NV Bekaert SA (“Bekaert”) heeft een op 10 november 2016 gedateerde transparantiekennisgeving ontvangen waaruit blijkt dat Norges Bank, ingevolge de vermindering van het aantal aandelen in onderpand op 8 november 2016, nu 2,94% van de stemrechten van de vennootschap bezit. Aldus werd de deelnemingsdrempel van 3% onderschreden.

De op 10 november 2016 gedateerde kennisgeving bevat de volgende informatie:

Reden van de kennisgeving: een verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten; onderschrijding van de laagste drempel.
Kennisgeving door: een persoon die alleen kennis geeft.
Kennisgevingsplichtige persoon: Norges Bank (centrale bank van Noorwegen), Bankplassen 2,

PO Box 1179 Sentrum, Oslo, 0107, Noorwegen.
Transactiedatum: 8 november 2016.
Onderschreden drempel: 3%.
Noemer: 60 315 513.
Details van de kennisgeving:
A) Stemrechten
Vorige kennisgeving
Na de transactie
Aantal stemrechten
Aantal stemrechten
% stemrechten
Houders van stemrechten
 
Verbonden aan effecten
Los van effecten
Verbonden aan effecten
Los van effecten
Norges Bank
1 593 960
1 559 459
 
2,59%
 
1/2
B) Gelijkgesteld e financiële instrumenten
Na de transactie
Houders van gelijkgestelde financiële instrumenten
Type

financieel instrument
Verval- datum
Uitoefenings- termijn en

-datum
Aantal stemrechten die kunnen verworven worden bij de uitoefening van de financiële instrumenten
% stem- rechten
Afwikkeling
Norges Bank
Aandelen in bruikleen (recht tot terugroep)
 
Op elk ogenblik
216 300
0,36%
Fysiek
Totaal (A & B)
Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden: Norges Bank is de centrale bank van Noorwegen. Als onderdeel van haar activiteiten als centrale bank, beheert Norges Bank de deviezenreserves. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor het beheer van het Noorse Government Pension Fund Global (GPFG). Formeel is het beheer van het GPFG de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Financiën, maar het is gedelegeerd aan Norges Bank. Alle investeringen worden uitgevoerd door Norges Bank – die optreedt als opdrachtgever – en alle posities zijn geregistreerd op naam van Norges Bank.
Bijkomende informatie: De vermindering van het aantal aandelen in onderpand gaf aanleiding tot deze kennisgeving.

De Beleggersgids Redactie
De Beleggersgids Redactie

De Beleggersgids redactie schrijft over beleggen, investeren in vastgoed, geld en alternatieve vormen van investeringen. Nieuws, opinies, informatie en veel meer.

TAGS
Gerelateerde artikels

Geef een reactie

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *