De werking van turbo's

Toen ABN AMRO met turbo’s op de beleggingsmarkt kwam, wisten veel beleggers de potentiële winst te appreciëren. Tegenover die winst staat natuurlijk ook een risico. Het is net door dat risico dat turbo’s niet aangeraden worden voor beginnende beleggers. Kennis van de werking van turbo’s is alvast onontbeerlijk voor die zij de overstap willen wagen. Verschillende belangrijke begrippen dringen zich op: de koers, de hefboom, het stoploss-niveau, de ratio en het financieringsniveau. Wij leggen niet alleen en ander voor jou uit maar komen ook met een praktisch voorbeeld op de proppen.

De koerswaarde van een turbo

De koers van de turbo kunnen we berekenen door ofwel de onderliggende waarde van het financieringsniveau af te trekken (Short) ofwel het omgekeerd te doen (Long) en het resultaat hiervan te delen door de ratio. Het financieringsniveau van een Turbo Long is dan het gedeelte van de onderliggende waarde dat de uitgever ervan voor jou financiert. Dat is trouwens ook de basis voor de hefboom. Bij een Turbo short werkt alles omgekeerd: de uitgever verkoopt fictief de onderliggende waarde en jij opent een recht op renteopbrengsten.

Lees meer: Wat zijn turbo’s: een introductie

Bij een turbo long koopt de uitgever met andere woorden de onderliggende waarde aan en financiert een gedeelte ervan zelf. Over het deel dat de uitgever financiert betaal jij dan rente. Wanneer de onderliggende waarde stijgt, zal de waarde van de turbo sneller stijgen dan die van de onderliggende waarde. Bij een daling zien we het omgekeerde gebeuren. Gaat het om een turbo short? Dan speculeer je op een daling van de onderliggende waarde (bij een daling stijgt de waarde van de turbo short en vice versa).

De hefboom

We haalden reeds de aanwezigheid van de hefboom aan. Die hefboom geeft aan in welke mate de koers van de turbo sneller evolueert dan die van de onderliggende waarde. Hoe groter de hefboom, hoe hoger de koersgevoeligheid: een kleine wijziging van de onderliggende waarde zal sneller in (grote) winst of verlies resulteren. Om de hefboom te berekenen moet je de koers van de onderliggende waarde delen door de intrinsieke waarde.

Lees meer: Wat bedoelt men met margin en hefboom bij beleggen in CFD’s?

Het stoploss-niveau en de ratio

Om te voorkomen dat je door de grote hefboom meer dan de belegging kan verliezen, is er automatisch een stoploss-niveau voorzien. Het stoploss-niveau is altijd minimaal 2% onder (Turbo short) of boven (Turbo long) het financieringsniveau. Het voorkomt dat je meer dan jouw investering kan verliezen door de vergrotende werking van de hefboom.

Een ander vaak aangehaald begrip is de ratio. De ratio geeft aan hoeveel turbo’s je zou moeten aanschaffen om een enkele maal in de onderliggende waarde te beleggen.

Voorbeeld van de werking van turbo’s

Bovenstaande begrippen laten zich eenvoudiger verklaren indien we er een praktisch voorbeeld bij kunnen nemen.

Stel bijvoorbeeld dat ABN AMRO een Turbo Long op de markt brengt met een onderliggende waarde die 300 euro kost. De bank financiert in dit voorbeeld 250 euro hiervan. Als belegger betaal je dan 50 euro. De hefboom is hier gelijk aan zes (300/50). Op het door de bank gefinancierde bedrag betaal je dan een rente van bijvoorbeeld 27,5 euro per jaar.

Wanneer de koers van de onderliggende waarde stijgt tot 400 euro zou een gewone bezitter een winst maken van 100 euro of 33,33%. De bezitter van een turbo krijgt echter 150 euro (400-250) of een stijging van 300% (excl. rentekosten). De hefboom heeft de winst met factor zes weten te verhogen.

Natuurlijk kan ook het omgekeerde gebeuren. Stel bijvoorbeeld dat het stoploss-niveau vastgelegd werd op 275 euro. Bij een daling van de onderliggende waarde tot dat cijfer zal de bank dan automatisch de turbo uit de markt nemen en de onderliggende waarde verkopen. Als belegger krijg je dan 25 euro terug van de bank (275-250) oftewel: een verlies van 50% (niet rekening houdende met rentekosten). De bank is zijn investering van 250 euro niet kwijt. Als aandeelhouder zou het verlies veel kleiner zijn: de hefboom werkt hier nadrukkelijk in ons nadeel.

Opgelet: afwijkende werking bij Limited en Quanto Speeders

Bovenstaande informatie klopt bij de klassieke turbo’s, maar weet dat er ook variaties bestaan in de soorten turbo’s en dat hun werkingsprincipes gedeeltelijk afwijken van voorgaande algemene beginselen. Bij limited speeders is het stoploss-niveau bijvoorbeeld altijd gelijk aan het financieringsniveau. Bovendien heeft deze een vastgestelde looptijd. Ook bij quanto speeders is er een subtiel verschil te noteren. Hier zal de bank valutarisico’s dragen die dus niet verrekend worden in functie van de onderliggende waarde. Het doel: speculeren op een onderliggende waarde in andere valuta zonder het risico te moeten lopen dat de wisselkoers toornt aan de opbrengsten of verliezen. Vaak zal de bank echter een afwijkende rente stipuleren om het groter risico in te dekken.

De Beleggersgids Redactie

De Beleggersgids redactie schrijft over beleggen, investeren in vastgoed, geld en alternatieve vormen van investeringen. Nieuws, opinies, informatie en veel meer.

Gerelateerde artikels

Een reactie achterlaten

Jouw naam verschijnt bij de reactie, jouw email adres wordt niet gepubliceerd. Alle reacties worden voor publicatie gelezen en goedgekeurd.