Bekaert boekte in het eerste kwartaal van 2016 een sterke organische volumegroei voor staalkoord- en andere staaldraadproducten voor de automobielsector, dankzij de forse vraag en een stijging van ons marktaandeel in Chinese bandenmarkten. De bandenindustrie in China veerde op door een anticipatie-effect voorafgaand aan nieuwe invoerheffingen in de VS en stijgende grondstofprijzen. Dit effect zal zich niet herhalen in de tweede helft van het jaar. De vraag voor Bekaerts Dramix staalvezels voor betonversterking nam gestaag toe, vooral in Europa. In energie-gerelateerde markten tekende Bekaert robuuste groei op in zaagdraad, gedragen door de toegenomen vraag in de sector van de zonne-energie. In olie- en gasmarkten verzwakte de vraag wereldwijd.

Bekaert behaalde in het eerste kwartaal van 2016 een geconsolideerde omzet van € 884 miljoen. Vergeleken met hetzelfde kwartaal van vorig jaar werd onze robuuste volumegroei (+5,5%) zoals voorzien, integraal tenietgedaan door gevoelig lagere walsdraadprijzen (-6%) die we verrekenen aan onze klanten. Verbeteringen aan de product- mix (+3%) overtroffen het effect van aanhoudende prijserosie in bandenmarkten (-2%). Het netto-effect van overnames (+2%) en desinvesteringen (-2%) was neutraal, terwijl ongunstige wisselkoerseffecten een neerwaarts effect (-2%) hadden op de geconsolideerde omzet.

De gezamenlijke1 omzet daalde met 7% tot € 1 030 miljoen ten gevolge van ongunstige wisselkoerseffecten
(-6%) die vooral toe te schrijven waren aan de drastische devaluatie van de Braziliaanse real, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Het effect van overnames en desinvesteringen was negatief (-1%) na een overdracht van zeggenschap in een Chinees partnerschap. De organische groei werd, ook op het niveau van de gezamenlijke omzet, integraal tenietgedaan door lagere grondstofprijzen.

Vooruitzichten

We verwachten dat we de sterke start van 2016 zullen doorzetten in het tweede kwartaal. We nemen echter grotere onzekerheid waar voor de tweede jaarhelft gezien het risico op een vertraging in bandenmarkten vanaf de tweede helft van 2016. We houden ook rekening met een aanzienlijke impact van de voortdurende economische en politieke instabiliteit in Latijns-Amerika en van uitgestelde investeringen en lage activiteit in de globale olie- en gasmarkten, gedeeltelijk gecompenseerd door aanhoudend sterke zonne-energiemarkten.

Hoewel de walsdraadprijzen fors zijn aangetrokken sinds het begin van het tweede kwartaal, zijn er geen aanwijzingen van een structureel, vraaggedreven herstel. We verwachten dat het netto-effect op onze geconsolideerde omzet over de eerste helft van 2016 enigszins zal afvlakken tot -5% in vergelijking met de eerste helft van 2015.

Ondanks onze bezorgdheid over de tweede jaarhelft blijven we overtuigd van de impact en het potentieel van onze acties om onze onderliggende business te verbeteren.

Mits het uitblijven van uitzonderlijke gebeurtenissen,

  • –  hebben we de capaciteit om de marktgemiddelden in 2016 te overtreffen

  • –  benadrukken we opnieuw dat we in 2016 een zeer belangrijke stap zullen zetten in de richting van onze

    REBIT doelstelling van 7%. We zijn er zelfs van overtuigd dat we deze doelstelling in de eerste jaarhelft zullen overtreffen, met voldoende buffer om de zwakkere marktomstandigheden en normale seizoens- effecten van de tweede jaarhelft te kunnen opvangen.

 

1
de joint ventures en geassocieerde ondernemingen na eliminatie van onderlinge verkopen.

De gezamenlijke omzet is de omzet gerealiseerd door de geconsolideerde ondernemingen plus 100% van de omzet gerealiseerd door Persbericht – Activiteitenverslag eerste kwartaal 2016 – 11 mei 2016 1/4

Geconsolideerde en gezamenlijke omzet per segment Geconsolideerde omzet voor het eerste kwartaal in miljoen €

Geconsolideerde omzet 2015 Verschil Aandeel FX impact2

2016

307 146 173 258 

884

EMEA 313 Noord-Amerika 153 Latijns-Amerika 195

-2% 35% -1

-4% 17% +2 -12% 20% -16

Pacifisch Azië

Totaal

243 +6%

904 -2%

29% -6

100% -21

Gezamenlijke omzet voor het eerste kwartaal in miljoen €

Gezamenlijke omzet 2015 Verschil Aandeel

FX impact

-1 +2 -66 -6 -71

2016

307 146 319 258 

1 030

EMEA 311
Noord-Amerika 153
Latijns-Amerika 393
Pacifisch Azië 249 +4% 25%

Wisselkoersimpact op de omzet van het eerste kwartaal van 2016.

-1% 30%

-4% 14% -19% 31%

Totaal 1 106

Omzet per segment EMEA

-7% 100%

De vraag van de Europese automobiel- en andere industriële en bouwmarkten zorgde voor meer dan 3% volumegroei, ondanks het volumeverlies ten gevolge van de stopzetting van Bekaerts roestvaste staaldraadactiviteiten en de desinvestering van de kaardendraadactiviteiten. De energie-gerelateerde markten vertoonden een vertraging van de vraag en zullen vermoedelijk verder afzwakken in de nabije toekomst.

De prijsdalingen van walsdraad, die worden verrekend aan onze klanten, tastten de omzet voor het eerste kwartaal aan met -4,5% tegenover dezelfde periode van vorig jaar. De walsdraadprijzen evolueren vanaf het tweede kwartaal in stijgende lijn.

Noord-Amerika

Bekaerts activiteiten in Noord-Amerika tekenden een organische volumegroei van 7% op. Deze werd integraal tenietgedaan door lagere walsdraadprijzen. Valuta-effecten stuwden de omzet 2% hoger, terwijl prijsdruk en een ongunstige product-mix samen instonden voor een daling met 3%.

De automobiel- en industriële staaldraadmarkten presteerden goed, terwijl de lagere vraag van olie- en gasmarkten de omzet voor kabels en profieldraden aantastte. Bekaerts fabriek in Rome (Georgia, VS) die werd heropgestart na de sluiting van bijna één jaar ten gevolge van brandschade, stond garant voor de aanzienlijke volumegroei.

Bekaert verwacht voor de langere termijn een aanhoudende solide vraag van bandenproducenten in Noord- Amerika en start daartoe een investeringsprogramma op dat de capaciteit van de staalkoordfabriek in Rogers (Arkansas, VS) gevoelig zal uitbreiden. Er werden maatregelen genomen om de concurrentiekracht in onze doelmarkten in Noord-Amerika te verhogen. We verwachten echter ook een toenemende impact van de lage ontginnings- en investeringsactiviteit in de oliesector.

2
Persbericht – Activiteitenverslag eerste kwartaal 2016 – 11 mei 2016 2/4

Latijns-Amerika

De geconsolideerde omzet in Latijns-Amerika nam af ten gevolge van het omrekeningseffect van ongunstige wisselkoersbewegingen (-9%) en een volumeverlies van -11% dat grotendeels (-9%) toe te schrijven was aan de opschorting van onze operaties in Venezuela. Aanzienlijke valutaschommelingen van lokale munten ten opzichte van de US$ verklaren de compenserende effecten van walsdraadprijzen (-11%) en de prijs-mix van verkopen in lokale valuta (+12%).

De gezamenlijke omzet in Latijns-Amerika lag gevoelig lager door de scherpe devaluatie van de Braziliaanse real (-33% in vergelijking met het eerste kwartaal van 2015).

Bekaert neemt toenemende instabiliteit waar in de hele regio met een afzwakkend economisch klimaat in Brazilië, Peru en Ecuador. In Venezuela hebben we onze activiteiten in februari 2016 noodgedwongen stilgelegd als gevolg van een tekort aan grondstoffen. Ondanks de economische ontwikkelingen in Latijns-Amerika, verwacht Bekaert een blijvend voordeel van onze sterke marktposities, de duurzame kostenbesparingen en de verbeterde business portefeuille.

Pacifisch Azië

Bekaerts activiteiten in Pacifisch Azië behaalden een omzetgroei van +6%. De sterke vraag van automobiel- markten en van de zonne-energiesector stuwden een organische volumegroei van 14%. Bekaert won marktaandeel in de zeer concurrentiële bandenmarkten. De prijserosie tastte de omzet aan met -4%, wat gedeeltelijk werd gecompenseerd door de verbeterde product-mix (+2%). De walsdraadprijzen waren 6% lager dan in het eerste kwartaal van 2015 en het effect van wisselkoersschommelingen was -2,5%. Het netto-effect van overnames en desinvesteringen droeg +2% bij aan de omzet.

Bekaert verbeterde de portefeuille door het aandeel van verlieslatende en lage-marge activiteiten te verlagen en het aandeel van activiteiten met hoge toegevoegde waarde te verhogen. De omzet van zaagdraad in het bijzonder, nam toe met 18% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2015 en vertegenwoordigde bijna 14% van de omzet in Pacifisch Azië.

De desinvesteringen hadden betrekking op de Aziatische activiteiten van de carding solutions business (China, India) in mei 2015, de roestvaste staaldraadactiviteiten (India) in oktober 2015, en de deconsolidatie van de verliesmakende entiteiten in Xinyu (China) bij jaareinde 2015. Bekaert nam in de loop van 2015 de voormalige Pirelli staalkoordfabriek in China en de voormalige Arrium kabelfabriek in Austrialië over. Beide entiteiten werden vanaf maart 2015 opgenomen in de geconsolideerde cijfers van Bekaert.

We verwachten dat onze continue inspanningen de marktpositie en productenportefeuille van Bekaert in de regio verder zullen versterken. De bandenmarkten zullen vermoedelijk vertragen in de tweede helft van 2016, na de vraagopstoot die vermoedelijk een anticipatie-effect inhield voorafgaand aan de verwachte importrestricties voor Chinese vrachtwagenbanden in de VS.

Persbericht – Activiteitenverslag eerste kwartaal 2016 – 11 mei 2016 3/4

Bijkomende informatie

De nettoschuld was € 881 miljoen in vergelijking met € 832 miljoen per jaareinde 2015 omwille van toegenomen werkkapitaal als gevolg van seizoenseffecten en de sterke volumegroei, vooral in China. Bekaert verwacht de nettoschuld onder de grens van € 900 miljoen te houden, ondanks de betaalbaarstelling van de dividenden vanaf 17 mei 2016.

Op 7 december 2015 kondigde Bekaert de voorziene fusie aan van de kabel en advanced cords businesses van Bekaert en Bridon in een 67/33 joint venture met Ontario Teachers’ Pension Plan. De definitieve fusie- overeenkomst is onderhevig aan de gebruikelijke voorwaarden waaronder reglementaire goedkeuringen, en zal naar verwachting afgerond worden in de eerste helft van 2016. 5 van de 7 goedkeuringen werden verkregen per eind april 2016.

Op 23 maart 2016 kondigde Bekaert een belangrijk uitbreidingsprogramma aan voor de staalkoordfabriek in Rogers (Arkansas, VS). Deze uitbreiding zal bijdragen aan de groei van de automobielmarkt in de Verenigde Staten. Om tegemoet te komen aan de verwachte groei zal Bekaert 50% extra productiecapaciteit toevoegen aan de Rogers plant en meer dan 100 bijkomende banen creëren.

Na 1 januari 2016 werden in totaal 251 284 eigen aandelen aangeleverd wegens de uitoefening van aandelen- opties en wegens verkoop aan leden van het Bekaert Group Executive in het kader van het nieuwe Bekaert Personal Shareholding Requirement Plan. Bijgevolg zijn er op vandaag nog 3 997 426 eigen aandelen.

Gerelateerd persbericht: een tweede persbericht wordt vandaag uitgegeven, na de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Belangrijke veranderingen in de Raad van Bestuur, alsook andere beslissingen zijn onderworpen aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering.

De Beleggersgids Redactie
De Beleggersgids Redactie

De Beleggersgids redactie schrijft over beleggen, investeren in vastgoed, geld en alternatieve vormen van investeringen. Nieuws, opinies, informatie en veel meer.

website:

https://debeleggersgids.be

Gerelateerde artikels

Geef een reactie

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *