De kracht van de samengestelde interest

Alhoewel een spaarboekje of termijnspaarrekening nog steeds voor velen de klassieke manier is om je geld te laten ‘groeien’, weten velen niet hoe krachtig het effect van de samengestelde interest wel kan zijn. Sparen is immers nog steeds een financieel product waarmee je zonder veel risico’s je vermogen kunt laten toenemen. En op lange termijn kunnen geaccumuleerde interesten zelfs groter worden dan de initiële inleg van je spaargeld.

Heb je de tijd aan jouw zijde? Samengestelde interest volgt een eenvoudig principe van herinvesteren, waarbij de periode en de interest in je voordeel spelen. Maar hoe werkt dit nu?

Enkelvoudige interest

Om te duiden wat samengestelde interesten zijn, laten we eerst beginnen met de uitleg over enkelvoudige interesten. Bij enkelvoudige interesten worden periodiek (meestal jaarlijks) interesten berekend op het huidige spaargeld. Dit betekent dat er telkens op hetzelfde bedrag eenzelfde interest wordt uitbetaald. Indien we de interesten niet bij de hoofdsom bijtellen spreken we van enkelvoudige interesten.

Wat is samengestelde interest eigenlijk?

Het verschil tussen de berekening voor samengestelde en enkelvoudige interesten zit in het bedrag waar interest wordt op berekend. Bij enkelvoudige interesten wordt telkens rente over hetzelfde bedrag uitgekeerd, waardoor je vermogen lineair stijgt. Dat betekent dat er elk jaar evenveel bij komt.

Lees meerDe grootste financiële fouten van millennials

Bij samengestelde interesten daarentegen ontvang je ook op de rente die je in een bepaalde periode (meestal een jaar) hebt gekregen in het volgende jaar weer nogmaals rente. We spreken dan over het ‘rente-op-rente’ effect. Onder de samengestelde interesten stijgt je vermogen niet lineair, maar exponentieel (elk jaar groeit je vermogen weer meer). Dit effect verkrijg je wanneer je je interesten laat staan op je spaarrekening.

Een voorbeeld

Laten we het bovenstaande verduidelijken met een voorbeeld. Stel je voor, je hebt 10.000 EUR op de bank gezet. Het geld staat op een rekening tegen 4% samengestelde rente. Na een vaste periode, zoals gezegd gaat het dan meestal om een jaar, krijg je dan 400 euro bruto rente, waardoor je uiteindelijk 10.400 EUR op de rekening hebt staan. In het tweede jaar wordt er opnieuw 4% rente berekend, maar nu wel op 10.400 EUR, het eindbedrag van het eerste jaar. Aan het einde van het tweede jaar krijg je nu 416 EUR interest en verhoogt het totaalbedrag naar 10.816 EUR.

Wat is nu de kracht van de samengestelde interest op lange termijn?

Doordat je bij samengestelde intresten rente over opgebouwde rente krijgt (voorwaarde is overigens natuurlijk wel dat je die rente ook op je bankrekening laat staan), is sparen met samengestelde intresten op de lange termijn een goede en aantrekkelijke manier om meer vermogen op te bouwen, want de interesten stijgen exponentieel.

Als we terugkijken naar het voorbeeld hierboven, kan je de kracht zien van de samengestelde interest. Je vermogen van 10.000 EUR is immers na twee jaar al aangegroeid naar 10.816 EUR. Na tien jaar is dat 14.802 EUR, na 20 jaar zelfs al 21.911 EUR (ofwel meer dan een verdubbeling), na 30 jaar 32.434 EUR (een verdrievoudiging).

Dit reken je eenvoudig uit door je beginbedrag (10.000 EUR in ons voorbeeld) te vermenigvuldigen met (in dit geval) 1 + 4% = 1,04  tot de tiende macht voor een periode van 10 jaar, tot de 20ste macht voor een periode van 20 jaar, enz.

De samengestelde interest kan berekend worden met de volgende formule:

Samengestelde interest = kapitaal × (1 + jaarlijkse interest) aantal jaar

Exponentiële groei

De groei van het kapitaal wordt exponentieel groter naarmate het interestpercentage hoger ligt. Laat ons er even van uitgaan dat we een even goede belegger zouden zijn als Warren Buffet met een gemiddeld rendement van 21,5% behaald voor een periode van 40 jaar. Het kapitaal van 10.000 EUR uit ons voorbeeld, was dan maar liefst gegroeid tot 24.157.452 EUR.

Maw hoe langer de periode en hoe hoger de interest hoe meer het exponentieel effect optreedt.

Vuistregels om inbreng te verdubbelen

Indien we onze initiële inbreng willen verdubbelen dan gelden bij netto samengestelde interest de volgende termijnen:

  • 2% interest verdubbelt het initiële kapitaal na 35 jaar (bvb. gemiddelde interest op termijnrekeningen),
  • 4% interest na bijna 18 jaar (bvb. rendement op vastgoed),
  • 10% interest al na iets meer dan 7 jaar (bvb. rendement op aandelen),
  • en bij 15% interest zelfs al na 5 jaar,
  • en Warren Buffet doet er iets meer dan 3,5 jaar over.

Lees meer: Toen ze Warren Buffett vroegen hoe hij rijk werd, antwoordde hij dit

Uiteraard hebben wij in bovenstaande geen rekening gehouden met roerende voorheffing, inflatie, aangroei van de inbreng door bijkomende stortingen én risico’s. Vaak geldt nog steeds hoe hoger een potentiële interest, hoe hoger het risico.

Hoe genieten van de samengestelde interest?

Om zeker te zijn dat je kan genieten van de samengestelde interest hou je best rekening met volgende 3 principes:

  1. Start vandaag nog met jouw investering. Hoe vroeger je start, hoe langer je kan genieten van het voordeel.
  2. Herinvesteer jouw interesten, zodat jouw kapitaal kan blijven groeien.
  3. Neem geen onnodige risico’s. Laat de tijd zijn werk doen.

Concluderend kunnen we wel stellen dat sparen of beleggen met samengestelde interest weinig moeite kost. Bij een stabiel rendement op lange termijn kan de samengestelde interest zeer lonend zijn.

De Beleggersgids Redactie

De Beleggersgids redactie schrijft over beleggen, investeren in vastgoed, geld en alternatieve vormen van investeringen. Nieuws, opinies, informatie en veel meer.

Gerelateerde artikels

Een reactie achterlaten

Jouw naam verschijnt bij de reactie, jouw email adres wordt niet gepubliceerd. Alle reacties worden voor publicatie gelezen en goedgekeurd.