Belastingen in Middelkerke: wie betaalt wat?

Hoewel er veel investeringen zijn, slaagt het bestuur van Middelkerke erin jaar na jaar een financieel evenwicht te halen. Inwoners, tweede verblijvers en bedrijven kunnen dus op beide oren slapen: extra belastingen zijn niet aan de orde. In vergelijking met andere (kust)gemeenten blijven de bedragen en percentages bovendien binnen de perken. Een overzicht.

Inwoners: geringe belastingen, verleidelijke premies

In 2006 bracht de gemeente Middelkerke de personenbelasting terug van 7% naar 5%. Daarmee zit het een stuk onder het Vlaamse gemiddelde van 7,28% (2015). De milieubelasting is beperkt tot 50 euro per jaar, wat het laagste is van alle kustgemeenten.

Beschik je over een eigen woning, dan moet je rekening houden met onroerende voorheffing. Een deel daarvan, de opcentiemen, vloeit terug naar de gemeente. In Middelkerke gaat het om 1.750 opcentiemen, wat vergelijkbaar is met andere kustgemeenten.  

Goed om weten, de gemeente voorziet ook verschillende subsidies voor wie in zijn woning investeert:

Wie jonger is dan veertig, komt in aanmerking voor een aankooppremie van minstens 2.500 euro en een korting op de onroerende voorheffing (gedurende vijf jaar). De premie geldt voor nieuwbouw, bouwgrond en bestaande woningen.

Tweede verblijvers: 600 euro per jaar

Alle kustgemeenten heffen een belasting op tweede verblijven. Ze kunnen zelf de hoogte van de taks bepalen. Terwijl in sommige badsteden het bedrag tot 1.000 euro oploopt, is dat in Middelkerke beperkt tot 600 euro per jaar (525 euro voor studio van maximum 40 m²).

Geen belastingen voor bedrijven

Behalve de milieubelasting (50 euro) en enkele heffingen voor horeca en recreatie zijn er in Middelkerke geen taksen voor bedrijven.

Gemeente Middelkerke bespaart op eigen werking

Tussen 2013 en 2014 is de gemeente Middelkerke erin geslaagd haar werkingskosten terug te schroeven van 8,1 naar 7,2 miljoen euro. Waarnemend financieel beheerder Roseline Keereman: “Elke afdeling heeft zichzelf in vraag gesteld: moeten we blijven doen wat we doen? En hebben we daarvoor dezelfde middelen nodig? Ook de lijst van gebouwen die we huurden, hebben we ernstig onder de loep genomen. Zo hebben we een aantal diensten kunnen verhuizen naar gebouwen die wel eigendom van de gemeente zijn. Dat leverde eveneens een mooie besparing op.”

Tot nu toe haalt de gemeente jaarlijks een financieel evenwicht. Ook de autofinancieringsmarge is positief. Die geeft aan hoeveel middelen een gemeente uit zijn exploitatie overhoudt na aftrek van de leningslasten. Dat bedrag kan de gemeente vervolgens gebruiken om nieuwe investeringen te financieren. Middelkerke blijft dus op schema voor de komende jaren.

Gemeente Middelkerke

De Gemeente Middelkerke publiceerde een volledig dossier over de leefbaarheid en investeringen in haar gemeente.

Gerelateerde artikels

1 reactie

  1. Beste,

    Is er toeristentax (per dag) te betalen in Middelkerke.

Een reactie achterlaten

Jouw naam verschijnt bij de reactie, jouw email adres wordt niet gepubliceerd. Alle reacties worden voor publicatie gelezen en goedgekeurd.