In een klimaat van aanhoudend lage rentevoeten, matige economische groei in België en stevigere groei in Centraal-Europa, boekte KBC een sterke nettowinst van 721 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2016, meer dan de 392 miljoen euro in het voorgaande kwartaal en ook meer dan de 666 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2015.

Onze krediet- en depositovolumes bleven ook in het tweede kwartaal toenemen, een bewijs van het vertrouwen dat onze klanten in ons stellen. Ons resultaat is het gevolg van goede opbrengsten in onze traditionele bedrijfsactiviteiten, gelijkblijvende bedrijfskosten (de bankenheffingen buiten beschouwing gelaten) en een nog altijd erg laag niveau van waardeverminderingen op kredieten. Het werd ook opgetrokken door het eenmalige positieve effect van onze verkoop van Visa Europe-aandelen. Met inbegrip van de nettowinst van 392 miljoen euro van het eerste kwartaal bedraagt ons resultaat voor de eerste zes maanden van het jaar 1 113 miljoen euro, tegenover 1 176 miljoen euro voor dezelfde periode vorig jaar. De resultaten gingen gepaard met sterke fundamentals inzake onze solvabiliteit en liquiditeitspositie. De Raad van Bestuur keurde ook een nieuw dividendbeleid voor KBC Groep goed. Vanaf dit jaar, en behoudens uitzonderlijke of onvoorziene omstandigheden, zal KBC elk jaar een interim dividend van 1 euro per aandeel uitkeren in de maand november van het boekhoudkundig jaar en daarnaast een finaal dividend na de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering.

Het interim dividend zal een voorschot zijn op het totale dividend. Het bestaande beleid waarbij we een totaal dividend (en additional tier 1-coupon) van minstens 50% van de jaarlijkse geconsolideerde winst uitkeren, wordt voortgezet. Het interim dividend van 1 euro per aandeel voor boekjaar 2016 zal op 18 november 2016 worden betaald.

De Beleggersgids Redactie
De Beleggersgids Redactie

De Beleggersgids redactie schrijft over beleggen, investeren in vastgoed, geld en alternatieve vormen van investeringen. Nieuws, opinies, informatie en veel meer.

TAGS
Gerelateerde artikels

Geef een reactie

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *