Pensioensparen, start op jonge leeftijd

Pensioen: eindelijk genieten van een welverdiende rust of net gaan doen waar vroeger geen tijd voor was. Een mooi pensioen kan zorgen ervoor zorgen dat jouw levensstandaard op peil blijft. Informeer je daarom goed over pensioensparen, zodat je weet wat er je op het einde van jouw loopbaan te wachten staat.

De vier pensioenpijlers

Een pensioen is samengesteld uit enkele pijlers. De eerste pijler is het wettelijke pensioen. Dit wordt uitbetaald door de overheid (of althans voorlopig nog). Elke werknemer krijgt een toelage, een toelage gefinancierd door de actieve werknemers, zelfstandigen en ambtenaren. Het wettelijk pensioen wordt berekend op basis van jouw beroepsloopbaan.

De tweede pijler is het aanvullend pensioen. Deze pijler wordt georganiseerd door de werkgever waarvoor je werkt. Vaak gebeurt dit onder de vorm van een groepsverzekering of een pensioenfonds. De werkgever is niet verplicht om een aanvullend pensioen op te bouwen.

De derde pijler is wat we gemeenzaam kennen onder de noemer pensioensparen. Elk jaar, of elke maand, stort je een bepaald bedrag op een pensioenspaarverzekering of een pensioenspaarfonds. Om dit te stimuleren voorziet de overheid in een belastingvoordeel vanaf je 18 tot en met je 64ste levensjaar. Fiscaal gezien is het interessant om net het maximale bedrag te sparen. Op jaarbasis gaat dit om 980 euro (of 71,67 euro per maand). Belangrijk is om het gespaarde geld niet op te nemen voor je 60ste. Doe je dit toch dan moet je extra belastingen betalen (vaak bedraagt dit 33%).

Als laatste is er de vierde pijler. Dit zijn je eigen spaargelden en persoonlijke beleggingen. Die kan je vrij aanwenden om na jouw pensioen op een comfortabele manier verder te leven.

Gepensioneerden mogen rekenen dat hun wettelijk pensioen ongeveer 40% bedraagt van hun laatste jaarinkomen. Een aanvullend pensioen is onontbeerlijk voor wie zijn levensstandaard op peil wil houden. Wettelijk en aanvullend pensioen samen bedragen volgens studies ongeveer 92% van het inkomen. Uiteraard zal iedereen een ander pensioen hebben. De ambtenaar kan je niet vergelijken met bijvoorbeeld een zelfstandige.

Levensverwachting en inflatie

Hoelang je zal leven weet niemand, daarom is het belangrijk om zeker genoeg reserve op te bouwen. Naast een stijgende levensverwachting zowel bij vrouwen als bij mannen (ongeveer 81 jaar) is er ook nog de inflatie. Die inflatie zorgt ervoor dat je elk jaar meer geld nodig hebt om jouw levensstandaard op peil te houden. De noodzaak aan pensioensparen dringt zich dus op. En hoewel jongeren er zelden van wakker liggen, doe je er goed aan om vroeg te starten met de opbouw van een pensioenspaarverzekering of pensioenspaarfonds. Wie jong start, laat ook potentiële opbrengsten hun werk doen, dit cumulerende effect is de sterkte van de samengestelde interest.

Een 18-jarige die onmiddellijk begint met pensioensparen en dit volhoudt tot aan zijn pensioenleeftijd, die geniet ten eerste al van het maximale aantal jaren fiscaal voordeel. Bovendien haalt hij ook een zeer mooi rendement door de lange looptijd. Iemand die start op zijn 18de ontvangt bij zijn pensioen ongeveer 4 keer meer dan iemand die pas startte op zijn 45ste. Vroeg begonnen is dus twee keer gewonnen!

De Beleggersgids Redactie

De Beleggersgids redactie schrijft over beleggen, investeren in vastgoed, geld en alternatieve vormen van investeringen. Nieuws, opinies, informatie en veel meer.

Gerelateerde artikels

Een reactie achterlaten

Jouw naam verschijnt bij de reactie, jouw email adres wordt niet gepubliceerd. Alle reacties worden voor publicatie gelezen en goedgekeurd.