Vermogens winst belastingen in België

Meerwaardebelasting, kaaimantaks, speculatietaks, een resem termen die getuigen van best wel wat creativiteit. De ruime vocabulaire van vadertje staat brengt echter ook een zware belastingdruk met zich mee. Heel wat aspecten van ons vermogen passeren langs de federale of gewestelijke kassa alvorens we er de vruchten van kunnen plukken. Een overzicht.

Een schenking, een erfenis, het innen van een pensioenfonds of pensioenverzekering, het bouwen van een huis, de dividenden op een aandeel of de huuropbrengsten van jouw appartement: alles lijkt zo mooi, tot de overheid beslist om zich even te moeien en wat belastingen af te romen. Een kluwen van belastingen wordt even helder voor jou opgelijst.

Pensioensparen

Allereerst spreken we over het pensioensparen. Wie besloot om te gaan sparen in een pensioenverzekering, moet op het einde van de rit een deel afdragen aan de staat. Hoeveel dat is hangt af van het ogenblik waarop dit wordt opgevraagd, met name jouw leeftijd en de pijler waarin je spaart.

De taxatie bij uitkering van het pensioen (verhoogd met gemeentebelasting) binnen de tweede pijler of het aanvullend pensioen (IPT, tak-21, tak-23) ziet er als volgt uit:

 • Op 60 jaar bedraagt de taxatie 20%
 • Op 61 jaar bedraagt de taxatie 18%
 • Vanaf 62 tot 64 jaar is de taxatie 16,5%
 • Op 65 jaar bedraagt de taxatie 10%

De belastingtarieven binnen de derde pijler of wat wij het pensioensparen via de bank noemen:

 • Bij vervroegde afkoop voor 60 jaar betaal je 33 procent belastingen
 • Op jouw 60ste betaal je 8 procent. Tussen 2015 en 2019 wordt reeds 1% per jaar geïnd en zal worden verrekend op het einde van rit.

Lees meer: Pensioensparen: jong starten is oud genieten

Schenkingen

Beslis je om jouw middelen weg te schenken, dan int de overheid schenkingsrechten met registratie. Schenkingen die niet werden geregistreerd worden vooralsnog belast indien het overlijden volgt binnen 3 jaar na de schenking. De schenkingsrechten zijn afhankelijk van de relatie tussen schenker en ontvanger:

 • Voor een schenking met registratie aan echtgenoten en/of kinderen gelden schenkingsrechten van 3%
 • Bij een schenking aan derden bedraen de schenkingsrechten 7%

Erfenis

Na een overlijden kan er een erfenis zijn. Daarop betaal je altijd erfenisrechten. Net zoals bij de schenkingsrechten is het tarief afhankelijk van de relatie tussen overledene en erfgenaam en de omvang van de erfenis:

 • voor een echtgenoot en kinderen ligt het tarief incrementeel vanaf 3% tot 27% in de hoogste schijf
 • voor broers en zussen is dit vastgesteld vanaf 30% in de laagste schijf tot 65% vanaf schenkingen een erfernis van € 125.000
 • aan derden starten de tarieven vanaf 45% en lopen op tot 65%

De grootte van de erfenis bepaalt hoe hoog het belastingtarief binnen de prijsvork uiteindelijk is. Voor meer informatie kan je terecht bij de Vlaamse Belastingdienst: tarieven erfbelasting en successierechten.

Onroerend vermogen

Voor zover een deel van de belastingen op roerend vermogen. De wetgever was ook zo attent om enkele taksen te voorzien op ons onroerend vermogen. Zo betaal je ondermeer 21% BTW als je opteert voor een nieuwbouw. De meerwaarde bij de verkoop van de eigen woning blijft voorlopig (als enige in dit artikel) buiten schot.

Eigen woning

Wie kiest voor de aankoop van een bestaande woning betaalt 5 tot 10 procent registratierechten. Op de registratie van een hypothecair krediet betaal je 1% belastingen. Elk jaar krijg je een overschrijving in de bus om de roerende voorheffing op jouw woning te betalen. Die bedraagt ongeveer 45 procent van het kadastraal inkomen. En dan hebben we het nog niet gehad over de eventuele schenking- of erfenisrechten.

 • Nieuwbouw: 21% BTW
 • Bestaande woning: 5% – 10%
 • Hypothecaire lening: 1%
 • Jaarlijkse onroerende voorheffing:  45% KI

Vastgoed

Wie vastgoed eerder als een belegging ziet, berekent zijn rendement maar beter na het betalen van de belastingen. Anders kan je wel eens voor een verrassing komen te staan. De huuropbrengsten worden verrekend via de personenbelastingen én via de onroerende voorheffing. Niet onbelangrijk voor de vastgoedinvesteerders in spe.

Lees meer: Hoe het rendement op vastgoed berekenen?

De vermogenswinstbelasting op huuropbrengsten (enkel voor privé inkomsten) is het geïndexeerde KI vermeerderd met 40 procent.

Een huiseigenaar die zijn eigen woning opnieuw verkoopt, die hoeft op de meerwaarde geen belasting te betalen. De verkoper van een woning die het huis minder dan 5 jaar in bezit had, betaalt 16,5 procent belastingen. Voor gronden is deze vermogenswinstbelasting zelfs 33%. Heb je de grond tussen de 5 en de 8 jaar in portefeuille, dan daalt de belasting tot eveneens 16,5%.

Aandelen en obligaties

Vastgoed interesseert je geen bal maar aandelen en obligatie krijgen jou wel warm? Ook hier passeert de overheid (meermaals) langs de kassa. Bij beurstransacties worden zelfs aan- en verkooptaksen tot 1,32 procent aangerekend. De beurstaks is er ook voor obligaties en aandelen, daar bedraagt ze respectievelijk 0,09 en 0,27 procent. De vermogenswinstbelasting voor speculatieve transacties is de hoogste voor de beursliefhebbers. Zij dragen ongeveer één derde af aan de staat.

 • Roerende voorheffing dividenden: 27%
 • Roerende voorheffing Interesten: 27%
 • Meerwaarden speculatieve transacties: 33% (wellicht wordt deze taks vanaf 1 januari 2017 afgeschaft)
 • Beurstaks aandelen: 0,27%
 • Beurstaks obligaties: 0,09%
 • Beurstaks bevaks en beveks: 1,32%
De Beleggersgids Redactie

De Beleggersgids redactie schrijft over beleggen, investeren in vastgoed, geld en alternatieve vormen van investeringen. Nieuws, opinies, informatie en veel meer.

Gerelateerde artikels

Een reactie achterlaten

Jouw naam verschijnt bij de reactie, jouw email adres wordt niet gepubliceerd. Alle reacties worden voor publicatie gelezen en goedgekeurd.