Burgemeester Middelkerke: “Veel investeren, maar geen extra belastingen”

Veel investeren zonder dat de bevolking voor de extra kosten moet opdraaien. Dat is het ambitieuze plan van de gemeente Middelkerke. Burgemeester Janna Rommel-Opstaele: “We willen niet raken aan de belastingen. Dat was ons uitgangspunt aan het begin van de legislatuur en dat blijft zo. Tot 2018 komen er geen belastingverhogingen.”

“Hoe we er dan toch in slagen al die investeringen te bekostigen? Wel, we hebben in de eerste plaats naar onszelf gekeken. Vroeger was er aan de gemeente veel verkwisting. Alles kon, alles mocht. Nu zijn er meer regels waardoor we veel zuiniger werken. We doen het ook met een pak minder personeel. Er vielen geen ontslagen, maar we voerden wel een uitdoofbeleid. Wie op pensioen ging, werd niet vervangen.”

Meer inwoners

Verder kiest Middelkerke voor de positieve aanpak: “We doen er alles aan om van Middelkerke een aantrekkelijke gemeente te maken, zodat meer mensen hier willen komen wonen. Meer mensen betekent meer spreiding van de lasten. Tussen 2004 en 2014 groeide het aantal inwoners van 17.501 tot 19.177. We tellen ook bijna 18.000 tweede verblijven.”

Fiscaal interessant

De belangrijkste inkomstenbronnen voor gemeenten zijn de opcentiemen op de onroerende voorheffing en de aanvullende personenbelastingen. Voor sommige gemeenten, zoals kustgemeenten, komt daar nog een aanzienlijk bedrag uit tweedeverblijfstaks bij.

Fiscaal gezien is de gemeente Middelkerke sowieso een interessante gemeente. De personenbelasting en de belasting op tweede verblijven behoren tot de laagste in Vlaanderen. Een overzicht:

  • Aanvullende personenbelasting: Terwijl het gemiddelde in Vlaanderen (2015) op 7,28 procent ligt, is dat in Middelkerke maar 5 procent. (De gemeentebelasting wordt samen met de personenbelasting geïnd. Het bedrag vind je terug op het einde van het aanslagbiljet.)
  • Opcentiemen op onroerende voorheffing: Op onroerende goederen (zoals vastgoed) betaal je jaarlijks een percentage belastingen. Een deel daarvan vloeit naar het Vlaams gewest, een ander deel naar de provincie en de gemeenten. Het bedrag dat naar de provincie en de gemeenten gaat, noemen we de opcentiemen. Gemeenten bepalen zelf het bedrag van de opcentiemen. In Middelkerke gaat het om 1.750 opcentiemen. Dat betekent dat je per euro dat je volgens het basistarief verschuldigd bent, 17,5 euro moet betalen voor de gemeente. Het gemiddelde in Vlaanderen is 1.397. In West-Vlaanderen liggen de opcentiemen door de band genomen hoger dan in de rest van Vlaanderen.
  • Veel gemeenten leggen een belasting op tweede verblijven op. Die is verschuldigd wanneer een bewoner niet gedomicilieerd is op het adres van een woning en dus niet bijdraagt aan de financiering van de gemeente via de aanvullende personenbelasting of de onroerende voorheffing. Het bedrag kan oplopen tot 1.000 euro per jaar. Gemeenten kunnen zelf de hoogte vastleggen. Middelkerke int jaarlijks 600 euro. Voor studio’s kleiner dan 40 m² gaat het om 525 euro.
  • Tot slot haalt de gemeente ook inkomsten uit de zogenaamde ‘belastingen op ontbrekende parkeerplaatsen’ (1.750 euro) en uit de milieubelasting (50 euro per gezin).
Gemeente Middelkerke

De Gemeente Middelkerke publiceerde een volledig dossier over de leefbaarheid en investeringen in haar gemeente.

Gerelateerde artikels

Een reactie achterlaten

Jouw naam verschijnt bij de reactie, jouw email adres wordt niet gepubliceerd. Alle reacties worden voor publicatie gelezen en goedgekeurd.