Het belang van de langetermijnrente

Wanneer men op economisch niveau over rente spreekt, deelt men dit vaak op in korte- en langetermijnrente. Hierbij doelt de eerste op de rente voor de geldmarkt, de zogenaamde geldmarktrente en doelt de tweede op de kapitaalmarkt, de zogenaamde kapitaalmarktrente. Maar wat is de kapitaalmarktrente precies? Waarom is deze recentelijk zoveel in het nieuws en wat is het effect van kapitaalmarktrente ontwikkelingen op finance?

Wat is langetermijnrente?

De kapitaalmarktrente is de rente op leningen met een looptijd vanaf 2 jaar. De hoogte van dit rentepercentage is veelal gebaseerd op de rente op staatsleningen. Aangezien het risico dat een staatslening niet terugbetaald wordt laag is (of zou moeten zijn), geldt dit percentage vaak als een soort basis. Hierbij kent men vervolgens een renteopslag toe naar gelang de toename van het debiteurenrisico. Oftewel voor het risico dat er geen terugbetaling volgt. Ook zal de rente veelal toenemen naargelang de looptijd van de lening toeneemt.

Lees meerWat is het verschil tussen kortetermijnrente en langetermijnrente?

Wie bepaalt de kapitaalmarktrente?

De rente op staatsobligaties, die leidend is voor de bepaling van de kapitaalmarktrente, wordt gedicteerd door de centrale banken. Het is één van de gereedschappen in het arsenaal van een centrale bank om de richting van macro-economische ontwikkelingen te sturen. In finance is het een van de belangrijkste indicatoren van toekomstige ontwikkelingen op de beurs.

Wat is het effect van veranderingen in de kapitaalmarktrente…

op mijn spaarrekening?

De kortetermijnrente beïnvloedt de rente op je spaarrekening. Dus een stijging of daling van de kapitaalmarktrente heeft hiervoor geen (directe) gevolgen.

op de economie?

Normaal gesproken betekent een lage kapitaalmarktrente dat beleggers meer kapitaal in aandelen zullen steken. De alternatieve obligaties leveren dankzij de lage rente immers weinig rendement op. Tegelijkertijd betekent de beschikbaarheid van goedkoop kapitaal dat zowel overheden als ondernemingen meer investeren. De kapitaalmarktrente wordt echter al geruime tijd kunstmatig laag gehouden. Zolang een stijging van de kapitaalmarktrente gepaard gaat met een toename van het consumentenvertrouwen, zal het economische effect van een stijging van de kapitaalmarktrente beperkt blijven.

op mijn obligaties?

Zodra men nieuwe obligaties tegen een hogere rente uitgeeft, daalt logischerwijs de koers van oudere obligaties die een lagere rente opleveren. Een stijging van de kapitaalmarktrente is voor de meeste beleggers in obligaties dan ook reden om veel langlopende obligaties te verkopen en nieuwe obligaties in hun portefeuille op te nemen.

Lees meerObligaties kopen: waar rekening mee houden?

op mijn aandelen?

In grove lijnen zou men kunnen stellen dat een toename van de langetermijnrente zorgt voor een afkoeling op de beurs. Het wordt voor beleggers immers interessanter om te investeren in obligaties vanwege de toegenomen rente. Ondernemers zullen minder snel investeren omdat het lenen van het geld voor deze investeringen duurder wordt. In het huidige economische klimaat is het gevolg echter waarschijnlijk een tijdelijke correctie, gevolgd door ‘business as usual’. Zolang de vraag van de consument er is, zullen een paar procent meer of minder rente de meeste ondernemingen namelijk niet weerhouden van het investeren in de verdere groei. Positieve bedrijfsresultaten jagen het succes van de aandelenmarkt vervolgens weer aan.

De Beleggersgids Redactie

De Beleggersgids redactie schrijft over beleggen, investeren in vastgoed, geld en alternatieve vormen van investeringen. Nieuws, opinies, informatie en veel meer.

Gerelateerde artikels

Een reactie achterlaten

Jouw naam verschijnt bij de reactie, jouw email adres wordt niet gepubliceerd. Alle reacties worden voor publicatie gelezen en goedgekeurd.