Vergrijzing brengt financiële opportuniteiten

De vergrijzing brengt veel kosten met zich mee. Een steeds kleinere actieve beroepsbevolking moet steeds meer bijdragen aan een groeiende oudere bevolking. De overheid probeerde nog enkele jaren geleden een zilverfonds aan te leggen om een buffer op te bouwen voor de stijgende lasten die de vergrijzing met zich meebrengt. Dit fonds werd echter een aantal jaren geleden opgedoekt. Brengt een vergrijzing enkel financiële zorgen met zich mee? Of liggen hier ook opportuniteiten?

Lasten worden baten

Een oudere bevolking brengt veel kosten, maar ook veel opportuniteiten met zich mee. Zeker voor beleggers en ondernemers zijn de senioren een interessante groep. De senioren die nu ongeveer de pensioenleeftijd van 67 jaar bereiken, zijn geboren eind jaren 40 en begin jaren 50. De jaren waarin er economisch herstel was na de oorlog.

Het is een generatie die een snelle opmars van de economie heeft gekend, en hier ook vaak financieel heeft kunnen van profiteren. Aandelen kenden enorme stijgingen, obligaties brachten mooie interesten op. Wie wat spaargeld had, kon dit hard laten opbrengen. Er is een lange periode van grote welvaart geweest. Zeker in België, waar het gros van het kapitaal bij deze generatie zit.

Lees meer: Waarom de jeugd beter investeert in plaats van spendeert

Ondernemen

Dat in het achterhoofd gehouden kunnen we stellen dat de vergrijzende bevolking behoorlijk kapitaalkrachtig is. Wat voor opportuniteiten zorgt voor ondernemers. Het cliché van de volle tea rooms, seniorennamiddagen en handelen in elektrische fietsen wordt volop bevestigd.

Wie een idee heeft voor een onderneming die inspeelt op een kapitaalkrachtige, gepensioneerde en toch nog steeds actieve bevolkingsgroep, kan hier goed zijn boterham aan verdienen. Een oudere bevolking is vaak ook een eenzamere bevolking. Producten zoals trapliften kunnen interessant zijn, maar wie een service kan bieden die eenzame ouderen bij elkaar brengt zal zeker succes oogsten.

Beleggen

Ook voor beleggers vallen er interessante mogelijkheden te rapen. Oude villa’s worden opgekocht en omgebouwd naar aparte woonentiteiten. Met of zonder extra zorgfaciliteiten. Of omdat vele ouderen kleiner gaan wonen worden grote huizen interessanter in aankoop. In een land als België, waar de bevolking nog steeds groeit, zullen interessante koopjes op de vastgoedmarkt in de toekomst nog stevig kunnen opbrengen.

Je kunt als belegger ook investeren in bedrijven die rechtstreeks te maken hebben met vergrijzing. Gezondheidszorg is hier een groot en belangrijk voorbeeld van. Bedrijven die sterk inzetten op ouderdomsziekten zoals Alzheimer of dementie kunnen een interessante opportuniteit bieden voor aandelenbeleggers. Of wie eerder zoekt in de dienstensector kan beleggen in een aandeel zoals Cofinimmo (investeerdersinformatie Cofinimmo). Een vastgoedbedrijf waarvan ondertussen de helft van zijn portefeuille bestaat uit zorgcentra. Denk ook aan de eerder genoemde elektrische fietsen en hou als belegger ook je ogen open voor nieuwe start ups.

Jobs

Ook op het vlak van jobs zijn er mooie kansen voor de huidige werkende generatie. Hoofdzakelijk op het vlak van zorg dan. Denk aan gezondheidszorg in bijvoorbeeld ziekenhuizen of thuisverpleging. Maar ook ouderenzorg, in serviceflats of voor ouderen die nog thuis wonen.

Je kunt het ook ruimer zien, aanbieders van diensten met dienstencheques, zoals winkelen, poetsen, koken, zullen bij ouderen vaak meer werk kunnen krijgen. Of het rondbrengen van mensen die zelf niet meer met de auto durven of kunnen rijden. Voor wie zijn ogen openhoudt, is een vergrijzende bevolking geen dreiging, maar brengt financiële opportuniteiten.

De Beleggersgids Redactie

De Beleggersgids redactie schrijft over beleggen, investeren in vastgoed, geld en alternatieve vormen van investeringen. Nieuws, opinies, informatie en veel meer.

Gerelateerde artikels

Een reactie achterlaten

Jouw naam verschijnt bij de reactie, jouw email adres wordt niet gepubliceerd. Alle reacties worden voor publicatie gelezen en goedgekeurd.