Investering van EUR 800 miljoen in verdere digitale transformatie om klantbeleving verder te verbeteren en groei van aantal primaire klanten en kredietverlening te versnellen. Programma’s moeten leiden tot jaarlijkse kostenbesparing van ongeveer EUR 900 miljoen in 2021; voorgenomen initiatieven raken ongeveer 7.000 medewerkers, vooral in België en Nederland.

 

‘Accelerating Think Forward’ is het thema van de strategie-update die CEO Ralph Hamers en andere bestuursleden vandaag tijdens de Investor Day van ING Groep in Amsterdam zullen presenteren. Om de Think Forward-strategie te versnellen, neemt ING een aantal initiatieven om de klantbeleving verder te verbeteren, het aantal primaire klanten te vergroten, de kredietverlening uit te breiden en de efficiency te verbeteren.

“Sinds de start van Think Forward in 2014 hebben we op veel fronten uitstekende vooruitgang geboekt”, aldus Ralph Hamers, CEO van ING. “We hebben meer dan drie miljoen nieuwe klanten aangetrokken, de economie ondersteund door onze kredietverlening met ongeveer EUR 56 miljard uit te breiden en onze kapitaalpositie verbeterd. We hebben dit gerealiseerd door duidelijk en gemakkelijk te zijn en altijd en overal beschikbaar en door klanten in staat te stellen om zowel privé als zakelijk een stap voorop te blijven lopen. Daarnaast hebben we beloofd om steeds beter te worden en dat is precies waar de stappen van vandaag over gaan. Onze recente successen stellen ons in staat dit te doen vanuit een positie van kracht.” 

“Onze klanten worden steeds digitaler en bankieren meer en meer via mobiele apparatuur. Wereldwijd zijn hun behoeften en verwachtingen hetzelfde, en zij verwachten van ons dat wij net zo snel als bedrijven in andere sectoren gebruikmaken van nieuwe technologieën. Om met digitaal bankieren voorop te blijven lopen, moeten we een betere klantbeleving bieden die snel, persoonlijk, naadloos en relevant is. Tegelijkertijd hebben banken te maken met toenemende druk op het gebied van regelgeving en een aanhoudend ultralaag renteniveau. Daardoor staan de rendementen onder druk die nodig zijn om groei en investeringen te financieren en om onze kapitaalkosten te dekken.”

“In dat licht zijn we voornemens een traject te starten van convergentie naar één digitaal bankplatform. Landen met vergelijkbare waardeproposities beogen hun bedrijfsmodellen te harmoniseren en gezamenlijke operationele platforms te ontwikkelen. Infrastructuur-, data- en ondersteunende functies zouden voor landen en divisies gestandaardiseerd worden. Van 2016 tot 2021 beogen we EUR 800 miljoen te investeren in deze digitale transformatie, waarbij we een gemakkelijk uit te breiden platform bouwen om tegemoet te komen aan aanhoudende commerciële groei, een verbeterde klantbeleving en snellere levering van nieuwe producten. Dit zou ons in staat moeten stellen ons klantenbestand verder te vergroten en onze inkomsten te spreiden. Dankzij deze efficiencyverbetering beoogt het Accelerating Think Forward-programma in 2021 een jaarlijkse kostenbesparing op te leveren van ongeveer EUR 900 miljoen.”

“In Nederland en België hebben we het voornemen om de klantervaring te verbeteren door een geïntegreerd bankplatform te ontwikkelen waarin de omnichannelcapaciteiten van Nederland en het relatiemodel en de adviescapaciteiten van België worden gecombineerd. De beoogde combinatie zou schaalvoordelen opleveren, met één waardepropositie, één strategie, één systeem, één cultuur en één organisatie. Het blijven echter twee juridische entiteiten met elk hun eigen balans.

“ING België heeft de intentie om de stap maken naar een omnichannel-bankomgeving. De intentie is om het kantorennetwerk efficiënter te maken door de kantoren van ING en Record Bank samen te voegen. Tegelijkertijd gaan we in Nederland een aantal ondersteunende functies verder optimaliseren. Bij het voorgenomen programma zal gebruik gemaakt worden van de ervaring die is opgedaan met eerdere succesvol verlopen grootschalige IT-projecten en de agile way of working die in Nederland is geïntroduceerd.

“Voor onze Challenger-markten werken we toe naar een Model Bank, met één retailstrategie en productharmonisatie voor de particuliere markt, die zich volledig zal richten op het verbeteren van de interactie met de klant. Daarnaast ontwikkelen we, om verdere klant- en volumegroei te realiseren, een gemakkelijk schaalbaar bedrijfsplatform, in eerste instantie voor Spanje, Italië, Frankrijk, Tsjechië en Oostenrijk. Dit platform kan worden uitgebreid met extra landen, producten en diensten. Een flexibel, centraal IT-servicecentrum zal de benodigde digitale vereisten ontwikkelen, onderhouden en beheren. In Duitsland zal het digitale bankplatform worden verbeterd door een omnichannelaanpak te introduceren en te investeren in schaalbaarheid zodat er ruimte ontstaat voor groei en verbetering van de operationele efficiency.”

“Bij Wholesale Banking beogen we het Target Operating Model-programma (TOM) verder uit te breiden, gericht op vereenvoudiging, groei en innovatie. Met InsideBusiness beogen we het productaanbod aan onze klanten in de verschillende regio’s en via verschillende apparaten verder te digitaliseren. Voorgenomen procesverbeteringen zouden ons in staat stellen oude IT-systemen te ontmantelen, terwijl servicecenters in toenemende mate diensten rechtstreeks aan onze klanten zullen verstrekken. Ook bij onze wereldwijde stafafdelingen, zoals IT, Risk, Finance en HR, wordt beoogd TOM-programma’s te introduceren om door middel van stroomlijning en standaardisatie onze activiteiten te laten convergeren.”

“Het is onvermijdelijk dat de vandaag aangekondigde maatregelen en intenties significante gevolgen kunnen hebben voor veel van onze collega’s. Het betekent dat een aantal functies aanzienlijk zal veranderen Het zou kunnen betekenen dat de locatie van de functie verandert. En het zou kunnen betekenen dat de functie in de toekomst verdwijnt. Al met al zouden hierdoor in de komende vijf jaar ongeveer 7.000 functies kunnen worden geraakt, waaronder 950 posities die vervuld worden door externe leveranciers.”

“Nog niet alle plannen die we vandaag presenteren zijn afgerond, maar de beoogde initiatieven zullen in de jaren 2016-2021 naar verwachting leiden tot een daling van het aantal ING-medewerkers met ongeveer 3.500 fte’s in België en met ongeveer 2.300 fte’s in Nederland. In deze getallen zijn meegenomen het beoogde geïntegreerde bankplatform alsmede de functies die geraakt worden door programma’s binnen IT, Operations, Wholesale Banking en verschillende staffuncties. Tegelijkertijd zullen we nieuwe collega’s aantrekken bij die bedrijfsonderdelen waar de groei naar verwachting zal versnellen dankzij onze plannen om nieuwe klanten aan te blijven trekken en de kredietverlening uit te breiden om de economieën te ondersteunen waarin wij actief zijn.”

“Helaas betekenen de vandaag aangekondigde maatregelen en voornemens dat een groot aantal collega’s ING zouden moeten verlaten. Door het werk dat we de afgelopen jaren hebben verzet kunnen we deze voorgenomen maatregelen nemen vanuit een sterke positie. Daardoor kunnen we – zoals we dat eerder hebben bewezen – er alles aan doen om collega’s die door deze veranderingen geraakt worden, te helpen bij het vinden van nieuw werk. Voor de beoogde inkrimping van het personeel zal naar verwachting een voorziening worden getroffen van ongeveer EUR 1,1 miljard voor belastingen, waarvan EUR 1,0 miljard ten laste van het vierde kwartaal van 2016.”

“In lijn met onze strategie hebben we financiële doelen voor ING Groep voor 2020 geformuleerd. We zullen een fully loaded kernkapitaalratio handhaven die boven de huidige eis van 12,5% ligt, met een leverage ratio van meer dan 4%. De beoogde kosten/batenverhouding is 50-52%. In het licht van de aanhoudende onzekerheid op het gebied van regelgeving, passen we onze RoE-doelstelling (momenteel 10-13% van het eigen vermogen van ING Bank conform IFRS-EU) niet aan. Wel herhalen we onze intentie om op termijn een progressief dividend te betalen.”

In de komende maanden zal er meer informatie beschikbaar komen over de verschillende programma’s. Wanneer deze van invloed zijn op de personeelsaantallen dan zullen alle beoogde maatregelen genomen worden conform de lokale wetgeving en besproken worden met de respectieve belanghebbenden.

De Beleggersgids Redactie
De Beleggersgids Redactie

De Beleggersgids redactie schrijft over beleggen, investeren in vastgoed, geld en alternatieve vormen van investeringen. Nieuws, opinies, informatie en veel meer.

TAGS
Gerelateerde artikels

Geef een reactie

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *