Middelkerke scoort met 6 tijdelijke winkels

Om leegstand tegen te gaan en ondernemerschap aan te moedigen, experimenteerde de gemeente Middelkerke de voorbije maanden met pop-up stores. In die winkels kunnen ondernemers gedurende enkele maanden hun businessidee uittesten en dit tegen een voordelig tarief. Tussen juli en september toverden zes enthousiastelingen een leegstaand pand om in een aantrekkelijke shop. “Een succes”, besluit Dries Vanneste, zaakvoerder van Entrakt en leider van het project.

Zoals andere gemeenten maakt ook Middelkerke een inventaris van zijn leegstaande gebouwen. Een eigenaar die zijn winkelpand minstens twaalf maanden niet gebruikt of verhuurt, betaalt aan de gemeente een leegstandbelasting. In het eerste jaar loopt het bedrag op tot 1.500 euro. Elk jaar komt daar nog eens 1.500 euro bovenop.

Begin dit jaar stonden in Middelkerke zo’n twintig panden op de lijst. De gemeente nodigde alle eigenaars uit om onder begeleiding van de firma Entrakt Vacant Property Solutions een pop-up shop in hun pand onder te brengen. Dries Vanneste, zaakvoerder Entrakt en leider van het project: “Enkele panden vielen af omdat ze op korte termijn toch invulling zouden krijgen. Op de infoavond daagden een tiental verhuurders en makelaars op.”

Pop-up shops met whisky en kledij

Voor de geïnteresseerde eigenaars ging Entrakt vervolgens op zoek naar geschikte kandidaat-winkeluitbaters. De voorbije maanden zagen uiteindelijk zes pop-up shops het levenslicht, waaronder een whiskyhuis en enkele kledingzaken. Twee verhuurders sloten rechtstreeks met de huurders een contract af, vier eigenaars lieten de verhuur over aan Entrakt. Zaakvoerder en projectleider Dries Vanneste: “Enkele huurders hebben intussen beslist om de winkel enkele maanden langer open te houden. Eén overweegt zelfs om de deuren permanent te openen. Het project is dus zeker geslaagd.”

Voor alle partijen interessant

Dat de formule voor alle partijen interessant is, staat buiten kijf. Eigenaars krijgen na een lange periode van inactiviteit weer leven in hun pand, zonder dat ze er zelf veel inspanningen voor moeten leveren. Bovendien valt de leegstandtaks weg en ontvangen ze maandelijks een (weliswaar beperkte) financiële vergoeding. Dries Vanneste: “De hoogte leggen we vast in het contract. Het gaat om 50 procent van de huurprijs. Het contract verlengen we tot maximum één jaar. Na een half jaar verhoogt het bedrag tot 75 procent van de huurprijs.” Kandidaat-winkeluitbaters kunnen dus tegen een beperkte kost hun idee uitproberen. Zijn de resultaten minder dan verwacht, dan kunnen ze na drie maanden makkelijk uitstappen. Ze hangen niet vast aan een jarenlang contract.

Lees meerDe ‘vastgoed’ troeven van de kustgemeenten

Permanent vervolg?

Tenslotte plukken ook de gemeente en de naburige winkels de vruchten van de pop-up shops. De tijdelijke winkels zorgen immers voor extra beleving en werken de verloedering van de straat tegen. Of het project een permanent vervolg krijgt, is nog afwachten. Sowieso blijft de leegstand wel prominent op de agenda van het gemeentebestuur staan.

Gemeente Middelkerke

De Gemeente Middelkerke publiceerde een volledig dossier over de leefbaarheid en investeringen in haar gemeente.

Gerelateerde artikels

Een reactie achterlaten

Jouw naam verschijnt bij de reactie, jouw email adres wordt niet gepubliceerd. Alle reacties worden voor publicatie gelezen en goedgekeurd.