Verschil tussen korte en lange termijn rente

In financiële berichtgeving lezen we soms wel eens dat de langetermijnrente daalt en welke gevolgen eraan verbonden zijn. Echter is het niet steeds voor iedereen duidelijk wat dat nu inhoudt, zo een “langetermijnrente”. En wat is nu het verschil met de kortetermijnrente? Wij zetten een en ander voor je op een rij.

Het begrip rente

De rente is simpel gezegd de vergoeding die je moet betalen omdat je geld leent van een persoon of een instelling. Als jij geld op een spaarboekje zet, dan gaat een bank dat geld gebruiken om kredieten aan derden toe te staan. In ruil daarvoor krijg jij jaarlijks een vergoeding, de rente. Ga jij anderzijds geld lenen bij een bank, dan zal ook jij een rente moeten betalen. Die rente ligt veel hoger dan de rente die je zelf kan krijgen voor het geld op jouw spaarboekje. De bank maakt winst door vraag en aanbod van gelden op een praktische manier samen te brengen.

Kortetermijnrente

Dit begrip slaat op de rente bij kortlopende leningen of investeringen (een looptijd kleiner dan een jaar). Dit is bijvoorbeeld de rente die jij krijgt op jouw spaarboekje, je kan dat geld immers altijd afhalen waardoor de rentevergoeding uiteraard ook niet heel hoog zal liggen.

Langetermijnrente

Als de kortetermijnrente slaat op looptijden kleiner dan een jaar, dan slaat de langetermijnrente uiteraard op de rente bij leningen met looptijden langer dan een jaar. Denk bijvoorbeeld aan hypothecaire leningen of (overheids)obligaties. Dat geld wordt langdurig vastgezet of uitgeleend waardoor er ook een andere vergoeding tegenover staat (die trouwens niet altijd hoger hoeft te zijn).

Invloed op de rente

We weten nu wat het verschil is tussen de korte- en de langetermijnrente. Maar hoe worden deze rentes nu juist bepaald en welke factoren spelen daarbij een rol?

Kortetermijnrente

Waar we nog geen gewag van gemaakt hebben zijn de centrale banken, waarbij de ECB (Europese Centrale Bank) hier zowat de bekendste is. Jouw bank kan immers ook geld lenen bij de ECB, die daarvoor bepaalde rentetarieven zal vastleggen. Die rente zal ook jouw rente beïnvloeden, aangezien ook de rentemarkt er uiteraard een is van vraag en aanbod. De markt van vraag en aanbod zal vooral de kortermijnrente beïnvloeden, aangezien deze het meest onderhevig is aan fluctuaties (en ook het makkelijkst aan te passen is).

Langetermijnrente

Bij de langetermijnrente is voornamelijk de inflatie van invloed. Verwacht men een inflatie, dan gaat de langetermijnrente stijgen. Immers wil men voorkomen dat zijn geld, zelfs met bijkomstige rente, in de toekomst minder waard zal zijn. Omgekeerd zal de rente dalen bij een deflatie, het zal voor de ontlener immers steeds moeilijker worden om de gelden terug te betalen.

Lees meer: Wat is het belang van de langetermijnrente?

Onderling verband

Het lijkt natuurlijk logisch dat de langetermijnrente hoger zal zijn dan de kortetermijnrente, toch hoeft dit bizar genoeg niet steeds het geval te zijn. In dat geval spreken we van een zogenaamde inverse rentestructuur. Vaak is dat te zien op het einde van een periode van economische bloei. Hoe komt dat? Als de economische curve opnieuw begint te dalen, dan zal het steeds moeilijker worden om de nodige aflossingen te doen. Terwijl je de investering wel deed in een duurdere periode van economische bloei. De bank moet zich geen zorgen maken over zijn gelden, want zelfs bij een lage rente zal door een eventuele deflatie het geld nog steeds evenveel of meer waard zijn. Op korte termijn daarentegen zal de muntwaarde op het moment van de investering niet (zo snel) dalen en betaal je nog steeds een hoge kortetermijnrente.

De Beleggersgids Redactie

De Beleggersgids redactie schrijft over beleggen, investeren in vastgoed, geld en alternatieve vormen van investeringen. Nieuws, opinies, informatie en veel meer.

Gerelateerde artikels

Een reactie achterlaten

Jouw naam verschijnt bij de reactie, jouw email adres wordt niet gepubliceerd. Alle reacties worden voor publicatie gelezen en goedgekeurd.