bpost is de voornaamste postoperator in België en is belast met het verzekeren van de universele dienstverlening, dus voor de afhaling en uitreiking van brieven en pakjes gedurende vijf dagen per week in het hele land.

bpost is een autonoom overheidsbedrijf waarin de Belgische staat een meerderheidsparticipatie heeft. In juni 2013 werd het bedrijf beursgenoteerd op Euronext Brussel en stelde het de helft van zijn kapitaal open voor particuliere en institutionele investeerders. bpost neemt een belangrijke plaats in in de Belgische economie. Het is één van de grootste werkgevers in België en telt meer dan 25.000 medewerkers. Het biedt in het hele land degelijke jobs aan, ook aan mensen die niet of laag gekwalificeerd zijn. Het draagt actief bij tot het budget van de Belgische staat via lokale, gewestelijke en federale belastingen, sociale bijdragen of de uitkering van dividenden.

bpost: resultaten eerste kwartaal 2016

De bedrijfsopbrengsten (inkomsten) bedroegen 604,5 miljoen EUR (-2,0 %), ingevolge de veerkrachtige prestatie van Domestic Mail en de groei bij Parcels, tenietgedaan door de verwachte lagere...

bpost en PostNL beëindigen onderhandelingen

bpost bevestigt dat het onderhandelingen heeft gevoerd met PostNL met het oog op een mogelijke combinatie van de twee bedrijven via een vriendelijk openbaar overnamebod van bpost op alle...

bpost: resultaten tweede kwartaal 2016

De bedrijfsopbrengsten (inkomsten) bedroegen 591,9 miljoen EUR, d.i. een daling met 1,0 %, ingevolge een veerkrachtige Domestic Mail, uitstekende volumes bij...