Bouwgrond vrij op De Kalkaert

Loop je op de zeedijk van eender welke kustgemeente, dan is er maar een conclusie mogelijk: het zit er vol, voller, volst. Zoals bekend zijn nieuwbouwprojecten met zicht op zee uiterst zeldzaam, maar hoe zit het eigenlijk in de achterliggende straten? Is er nog plaats om te bouwen? We legden ons oor te luister in Middelkerke.

Als we de officiële cijfers van de FOD economie erbij nemen, dan ligt de grote bouwwoede aan de kust achter ons. Behalve in Oostende en Bredene werden er in 2015 in zowat alle kustgemeenten aanzienlijk minder bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen toegekend dan in begin en midden jaren 2000. Opvallend voorbeeld is Nieuwpoort: terwijl in 2004 nog 1.071 bouwvergunningen voor nieuwbouw (waarvan 1.041 voor flats!) werden verleend, lag dat aantal in 2015 op 333.

Minder nieuwbouw in Middelkerke sinds 2008

In Middelkerke stellen we een knik vast in 2008, wellicht niet toevallig het begin van de crisis. Het aantal bouwvergunningen voor nieuwbouw evolueerde van 670 in 2008 naar 242 in 2015. Het merendeel van de bouwaanvragen betreft appartementen. In 2008 werden in Middelkerke 479 vergunningen voor nieuwbouwflats toegekend, in 2015 nog 190. Vergunningen voor renovatie blijven beperkt tot ongeveer dertig per jaar. Er wordt met andere woorden meer gebouwd dan grondig verbouwd.

Aantal bouwvergunningen uitgereikt in Middelkerke

 

1996

1999

2002

2005

2008

2011

2014

Nieuwbouwappartementen

87

247

220

311

479

292

218

Nieuwbouwwoning (geen flat)

61

64

62

93

191

24

34

Renovatie

19

31

38

28

30

27

29

 Kentering in 2016: komst van nieuwe verkavelingen

Wel veel kans dat in de komende jaren het aantal bouwvergunningen in Middelkerke opnieuw de hoogte ingaat. De gemeente plant een fors aantal nieuwe verkavelingen, tegen betaalbare prijzen. Burgemeester Janna Rommel-Opstaele: “En daarmee bedoelen we rond de 200.000 à 250.000 euro. In Lombardsijde bijvoorbeeld, op de site tussen de Schoolstraat en de Zeelaan, zijn we in een project rond ‘betaalbaar wonen’ gestapt. Op verkaveling Ten Hove hebben we 119 loten in de aanbieding. De aankoopprijzen liggen er lager dan in de commerciële en hoger dan in de sociale woningbouw. Jonge gezinnen kunnen ook rekenen op een aankooppremie.”

Ook bedrijven kunnen weer bouwen

Ook voor ondernemers die willen uitbreiden in Middelkerke is er sinds kort weer ruimte vrij. Aan de Kalkaertweg is een terrein van 3,9 hectare vrij gemaakt voor industriële activiteiten. Verschillende ondernemers zetten er al hun stulp neer. Binnenkort rijst in diezelfde buurt nog een regionaal bedrijventerrein van 20 hectare groot, bedoeld voor bedrijven groter dan 5.000 m².

Gemeente Middelkerke

De Gemeente Middelkerke publiceerde een volledig dossier over de leefbaarheid en investeringen in haar gemeente.

Gerelateerde artikels

Een reactie achterlaten

Jouw naam verschijnt bij de reactie, jouw email adres wordt niet gepubliceerd. Alle reacties worden voor publicatie gelezen en goedgekeurd.