Tak 21 levensverzekering

Velen hebben wel al eens van een tak 21 verzekering gehoord. Een tak 21 is een fiscaal interessante belegging met een laag risico. Een tak 21 verzekering is in principe een levensverzekeringscontract, vergelijkbaar met een spaarproduct voor de middellange termijn. Het staat ook gekend als een spaarverzekering. Het geld je spaart met een tak 21 verzekering, krijgt de naam “premie”.

Een tak 21 is niet afhankelijk van de beurs

Tak 21 verzekeringen zijn levensverzekeringen die niet aan beleggingsfondsen zijn gekoppeld en waarvan de resultaten dus niet van de beurs afhangen. Het contract van de levensverzekering is voor de verzekeraar een resultaatsverbintenis om op het einde ervan de premies, de interesten en de winstdeelnames uit te betalen.

Het belangrijkste voordeel van een tak 21 verzekering is dat ze een grote zekerheid geeft over de terugbetaling van jouw spaargeld. Tevens is duidelijk wat het jou zal opleveren. Het resultaat van deze belegging varieert momenteel tussen de 2% en 2,5% (2016). De tak 21 producten zijn levensverzekeringen met een gewaarborgde terugbetaling van jouw kapitaal, een gewaarborgd rendement, een eventuele winstdeelname en bepaalde fiscale voordelen. Dit in tegenstelling tot een tak 23-verzekering, waarbij er geen gelijkwaardige waarborgingen gelden.

Lees meerWat is een tak 23 verzekering?

Soorten contracten

Bij tak 21 verzekeringen zijn er heel wat mogelijke vormen om een contract af te sluiten:

  • een éénmalige storting van een premie bij het afsluiten van het contract, of meerdere terugkerende stortingen van de premies tijdens de duur van het contract. Dit kan jaarlijks zijn;
  • een contract kan van onbepaalde duur zijn, of een vaste looptijd hebben. Bij het afsluiten van het contract ligt de eindvervaldag reeds vast;
  • het contract kan dienen als aanvullende pensioen of om op lange termijn te sparen. Hieraan zijn bepaalde fiscale voordelen verbonden. Lees meer: De fiscaliteit van beleggingsfondsen
  • tevens is het mogelijk om een overlijdensdekking te voorzien, zodat  erfgenamen bijkomende financiële steun ontvangen na een overlijden.

De instap in een tak 21 is niet geheel gratis. Je dient rekening te houden met een verzekeringstaks van 2%, een instapkost en eventueel een beheerskost. Deze kosten verschillen naargelang de verzekeringsmaatschappij.

Lees meerTak 26 verzekeringen en het beleggen erin

Uitbetaling bij een tak 21

Op het einde van het contract wordt er voorzien in een uitbetaling van het volgende:

  • de gestorte premies die je hebt betaald (het geld dat er is in gestopt), verminderd met eventuele kosten;
  • de intresten, deze zijn door de verzekeraar gewaarborgd. Meestal betaalt de verzekeraar de intresten op het einde van het contract uit (dit heet gekapitaliseerd). Er is maw geen jaarlijkse uitbetaling. De interesten worden hij de premies opgeteld en brengen het jaar nadien zelf ook interesten op (interesten op de interesten). Bij de uitbetaling van het kapitaal worden dan alle interesten ineens uitbetaald.
  • en als laatste, de eventuele winstdeelname van de verzekeraar zelf. De berekening hiervan is volledig afhankelijk van de resultaten van de verzekeraar tijdens de looptijd van het contract. Dit hoeft niet vooraf vastgelegd of gegarandeerd worden.

Lees meer: De kracht van de samengestelde interest

Bij een vervroegde uitstap uit het verzekeringscontract zijn er wel uitstapkosten verschuldigd. Deze kosten variëren naargelang de verzekeringsmaatschappij. Ook wordt een roerende voorheffing doorgerekend. Deze roerende voorheffing kan je wel op twee manieren vermijden: ofwel door een contract af te sluiten dat langer duurt dan 8 jaar en 1 dag, ofwel door een overlijdensdekking te nemen van 130%.

Vooraleer een tak 21 verkering af te sluiten ga je best langs bij een erkend verzekeringsmakelaar om je goed te informeren over de mogelijkheden, de kosten en de opbrengsten.

De Beleggersgids Redactie

De Beleggersgids redactie schrijft over beleggen, investeren in vastgoed, geld en alternatieve vormen van investeringen. Nieuws, opinies, informatie en veel meer.

Gerelateerde artikels

Een reactie achterlaten

Jouw naam verschijnt bij de reactie, jouw email adres wordt niet gepubliceerd. Alle reacties worden voor publicatie gelezen en goedgekeurd.