De inkomsten kenden een stijging van 1% en de recurrente EBIT van 3%, op jaarbasis. De sterke groei in Automotive Catalysts en Rechargeable Battery Materials heeft de impact van de gedaalde metaalprijzen op de diverse recyclageactiviteiten ruimschoots gecompenseerd.

  • Inkomsten: € 1,4 miljard (+1%)
  • Recurrente EBITDA: € 259 miljoen (stabiel ten opzichte van eerste helft van 2015)
  • Recurrente EBIT: € 176 miljoen (+3%)
  • ROCE: 14,6% (tegenover 14,4% in de eerste helft van 2015)
  • Recurrente nettowinst (aandeel Groep): € 111 miljoen (-15%)
  • Recurrente winst per aandeel: € 1,03 (-15%)
  • Nettoschuld: € 298 miljoen stemt overeen met een schuldgraad van 14,3%

De groei investeringen in schone mobiliteit en recyclage worden voortgezet en bedroegen € 86 miljoen in de eerste jaarhelft. Umicore versnelt haar investeringen in de capaciteitsuitbreiding voor kathodematerialen gericht op de auto-industrie en zal haar capaciteit tegen 2018 verdrievoudigen. In Recycling wordt de capaciteit opgedreven in het kader van de 40% capaciteitsuitbreiding van de fabriek in Hoboken.

Umicore heeft een akkoord ondertekend over de verkoop van haar Zinc Chemicals business unit aan OpenGate Capital. De transactie zal naar verwachting worden afgerond tijdens de tweede jaarhelft van 2016, onder voorbehoud van de gebruikelijke goedkeuring van de regelgevende instanties.

De niet-recurrente elementen hadden een negatieve impact van € 68 miljoen op EBIT, voornamelijk gerelateerd aan de boete die de Franse Mededingingsautoriteit Umicore heeft opgelegd met betrekking tot haar Building Products-activiteiten in Frankrijk, en die naar verwachting in het derde kwartaal wordt betaald. Umicore betwist de beslissing, inclusief de opgelegde boete, en zal in beroep gaan.

Een interim-dividend van € 0,60 per aandeel wordt uitgekeerd in augustus. Dit bedrag stemt overeen met de helft van het jaarlijkse dividend voor het boekjaar 2015, in lijn met het dividendbeleid.

 

De Beleggersgids Redactie
De Beleggersgids Redactie

De Beleggersgids redactie schrijft over beleggen, investeren in vastgoed, geld en alternatieve vormen van investeringen. Nieuws, opinies, informatie en veel meer.

Geef een reactie

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *