Rentel NV heeft ‘financial close’ bereikt voor de realisatie van een nieuw 309 MW offshore windpark voor de Belgische kust. Het Rentel project ligt 40 kilometer ten noorden van Oostende en wordt het vijfde offshore windproject in de Belgische Noordzee. Deze nieuwe elektriciteitscentrale op zee zal bestaan uit 42 windturbines en heeft een totaal geïnstalleerd vermogen van 309 MW.

De totale investering bedraagt 1,1 miljard euro. De nieuwe windturbines zullen de grootste turbines worden die tot nu toe geïnstalleerd zijn in de Belgische Noordzee en zullen groene elektriciteit leveren aan zo’n 285.000 gezinnen. De gekozen turbine wordt geleverd door Siemens en is het allernieuwste model op de markt. Rentel maakt gebruik van de ‘direct drive’ technologie: de rotor is direct verbonden met de generator (geen tandwielkast).

Belangrijke bijdrage aan klimaatdoelstellingen

De bouw gaat nu van start, de werken op zee vangen aan begin 2017 om midden 2018 de eerste elektriciteit op het Belgische net te leveren. Tegen eind 2018 zal de elektriciteitscentrale volledig operationeel zijn. Rentel zal hiermee een zeer belangrijke bijdrage leveren aan de leidende rol van België binnen offshore windenergie, het bereiken van de Belgische 2020 doelstellingen, de EU-klimaatnormen en zelfs de transitie naar een duurzame economie en energievoorziening.

Nathalie Oosterlinck, CEO Rentel: “Dit is een zeer belangrijke stap voor het project. Dankzij deze investering dragen we niet alleen bij tot het halen van de internationale, maar ook de Belgische klimaatdoelstellingen. Tegen 2020 zal 13% van onze geproduceerde elektriciteit hernieuwbaar dienen te zijn, de helft daarvan zal van offshore windenergie komen. Investeren in eigen elektriciteitscentrales zorgt er ook voor dat er minder elektriciteit moet worden geïmporteerd en de energieonafhankelijkheid van België zo vergroot wordt. Met de bouw van ons windpark creëren we bovendien een 1.400-tal directe en nog eens 1.400 indirecte jobs, dit tijdens de ontwikkelings- en de bouwfase. Wanneer het park operationeel is zullen 100 permanente arbeidsplaatsen gecreëerd worden.”

Project gefinancierd door publieke en private investeerders

Het project wordt gefinancierd door zijn 8 aandeelhouders en een consortium bestaande uit de Europese Investeringsbank en 8 commerciële banken. Deze groep bestaat uit AG Insurance, ASN Bank, Belfius, ING, KBC, KfW Ipex-Bank, Rabobank en Société Générale. De Europese Investeringsbank verleent een krediet van 250 miljoen euro via het European Fund for Strategic Investments (EFSI ofJunker Plan) en verschaft daarbovenop 50 miljoen euro die gegarandeerd zal worden door Delcredere| Ducroire. Het Deense EKF garandeert een tranche van 208 miljoen euro.

Alain Bernard, Bestuurder en CEO DEME Group: “Dit is een belangrijke mijlpaal voor de Belgische offshore windenergiemarkt. Dankzij DEME’s sterke ervaring in offshore windenergieprojecten kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame energievoorziening in België, niet enkel als financiële partner via DEME Concessions maar ook met onze eigen gespecialiseerde aannemers voor funderingen en het leggen van kabels, dit onder leiding van Dredging International, die alle bouw- en installatiewerken zal uitvoeren.”

Grootste windturbines voor de Belgische kust

De 42 offshore windturbines zullen worden geïnstalleerd en onderhouden door Siemens, waarbij Dredging International zal instaan voor ondermeer de funderingswerken. Met een ashoogte van 106 meter en een rotordiameter van 154 meter, zijn deze windturbines even breed als de spanwijdte van twee Airbussen A380, het grootste passagiersvliegtuig ter wereld. Met hun tiphoogte van 183 meter worden het dan ook de grootste turbines in de Belgische Noordzee.

Alle turbines worden via ondergrondse kabels verbonden met een hoogspanningsstation op zee, waar de opgewekte elektriciteit getransformeerd wordt naar 220 kilovolt om dan via een gigantische ondergrondse exportkabel naar Zeebrugge en verder over land te worden verspreid. Rentel bouwt momenteel een nieuw operationeel centrum in de haven van Oostende, van waaruit het Rentel windpark gebouwd en beheerd zal worden.

Rentel windpark in cijfers

• Totale investering: 1,1 miljard euro
• Totaal vermogen van 309 MW
• 34 km van de haven van Zeebrugge • 40 km van de haven van Oostende
• 42 Siemens D7 offshore windturbines • Masthoogte windturbine: 106 m

• Diameter rotor: 154 m
• 1 offshore hoogspanningsstation
• Jaarlijks verbruik van 285.000 huishoudens
• Creatie van 1.400 directe en 1.400 indirecte arbeidsplaatsen tijdens de ontwikkelings- en

bouwfase
• Creatie van 100 lange termijn jobs vanaf de operationele fase

Hoofdaannemers

  • Dredging International (DEME Group): ontwerp, levering, transport en installatie van funderingen en infield kabels

  • Siemens: ontwerp, productie, levering en installatie van de windturbines en O&M- diensten tijdens operationele fase

  • ABB: ontwerp en installatie 220 kv exportkabel naar land

  • STX Europe: ontwerp en aanlevering offshore substation

De Beleggersgids Redactie
De Beleggersgids Redactie

De Beleggersgids redactie schrijft over beleggen, investeren in vastgoed, geld en alternatieve vormen van investeringen. Nieuws, opinies, informatie en veel meer.

TAGS
,
Gerelateerde artikels

Geef een reactie

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *