Wat zijn opties?

Waarschijnlijk heb je al eens gehoord van afgeleide of derivatieve beleggingsproducten zoals futures en warrants. Dergelijke afgeleide producten volgen eigenlijk de evolutie van een ander financieel instrument (de zogenaamde onderliggende waarde). Via afgeleide producten kan je met een vrij lage inzet toch inspelen op de bewegingen van een grote onderliggende waarde. Zo ook bij opties.

 

Een optie is eigenlijk helemaal geen optie maar eerder een recht: je kan het uitvoeren indien je het wenst. Wat bedoelen we? Met dit beleggingsinstrument verkrijg je het recht om voor een bepaalde datum (de afloopdatum) een bepaalde hoeveelheid van een onderliggende waarde te kopen (call-optie) of te verkopen (put-optie) tegen een vooraf vastgelegde prijs (de uitoefenprijs). Dit recht moet je niet verplicht uitoefenen, vandaar dat we gemakkelijkheidshalve toch spreken van een optie. Het is uiteraard ook niet gratis: om het te verkrijgen moet de belegger een bepaalde premie voorzien om net zoals bij een verzekering een bepaald risico van de schrijver te dekken. Hoe dan ook kan de belegger inspelen op de door hem verwachte koerswijzigingen om zo een onderliggende waarde veel goedkoper in te kopen of veel duurder te verkopen en zo mooie winsten te boeken.

De voornaamste kenmerken

Zoals blijkt uit de korte omschrijving hierboven bestaat een optiecontract eigenlijk steeds uit vijf verschillende bestanddelen:

  • De onderliggende waarde: Dit is de waarde waar de optie betrekking op heeft. Meestal gaat het om aandelen of beursindexen maar ook andere onderliggende waarden zijn mogelijk (grondstoffen, valuta,…);
  • Gestandaardiseerde hoeveelheid: Dit is de hoeveelheid van de onderliggende waarde. Dit ligt ook op voorhand vast in het optiecontract;
  • De looptijd: Dit is de tijd waarbinnen het recht kan worden uitgeoefend;
  • Uitoefenprijs: Dit is de prijs waaraan de gestandaardiseerde hoeveelheid van de onderliggende waarde kan worden gekocht of verkocht;
  • Optiepremie: Dit is de vergoeding die de belegger aan de schrijver moet betalen om een optiecontract uit te schrijven.

Waarom beleggen in opties?

Door te beleggen in opties kan je eigenlijk met een beperkte inleg fictief een positie innemen in aandelen(korven), munten of beursindexen om zo toch grote winsten op te kunnen strijken.

Opmerking: net als bij alle andere beleggingsinstrumenten zijn er uiteraard ook bij deze vorm van beleggen risico’s. De belegging vindt plaats omdat je een bepaalde koersverwachting hebt. Komt deze koersverwachting niet uit of gebeurt het tegenovergestelde dan is deze belegging voor jou volledig waardeloos en ben je ook de optiepremie definitief kwijt gespeeld.

Nieuw: spotlightopties

Sinds 11 juli 2014 biedt Euronext (ook Euronext Amsterdam) zogenaamde spotlightopties aan. Deze spotlightopties hebben veel kortere looptijden gaande van één tot vier maanden en hebben de bedoeling om te beleggen op ‘actuele’ aandelen (aandelen die vlot over de toonbank gaan omdat ze in de actualiteit verschijnen). Dergelijke spotlightopties kunnen razendsnel door Euronext gecreëerd worden afhankelijk van actuele gebeurtenissen of recente beursintroducties. Het vormt zo een brug tussen de opties en kortetermijnbeleggers .

Tot slot

Opties zijn vast en zeker uitermate interessante beleggingsinstrumenten maar op internet heerst er maar al te vaak een casinosfeertje hieromtrent. Natuurlijk zijn er verhalen van mensen die met opties zeer grote winsten gemaakt hebben maar zij zijn veel vaker de uitzondering dan de regel. De waarheid is al bij al veel genuanceerder.

De Beleggersgids Redactie

De Beleggersgids redactie schrijft over beleggen, investeren in vastgoed, geld en alternatieve vormen van investeringen. Nieuws, opinies, informatie en veel meer.

Gerelateerde artikels

Een reactie achterlaten

Jouw naam verschijnt bij de reactie, jouw email adres wordt niet gepubliceerd. Alle reacties worden voor publicatie gelezen en goedgekeurd.