Termijnrekeningen bieden een beter rendement dan het klassieke sparen

Belgen zijn van oudsher echte spaarders. Onze spaarrekeningen lopen vol, terwijl ze nog slechts weinig opbrengen. Termijnrekeningen bieden daarentegen een hoger rendement en kunnen een oplossing bieden. 

Rendement termijnrekening 

We stellen inderdaad vast dat het rendement op een termijnrekening hoger ligt dan bij een spaarrekening, maar dat is toch niet zomaar? Inderdaad, bij een termijnrekening blokkeer je de ter beschikking gestelde sommen immers voor een bepaalde periode (de termijn). Het tegoed wordt dus slechts opvraagbaar op een vooraf bepaalde datum. Bovendien gaan de meeste banken een minimuminlage vragen. Voor een klassieke termijnrekening ligt dit meestal tussen de €250 – €1.000, bij kortetermijnrekeningen en bij termijnrekeningen in vreemde valuta kan dat oplopen tot €10.000. Maar daartegenover staat inderdaad een hogere rentevoet.

Lees meer: Wat is een termijnrekening?

Rentevoet en rendement termijnrekening 

Als tegenprestatie voor de vastgelegde terbeschikkingstelling van de sommen gaat de bank een bepaalde interest waarborgen gedurende de volledige looptijd van het beleggingscontract (in tegenstelling tot bij een spaarboekje). De berekening van die rentevoet zal onder andere afhankelijk zijn van:

  • De termijn van de terbeschikkingstelling;
  • De grootheid van het belegde bedrag;
  • De marktrente (rentevoeten worden dagelijks aangepast);
  • De valutakoers bij termijnrekeningen in vreemde valuta.

Kosten en rendement termijnrekening 

Simplistisch gezegd denken velen dat hun rendement volledig wordt vormgegeven door de geldende rentevoet. Toch is dit niet het geval. We leven nu eenmaal niet in een belastingparadijs en al vanaf de eerste euro zal er roerende voorheffing worden ingehouden. Die roerende voorheffing ligt momenteel vast op 25%. Gelukkig wordt alles al aan de bron ingehouden (geen extra papierwerk) en gebeurt alles automatisch door de bank. Bijkomende kosten zijn er meestal niet, maar hoogst uitzonderlijk rekenen sommige banken alsnog extra kosten aan (openingskosten, afsluitingskosten, beheerskosten) – informeer op voorhand bij de bank. Wanneer je de rekening vroeger wenst af te sluiten mag je je wel aan extra kosten verwachten, deze verbrekingsvergoeding is vaak niet al te mals. 

Lees meer: Wat zijn de voor- en nadelen van een termijnrekening?

Informeer bij verschillende banken 

Waar er bij spaarrekeningen een regeling is voor de bepaling van de rentevoeten, is dat er bij termijnrekeningen niet. Verschillende banken kunnen dus verschillende rentevoeten aanbieden onder dezelfde voorwaarden. Informeer voorafgaand bij verscheidene banken, vergelijk en beslis pas wanneer je weet welke bank je het hoogste rendement aanbiedt.

De Beleggersgids Redactie

De Beleggersgids redactie schrijft over beleggen, investeren in vastgoed, geld en alternatieve vormen van investeringen. Nieuws, opinies, informatie en veel meer.

Gerelateerde artikels

Een reactie achterlaten

Jouw naam verschijnt bij de reactie, jouw email adres wordt niet gepubliceerd. Alle reacties worden voor publicatie gelezen en goedgekeurd.