Verzekeraars slagen niet voor stresstest

De Europese toezichthouder EIOPA onderzocht de kwetsbaarheid van Europese verzekeraars. Belgische verzekeraars zouden, binnen een specifiek scenario, wel eens hard in de klappen kunnen delen. Om een potentieel verlies van enkele miljarden euro’s te vermijden, verwacht de waakhond acties van de Nationale Bank.

De Europese stresstest is een kwalitatief onderzoek naar de bestendigheid van verzekeraars en pensioenfondsen in moeilijke economische tijden. De EIOPA, de bevoegde Europese instantie, onderwierp 236 verzekeraars uit 30 landen aan 2 potentiële scenario’s. Wat als een verzekeraars zowel langs de kant van de passiva als van de activa een domper te verwerken krijgt? En het tweede scenario simuleerde een langdurig lage rente in combinatie met een beperkte groei.

De uitkomst was helder. Dit zou een opdoffer van ongeveer 159 miljard euro betekenen voor de Europese verzekeraars. De Belgische sector zou ongeveer 8,5 miljard euro van die koek moeten verwerken. Vooral Duitse verzekeraars krijgen in dit hypothetische scenario een absolute uppercut. Ook Nederland mag een klap van ruim 9 miljard euro verwachten indien een stresstest realiteit zou worden.

Om een ramp te vermijden, dringt de EIOPA bij de nationale regulatoren zoals de Nationale Bank van België, er op aan om bepaalde aanbevelingen in te voeren. Op die manier moeten landen en sectoren zich wapenen tegen een doemscenario. Momenteel is de kwetsbaarheid van verzekeraars en pensioenfondsen veel te groot.

De Beleggersgids Redactie

De Beleggersgids redactie schrijft over beleggen, investeren in vastgoed, geld en alternatieve vormen van investeringen. Nieuws, opinies, informatie en veel meer.

Gerelateerde artikels

Een reactie achterlaten

Jouw naam verschijnt bij de reactie, jouw email adres wordt niet gepubliceerd. Alle reacties worden voor publicatie gelezen en goedgekeurd.