Risicokapitaal

Heel wat jonge ondernemingen zijn op zoek naar kapitaal om hun business idee te kunnen uit bouwen. Het zoeken en vinden van het zogenoemde risicokapitaal is vaak geen sinecure. Hoe vind je kandidaat investeerders voor jouw business plan? Nieuwe investeerders zijn eveneens op zoek: zij willen de volgende ‘Facebook’, ‘Google’ of ‘Tesla’ vinden. We geven een overzicht van het proces van deze zoektocht naar elkaar.

Risicokapitaal, durfkapitaal of Venture Capital is kapitaal dat door investeerders aan een start-up wordt ter beschikking gesteld. Over het algemeen kan gesteld worden dat risicokapitaal een hoge risicofactor heeft, maar daar tegenover staat een potentieel heel hoog rendement. Vaak zit het bedrijf waarin geïnvesteerd wordt in een opstart fase, waardoor er weinig zekerheden zijn. Een verstrekker van durfkapitaal zal in de eerste plaats kritische vragen stellen: is er een markt voor het product/dienst? hoe worden klanten aangetrokken? kan ik (als investeerder) toegevoegde waarde bieden? en wellicht de belangrijkste vraag: is het voorgestelde team in staat om het plan tot uitvoering te brengen?

Investeerders verwachten een hoge return omdat er een hoog risico verbonden is aan het investeren in een jonge startup. Toch zijn er voldoende investeerders te vinden die interesse hebben om te investeren in een bedrijf. Investeerders zijn soms zelf ondernemer geweest en worden aangetrokken door het avontuur van een startend bedrijf. Uiteraard speelt de potentiële meerwaarde op hun kapitaal mee bij een eventuele verkoop van hun aandelen.

Hoe verloopt het proces om risicokapitaal op te vinden?

Risicokapitaal ophalen loopt zelden van een leien dakje. Er is ook geen ‘ideale’ weg. Volgende stappen vormen een leidraad voor zowel de ondernemer als de investeerder.

Het businessplan

Voor elke business idee om te slagen, dient er een business plan opgemaakt te worden. Dit kan evengoed een uitgebreid document zijn als één A4. Het allerbelangrijkste in het business plan is de executive summary waarin krachtig maar kort staat: het idee, de markt, het team, de financiële projecties en de exit mogelijkheden voor de investeerder. Remember: investeerders willen een zicht hebben op de mogelijke return op hun ingebracht durfkapitaal.

De financiële projecties

Het financieel luik van het business plan bevat analyses en projecties van de kapitaalbehoefte, alsook een waardering van het bedrijf. Zodoende kan er bepaald worden welke participatie een ondernemer bereid is af te staan aan een investeerder. Belangrijk in deze fase is dat de aandacht dient te gaan naar de uitwerking van het business plan en het bepalen van de kapitaalbehoefte. Het is minder relevant om veel tijd te stoppen in een waardering, niet dat het niet belangrijk is. Maar een groot stuk van een kleine taart is wellicht minder interessant voor een investeerder dan een kleiner stuk van een grotere taart.

Het bepalen van de kapitaalbehoefte daarentegen is cruciaal. Indien je te weinig kapitaal zou ophalen, zal je in een latere fase opnieuw tijd, middelen en geld dienen te investeren om vers kapitaal op te halen.

Probeer je ook kapitaal of een lening bij een financiële instelling te verkrijgen, dan wordt er zeker gevraagd naar een gedetailleerd (financieel) plan.

Zoeken van risicokapitaal

Met een onderbouwd businessplan kan de zoektocht starten om durfkapitaal te vinden. Alhoewel er heel wat mogelijkheden bestaan om investeerders te vinden, ondervinden de meeste ondernemers dat het geen éénvoudig proces is en vaak ook veel tijd in beslag neemt. Mogelijkheden om in contact te komen met investeerders zijn: events, beurzen, business angel netwerken, crowdfunding platformen, edm.

De sales pitch

Om het idee voor te stellen aan kandidaat investeerders zal er een presentatie dienen gegeven te worden waarin in max. 5 à 10 minuten het volledige business plan wordt weergegeven. Voor de enthousiaste ondernemer is het een hele uitdaging om het eigen idee beknopt te brengen. Toch is dit een cruciaal onderdeel om een investeerder aan te trekken. Investeerders worden vaak door meerdere ondernemers benaderd en ze willen  in een zo kort mogelijke tijd weten indien het business idee iets voor hen is. 

Enkele tips voor de presentatie: hou het beknopt, gebruik een duidelijke structuur en wijdt niet uit. Gebruik jouw executive summary als leidraad. Als de kandidaat investeerder jouw plan attractief vindt, zal hij met vole aandacht de nodige tijd nemen om dieper in te gaan op het business plan.

Het onderhandelen

Elk gesprek met een kandidaat investeerder kan je beschouwen als een onderhandeling. Toch zijn er heel wat verschillen in de wijze waarop er onderhandeld wordt. De ‘tone of voice’ is vaak bepalend voor het resultaat. In elke onderhandeling zijn er enkele zaken die minstens aan bod dienen te komen en waar er afspraken over gemaakt moeten worden: het businessplan zelf, de waardering, de dealstructuur, het ter beschikking stellen van het risicokapitaal (hoeveel wanneer), en de zeggenschap. Voor dit laatste kan gekeken worden naar al dan geprefereerde aandelen, bestuurdersmandaten, enz. De code Buysse kan wellicht dienen om enige duidelijkheid te scheppen.

Financieringsvormen

Alhoewel risicokapitaal simpel uitgelegd de inbreng van geld in een bedrijf is, bestaan er heel wat mogelijke manieren om deze geldelijke inbreng te realiseren. Er kan geopteerd worden om ‘kapitaal’ in de vennootschap in te brengen, om aandelen te verkopen, een lening toe te kennen aan de vennootschap (bvb. via een win-win lening of een zogenoemde achtergestelde lening), een al dan niet converteerbare obligatielening uit te schrijven, enz.

Elke situatie vergt een andere invulling. Zowel de ondernemer als de kandidaat investeerder kunnen specifieke wensen hebben die al dan niet fiscaal geïnspireerd zijn. Informeer je goed om te bepalen welke financieringsvorm voor jou interessant is.

De overeenkomsten

Nadat de afspraken zijn vastgelegd, dient alles te worden geformaliseerd in overeenkomsten. De overeenkomsten kunnen bestaan uit: aandeelhoudersovereenkomst, leningsovereenkomst , eventuele aanpassing van statuten (kapitaalinbreng), managementovereenkomsten, etc. Schakel zeker een jurist in gespecialiseerd in de materie.

De deal

Uiteindelijk wordt er een dag afgesproken waarop alle overeenkomsten worden getekend en het durfkapitaal ter beschikking wordt gesteld. Vanaf nu kan de samenwerking beginnen om er een succesvol bedrijf van te maken.

bron: investormatch.nl

Winnie Vincken

Winnie Vincken, MBA, is vandaag actief als founding partner bij Konnekto, gespecialiseerd in de begeleiding van bedrijven in het aanvragen van subsidies.
Winnie heeft +20 jaar ervaring als interim manager, directeur en ondernemer in retail, digitale sector en e-commerce. Altijd al geïnteresseerd in innovatie, beleggen en investeren, kan hij met passie zijn visie op toekomstige ontwikkelingen over brengen.
Winnie is de oprichter van De Beleggersgids.

Gerelateerde artikels

Een reactie achterlaten

Jouw naam verschijnt bij de reactie, jouw email adres wordt niet gepubliceerd. Alle reacties worden voor publicatie gelezen en goedgekeurd.