Het nettoresultaat Verzekeringen voor de eerste negen maanden bedroeg EUR 803 miljoen en was voornamelijk te danken aan de Aziatische en Belgische Leven-activiteiten. De operationele prestaties van Niet-Leven bleven in het derde kwartaal verbeteren, vooral in België. Dit wordt weer- spiegeld in de combined ratio, die ondanks de impact van ongunstige gebeurtenissen in het eerste halfjaar het nagestreefde niveau van 97% bereikt. Eind september werd het nettoresultaat van de Groep weer positief en bedroeg EUR 118 miljoen. De Solvency IIageas ratio van de Groep bleef sterk op 199%, ruim boven onze 175%-doelstelling. De totale liquide activa bedroegen EUR 2 miljard, waarvan EUR 0,8 miljard is voorbehouden voor de schikkingsovereenkomst.

Belgische en Aziatische levensverzekeringsactiviteiten bepalen groei premie-inkomen
Het totale brutopremie-inkomen bedroeg EUR 24,7 miljard, een stijging van 8%, ondanks negatieve wisselkoerseffecten van 4%. Het premie- inkomen vervolgde de trend uit het eerste halfjaar. In Azië en België werd de hoogste groei geregistreerd. Na een sterke stijging in het eerste halfjaar stabiliseerde het premie-inkomen in België enigszins in het derde kwartaal. Het bleef weliswaar sterk. Het premie-inkomen in Continentaal Europa steeg door de hogere verkopen in Luxemburg en de integratie van Ageas Seguros in Portugal. In het VK lag het premie- inkomen 2% hoger uitgedrukt in lokale valuta, maar leed het onder de steeds slechtere wisselkoersen.

Uitstekend resultaat voor de eerste negen maanden mede dankzij de gerealiseerde meerwaarde op de verkoop van Hongkong in het tweede kwartaal
De nettowinst Verzekeringen bedroeg EUR 803 miljoen, vergeleken met EUR 613 miljoen, inclusief een negatieve impact van EUR 17 miljoen als gevolg van wisselkoersverschillen. Het nettoresultaat be- droeg in het derde kwartaal EUR 196 miljoen. Alle segmenten leverden een sterke bijdrage.

Het nettoresultaat van de Leven-activiteiten bedroeg EUR 623 miljoen, EUR 197 miljoen meer dan vorig jaar. Het nettoresultaat van Niet- Leven bedroeg EUR 181 miljoen en daalde slechts met EUR 7 miljoen, ondanks de gecombineerde effecten van EUR 60 miljoen van de terroristische aanslagen in België en bovengemiddelde weer- gerelateerde kosten in België en het VK in het eerste halfjaar.

Nettoresultaat Groep positief ondanks de provisie voor de Fortisschikking

Het nettoresultaat van de Groep van EUR 118 miljoen sinds het begin van het jaar profiteerde van het positieve nettoresultaat in het derde kwartaal. Het nettoresultaat van de Algemene Rekening van EUR 686 miljoen negatief was toe te schrijven aan de gecombineerde netto boekhoudkundige impact van de Fortisschikking voor alle burgerlijke rechtszaken over de gebeurtenissen in 2007 en 2008 enerzijds (EUR 889 miljoen) en de gerealiseerde meerwaarde van EUR 200 miljoen op de verkoop in Hongkong, deels geboekt in de Algemene Rekening, anderzijds.

De combinatie van de herwaardering (EUR 107 miljoen) en de gedeel- telijke afrekening (EUR 44 miljoen) in het eerste halfjaar had in de eerste 9 maanden een positief effect van EUR 63 miljoen op de RPN(I)-verplichting.

Personeelskosten en andere operationele kosten stegen sinds het begin van het jaar naar EUR 72 miljoen door een combinatie van eenmalige kosten verbonden aan de schikking en de bestaande aandelenplannen.

Eigen vermogen en solvabiliteit

Het totale eigen vermogen daalde van EUR 11,4 miljard of EUR 53,59 per aandeel per eind 2015 naar EUR 10,5 miljard of EUR 50,55 per aandeel per eind september. Deze daling is voornamelijk te wijten aan de uitkering van het dividend over 2015, negatieve wisselkoersverschillen en het lopende inkoopprogramma voor eigen aandelen.

De Solvency IIageas ratio Verzekeringen nam licht af, van 182% naar 181% en bleef hiermee boven de doelstelling van 175%. De Solvency IIageas ratio Groep is gedaald van 212% eind 2015 naar 199%.

De totale liquide activa in de Algemene Rekening stegen van EUR 1,6 miljard per eind 2015 naar EUR 2,0 miljard, waarvan EUR 0,8 miljard is voorbehouden voor de Fortisschikking.

Voorwaardelijke verplichtingen

Raadpleeg met betrekking tot de actuele stand van zaken omtrent de Voorwaardelijke verplichtingen toelichting 27 van het Geconsolideerd Tussentijds Financieel Verslag over de eerste negen maanden van 2016.

De Beleggersgids Redactie
De Beleggersgids Redactie

De Beleggersgids redactie schrijft over beleggen, investeren in vastgoed, geld en alternatieve vormen van investeringen. Nieuws, opinies, informatie en veel meer.

TAGS
Gerelateerde artikels

Geef een reactie

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *