Verrassend hoeveel zestigplussers nooit gehoord hebben van lijfrente

Lijfrente steekt steeds vaker de kop op. Door de zeer lage rentevoeten en de beperkte pensioenen zoeken oudere huiseigenaren naar attractieve manieren om extra kapitaal te vergaren. Voor kinderloze gepensioneerden is de verkoop op lijfrente van hun huis een uitstekende mogelijkheid. Maar laat ons beginnen bij het begin: wat is lijfrente ook alweer?

Lijfrente is een mechanisme waarbij de koper van een huis een maandelijks bedrag betaalt aan de verkoper van een huis. Het bedrag dat de koper aan de verkoper betaalt hangt echter af van de leeftijd van de verkoper. Aan de hand van statistieken wordt een inschatting gemaakt van de levensduurte van de verkoper. Die levensduurte bepaalt het maandelijkse bedrag. Ondertussen mag de verkoper gebruik blijven maken van zijn of haar huis.

Lang leven loont niet

Leeft een verkoper dus langer dan voorzien, dan doet de koper geen goede zaak. Hij moet langer het maandelijkse bedrag betalen en kan geen gebruik maken van het huis. Sterft de verkoper vroeger dan ingeschat, dan doet de koper wel een goede zaak. Het pand komt beschikbaar én de speculant hoeft niet langer maandelijks een bedrag op te hoesten. Dit is de situatie voor een verkoop op lijfrente met behoud van vruchtgebruik. Je kan ook verkopen op lijfrente met volle eigendom. In dit geval verlaat de verkoper het pand maar ontvangt eveneens het maandelijkse bedrag. De koper kan in dit geval het huis betrekken.

De mogelijkheden voor een verkoop op lijfrenten zijn zeer uitgebreid. Je kan het contract beperken in tijd, kiezen voor de volle eigendom en/of het vruchtgebruik, met of zonder indexering van de renten, etc. Er is ook de optie op een verkoop op lijfrente met bouquet. Een bouquet is een voorschot dat aan de verkoper wordt betaald bij de ondertekening van de verkoopakte bij de notaris.

Om de seniorie betaalbaar te houden

Dit soort kanscontracten is echter weer in trek, niet enkel omwille van de flexibiliteit. Een bejaardentehuis kost een flinke duit en niet elke pensioengerechtigde huiseigenaar kan die kost dragen. Een verkoop op lijfrente is voor sommige bejaarden dan ook een welkome aanvulling bovenop hun pensioen. Bovendien is er door de vergrijzing ook langs verkoperszijde een aantrekkelijk aspect bijgekomen. De lijfrente wordt dan wel bepaald aan de hand van de geschatte levensduur, dit neemt echter niet weg dat een langlevende verkoper lang kan genieten van deze regeling. De indexatie van de lijfrente is dan ook zeer welkom.

Marktkenners zien de leeftijd van verkopers op lijfrente dalen naar 60 jaar, waar dit vroeger 65 à 70 jaar was. Hoewel de lijfrentes vaak beperkt zijn in tijd -het merendeel wordt vastgelegd op 20 jaar- blijft het interessant voor “jonge” verkopers omdat ze zo nog na de lijfrente gebruik kunnen maken van hun pand. Daarnaast hoef je als verkoper geen belastingen te betalen op de maandelijkse rentes. Voor de koper zijn er wel wat nadelen aan verbonden: zo is er geen fiscaal voordeel en moeten er registratierechten betaald worden.

De Beleggersgids Redactie

De Beleggersgids redactie schrijft over beleggen, investeren in vastgoed, geld en alternatieve vormen van investeringen. Nieuws, opinies, informatie en veel meer.

Gerelateerde artikels

Een reactie achterlaten

Jouw naam verschijnt bij de reactie, jouw email adres wordt niet gepubliceerd. Alle reacties worden voor publicatie gelezen en goedgekeurd.