Wie geld over heeft, kan gaan beleggen. Je legt dan geld vast met als doel om een vermogen op te bouwen. Dit kan op verschillende manieren gebeuren. Het rendement van een belegging is vaak veel hoger dan bij het klassieke sparen, anderzijds zijn er ook risico’s aan verbonden.

Wat is beleggen?

Van zodra je voldoende financiële middelen hebt, maw geld overhoudt, kan je de keuze maken om het geld veilig op te bergen (de spreekwoordelijke sok onder de matras). Vanwege inflatie wordt geld minder waard dan op het moment dat je het hebt weggelegd. De afgelopen 10 bedroeg de inflatie in België gemiddeld 2,09%. € 100 in 2005 is vandaag nog slechts € 81,3 waard.

Uiteraard kan je er ook voor kiezen om te gaan beleggen. Wie belegt, legt zijn of haar geld voor een bepaalde periode vast met als doel het behalen van toekomstig financiële meerwaarde. Je zou ook kunnen zeggen dat je bij een belegging een zeker bedrag opgeeft in ruil voor toekomstige inkomsten. Beleggingen zijn mogelijk voor particulieren, ook voor instellingen of ondernemingen.

Hoe kan je beleggen?

Er zijn verschillende type beleggingen. Zo kan je beleggen in vastgoed, in obligaties, aandelen, opties of beleggingsfondsen. Wie belegt in obligaties, leent eigenlijk geld aan een instelling. Geld ter beschikking stellen aan de staat gaat via de zogenaamde staatsobligaties. In bedrijven spreekt men over een obligatie.

Een belegging in aandelen houdt in dat je geld in een onderneming investeert en later een meerwaarde realiseert bij de verkoop van de aandelen en/of een winstuitkering (dividend) kan verwachten.

Een optie geeft je het recht om iets bepaald te verkopen of kopen. Dit kan een aandeel zijn, maar ook vastgoed.

Beleggingsfondsen beheren fondsen waarin verschillende investeerders investeren en zijn daarmee een mogelijkheid voor startende beleggers. Het fonds neemt je wat werk uit handen, bvb. selectie van aandelen, inschatting van risico, etc. Uiteraard worden hiervoor vergoedingen aangerekend zodat het rendement lager uitvalt dan indien rechtstreeks wordt belegd in aandelen.

Duurzaam beleggen, ook ethisch beleggen genoemd, is tegenwoordig ook een mogelijkheid. Hierbij probeer je als investeerder rekening te houden met mens, milieu en duurzaamheid.

Lees meer: Aandelenmarkt voor beginners: starten met beleggen

Sparen of beleggen?

Hoewel voor zowel sparen als voor beleggingen geldt dat je tegen een vergoeding geld uitzet en daarbij risico loopt, wordt er toch een grote onderscheid gemaakt tussen sparen en beleggingen.

Wat is het voordeel van een belegging tov sparen? Het antwoord zit hem in het rendement. Dat is meestal veel hoger bij een belegging dan bij sparen, en bovendien kun je met een belegging ook geld blijven verdienen als de koersen dalen. Dit heet ‘short’ gaan.

Het risico van een belegging is wel groter dan het risico van sparen.

De risico’s

Aan beleggingen zijn wel enkele risico’s verbonden. Zo loop je bij beleggingen een marktrisico, een kredietrisico, een renterisico en een liquiditeitsrisico.

Je weet niet zeker hoe hoog je rendement zal zijn. In principe loop je een marktrisico, een belegging kan immers naast meer ook minder waard worden.

Ook weet je hoe veilig je inleg is, je loopt een kredietrisico, dat wil zeggen het risico dat het met de staat of het bedrijf (afhankelijk van het type belegging) waarin je belegt slecht gaat of dat de onderneming zelfs failliet gaat. Daarentegen zijn spaargelden bij banken in België volgens een richtlijn van de Europese Unie sedert 1 januari 2013 bij wet beschermd tot 100.000 euro.

Bovendien loop je een renterisico (het risico dat de marktrente stijgt en daardoor de waarde van je belegging daalt) en een liquiditeitsrisico (het risico dat je je beleggingen niet kwijt raakt op de beurs). Wie belegt, doet er dus goed aan vooraf te bepalen welke risico’s hij of zij bereid is te nemen.

De baten

Uiteraard hoort bij een hoger risico ook een hoger rendement. De aandelen van de Bel20 hebben de afgelopen 5 jaar een gemiddeld rendement opgeleverd van 6,3%. Op de Dow Jones was dit 9,8% en op de Nasdaq zelfs 16,6%. Niet alle perioden kenmerken zich door hoge rendementen, er zijn tevens periodes waarin een rendement zelfs negatief kan zijn. Echter leren historische cijfers over langere periodes dat rendementen op aandelen hoog liggen, bvb. Dow Jones heeft een gemiddeld rendement van 8,9% gehaald in de afgelopen 30 jaar. (bron: finance.yahoo.com).

Beleggen in aandelen is een afweging die je zelf dient te maken. Ben je bereid om de waarde van je spaarrekening jaarlijks te zien dalen, door een hogere inflatie dan de rente die je krijgt waar jouw basisinleg gegarandeerd blijft. Of ben je bereid iets meer risico’s te nemen voor een hoger rendement. Een rendement dat zelfs beduidend hoger kan liggen dan de inflatie, waardoor je kapitaal daadwerkelijk groeit.

De Beleggersgids Redactie
De Beleggersgids Redactie

De Beleggersgids redactie schrijft over beleggen, investeren in vastgoed, geld en alternatieve vormen van investeringen. Nieuws, opinies, informatie en veel meer.

Gerelateerde artikels

Geef een reactie

Jouw naam verschijnt bij de reactie, jouw email adres wordt niet gepubliceerd. Alle reacties worden voor publicatie gelezen en goedgekeurd.