Conform artikelen 15 §1 en 18 §1 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde bedrijven maakt Bekaert volgende informatie bekend:

Toestand op 31 juli 2016

Basisgegevens

Totaal kapitaal:
Totaal aantal stemrechtverlenende effecten: Totaal aantal stemrechten (de noemer):

Bijkomende gegevens

Totaal aantal in stemrechtverlenende effecten converteerbare obligaties:

Totaal aantal al dan niet in effecten belichaamde rechten om in te schrijven op nog niet uitgegeven stemrechtverlenende effecten:

Totaal aantal stemrechten dat bij uitoefening van die inschrijvingsrechten
kan worden verkregen:

Totaal aantal aandelen zonder stemrecht:

€ 177 477 000,00 60 302 013 aandelen

60 302 013 (één stemrecht per aandeel)

3 800 (zie bijkomende informatie hieronder)

279 998 warrants (elke warrant geeft bij uitoefening recht op één nieuw aandeel)

279 998 (één stemrecht per nieuw aandeel)

geen

Oorzaak van de wijzigingen

Kapitaalverhoging op 5 juli 2016 ingevolge uitoefening van 176 488 warrants.

Bijkomende informatie

Bekaert heeft op 19 mei 2016 niet-gesubordineerde niet-gewaarborgde converteerbare obligaties uitgegeven met looptijd tot 9 juni 2021 voor een bedrag in hoofdsom van € 380 miljoen. Deze obligaties kunnen vanaf 20 juli 2016 tot 31 mei 2021 worden omgezet in Bekaert-aandelen tegen een conversieprijs van € 51,25.

Bekaert heeft de mogelijkheid om, na ontvangst van een verzoek tot conversie, te kiezen om de obligaties om te zetten in nieuwe en/of bestaande Bekaert-aandelen of om contanten uit te keren. Met het oog op het beperken van verwatering voor de bestaande aandeelhouders verwacht Bekaert van die mogelijkheden gebruik te maken in de mate van het mogelijke.

Indien alle obligaties zouden worden omgezet in nieuwe aandelen tegen een conversieprijs van € 51,25, dan zou Bekaert 7 414 634 nieuwe Bekaert-aandelen moeten uitgeven waarbij elk nieuw aandeel recht geeft op één stem. Het is mogelijk dat de conversieprijs moet worden herzien conform de voorwaarden van de obligaties.

Statutaire drempels

Krachtens artikel 14bis van de statuten zijn de voorschriften van artikelen 6 tot 17 van de Wet niet enkel van toepassing op de wettelijke quota van 5% en van elk veelvoud van 5% doch ook op de quota van 3% en 7,50%.

De Beleggersgids Redactie
De Beleggersgids Redactie

De Beleggersgids redactie schrijft over beleggen, investeren in vastgoed, geld en alternatieve vormen van investeringen. Nieuws, opinies, informatie en veel meer.

TAGS
Gerelateerde artikels

Geef een reactie

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *