Het eerste halfjaar van 2016 stond opnieuw in het teken van macro- economische en geopolitieke onzekerheid, waardoor de volatiliteit op de nanciële markten groot was. Door de verrassende beslissing van het Verenigd Koninkrijk om uit de Europese Unie te stappen is de onzeker- heid alleen maar toegenomen en houdt ze wellicht lange tijd aan. Enkele beleggingsklassen, zoals staatsobligaties, pro teerden echter van de Brexit – zo daalde de rente op tienjarige Duitse Bunds tot onder nul.

In dit complexe klimaat werden de resultaten van GBL in het eerste halfjaar van 2016 beïnvloed door uitzonderlijke elementen, zoals

de waardeverminderingen op de deelneming in LafargeHolcim (1.682 miljoen euro), die deels werden gecompenseerd door de meerwaarden op de verkopen van Total-aandelen (428 miljoen euro).

De cash earnings hebben zich goed gehouden en stegen licht ten opzichte van het eerste halfjaar van 2015, ondanks de verkoop van Total-aandelen eind 2015 en begin 2016.

Rekening houdend met het hoge rendement van Total zal de impact van deze verkopen merkbaar zijn over het hele boekjaar 2016 maar zou, op termijn, normaal gezien worden opgevangen door het rendement
op de herbelegging van de opbrengst van die verkopen in nieuwe deelnemingen en/of in bepaalde lijnen van de portefeuille.

GBL voerde haar strategie van rotatie van de portefeuille verder uit, onder meer met de termijnverkopen van Total- en ENGIE-aandelen, en speelde in op koerszwakte in de markt om adidas, Umicore
en Ontex bij te kopen (695 miljoen euro investeringen in de loop van de periode).

Gelet op de vertegenwoordiging van GBL in de Raad van Toezicht van de groep en de omvang van deze investering (met een markt- waarde van bijna 2 miljard euro) maakt adidas nu deel uit van de Strategische Deelnemingen.

Tot slot beheerde GBL proactief haar schuldvervaldagen door middel van de gedeeltelijke terugkoop van de in ENGIE-aandelen omruilbare obligatie (668 miljoen euro nominale waarde) en de termijnverkoop van een deel van de ENGIE-aandelen die als gevolg daarvan vrijkwamen.

De Beleggersgids Redactie
De Beleggersgids Redactie

De Beleggersgids redactie schrijft over beleggen, investeren in vastgoed, geld en alternatieve vormen van investeringen. Nieuws, opinies, informatie en veel meer.

Geef een reactie

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *