieten, als “AA” gescoord door S&P. De interestratio’s op dergelijke kredieten zijn trouwens ook hoger dan het gemiddelde. Dit alles maakt dat microkredieten ook voor jou, de individuele belegger, aan aantrekkelijkheid winnen. Mogelijk zijn dit ook projecten die aansluiten bij jouw sociale waarden en doelstellingen.

In België neemt de VLAIO initiatieven via MicroStart. Jonge ondernemers kunnen een microkrediet aangaan tussen de € 500 en € 15.000. Een voorwaarde is: geen lening krijgen bij een ‘normale’ financiële instelling.

Borgstelling

Bij het verlenen van microkredieten moet duidelijk gesteld worden dat de individuele of institutionele belegger niet het volledige risico kan dragen. Hoewel recente peilingen aangeven dat 70% van het uitgeschreven microkrediet binnen de voorwaarden terugbetaald wordt, blijft het belangrijk zich hiervoor in te dekken.

Een belangrijk onderdeel van de risicobeheersing gebeurt door Due Diligence. Deze Engelse term betekent letterlijk gepaste zorgvuldigheid. Het uitvoeren van een grondig onderzoek is eigenlijk onmisbaar in het bepalen van de kwaliteiten van een startende ondernemer. De meeste microfinanciering organisaties beroepen zich daarenboven op overheden, organisaties en andere instellingen die bereid zijn hen een bijkomende waarborg te verlenen.

Gespecialiseerde begeleiding

Microkredieten begeleiden vergt een zeer gespecialiseerde combinatie van kennis en vaardigheden. Naast het verlenen van kredieten, is het persoonlijk begeleiden van de startende ondernemer van cruciaal belang voor het slagen van zijn of haar project. Deze begeleiding start eigenlijk al van voor het verlenen van het microkrediet. Het opmaken van een sluitend business plan is daarvan de hoeksteen. Eens de nieuwe ondernemer van start gaat, wordt die ook intensief begeleid. Zo bieden de meeste microfinancieringsorganisaties gratis advies, opleiding en coaching. Voor de doorsnee financiële professional is dat ver buiten zijn comfortzone. Samenwerken in teamverband is de oplossing.

Conclusie

Kapitaal en expertise vloeien meer en meer naar verleners van microkredieten. Hoewel deze vorm van kredietverlening reeds bestaat van in de jaren ’70, wordt die vandaag heel wat relevanter, toegankelijker en aantrekkelijker voor de individuele belegger.

De Beleggersgids Redactie

De Beleggersgids redactie schrijft over beleggen, investeren in vastgoed, geld en alternatieve vormen van investeringen. Nieuws, opinies, informatie en veel meer.

Een reactie achterlaten

Jouw naam verschijnt bij de reactie, jouw email adres wordt niet gepubliceerd. Alle reacties worden voor publicatie gelezen en goedgekeurd.