Middelkerke pakt uit met betaalbare woningen en premies voor jongeren

Terwijl senioren moeiteloos de weg naar zee vinden, laten steeds meer jongeren de kust achter zich liggen. Om het tij te keren lanceerde het bestuur van Middelkerke een reeks interessante maatregelen voor jonge gezinnen die zich in de kustgemeente (willen) vestigen.

De prijzen op de vastgoedmarkt mogen dan wel stabiliseren. Voor veel twintigers en dertigers blijft het een stevige uitdaging om een betaalbare woning te vinden, niet in het minst aan de kust waar de vele tweede verblijvers de prijzen de hoogte in duwen. Dat jongeren zich genoodzaakt voelen om andere (goedkopere) oorden op te zoeken, vindt de gemeente Middelkerke alvast een jammerlijke evolutie. Het bestuur doet er dan ook alles aan om de tendens tegen te gaan.

1. Ruim 100 nieuwe woningen in het vooruitzicht

Op korte termijn plant de gemeente Middelkerke een fors aantal nieuwe verkavelingen, in de eerste plaats bedoeld voor de eigen inwoners. Zo rijzen er in Lombardsijde op de site tussen de Schoolstraat en de Zeelaan binnenkort 119 gewone (en 60 sociale) woningen uit de grond. De verkaveling kadert in het nieuwe concept betaalbaar wonen en is een primeur voor West-Vlaanderen. Het lokale bestuur, de provincie, een sociale huisvestingsmaatschappij en private partner Immobel slaan hiervoor de handen in elkaar. Bedoeling is dat de aankoopprijzen lager liggen dan in de commerciële en hoger dan in de sociale woningbouw. Startprijzen worden geschat op 200.000 euro. De eerste spade gaat in 2016 in de grond.

2. Aankooppremie van minstens 2.500 euro

Wie jonger is dan 40 jaar en in Middelkerke bouwgrond of een woning koopt, krijgt van de gemeente een premie van 2.500 euro. Per kind ten laste komt er 250 euro bij (met een maximum van 750 euro). Gaat het om een woning die opgenomen is in de gemeentelijke of Vlaamse inventarissen rond leegstand, verwaarlozing, ongeschiktheid en/of onbewoonbaarheid, dan stijgt het bedrag nog eens met 250 euro. Het premiebedrag bedraagt dus maximaal 3.500 euro.

Belangrijke voorwaarden:

  • Wie de premie aanvraagt, mag geen andere woning bezitten.
  • De aanvrager en zijn gezin moeten binnen de twee jaar hun intrek nemen in de woning.
  • De bewoners staan gedomicilieerd in Middelkerke.

3. Vervolgpremie: 5 jaar tussenkomst in de onroerende voorheffing

Op onroerende goederen – zoals een woning – betaal je jaarlijks een percentage belastingen, de zogenaamde onroerende voorheffing. Een aanzienlijk deel daarvan stroomt rechtstreeks terug naar je gemeente. Twintigers en dertigers die zich in Middelkerke vestigen krijgen de eerste vijf jaren een korting van 50 procent op dit bedrag. Wie kinderen ten laste heeft en/of een woning kocht die op de inventaris leegstand of verkrotting stond, ziet die vermindering verder stijgen tot 75 procent.

In 2014 en 2015 (tot juni) vroegen 42 gezinnen de aankoop- en vervolgpremie aan. In andere gemeenten met vergelijkbare premies liggen die aantallen aanzienlijk lager. In Oostende gaat het om 11 en in Nieuwpoort om 5 aanvragen.

Gemeente Middelkerke

De Gemeente Middelkerke publiceerde een volledig dossier over de leefbaarheid en investeringen in haar gemeente.

Gerelateerde artikels

Een reactie achterlaten

Jouw naam verschijnt bij de reactie, jouw email adres wordt niet gepubliceerd. Alle reacties worden voor publicatie gelezen en goedgekeurd.