Onzekerheid over Amerikaanse bedrijven

Het is al enige tijd bon ton om de Amerikaanse aandelen duur te noemen. Maar ondertussen zijn de koersen ervan blijven stijgen en werden de verliezen van begin februari ook weer goedgemaakt. Bovendien blijkt uit de voorgestelde jaarresultaten dat 80% van de bedrijven uit de S&P 500 in 2017 meer omzet en winst hebben geboekt dan verwacht.

De door Donald Trump doorgevoerde belastingverlaging heeft er de analisten bovendien toe aangezet om hun winstprognoses voor 2018 nog op te trekken. Amerikaanse aandelen blijven kopen lijkt op het eerste gezicht dan ook de boodschap. Toch zijn daarbij een aantal kanttekeningen op hun plaats. Want het is lang niet zeker dat aandeelhouders zullen kunnen meeprofiteren van de goede gang van zaken.

Lees meer: 2018 economisch gunstig, maar er loeren veel gevaren

Voorzieningen

In de eerste plaats heeft de aangekondigde belastingvelaging ook een negatief effect. Ze gaat immers gepaard met de afschaffing van een aantal aftrekposten, waardoor heel wat bedrijven voorzieningen moesten aanleggen. Tal van ondernemingen hebben in hun boekhouding ook al rekening gehouden met de belasting op de winst die ze begin dit jaar uit het buitenland zullen repatriëren.

Vier mogelijkheden om geldoverschotten te spenderen

Los daarvan zorgt de combinatie van lagere belastingen en gerepatrieerde buitenlandse winsten ervoor dat de Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven over een grote hoeveelheid cash zullen beschikken en de vraag is wat ze daarmee gaan doen. In wezen hebben ze vier mogelijkheden om die reserves te besteden: de lonen verhogen, uitkeren aan de aandeelhouders, de balans versterken door de schulden af te bouwen én investeren. De loonsverhogingen zijn al grotendeels doorgevoerd, maar voor het overige blijft het erg onduidelijk wat de plannen zijn.

Wellicht geen grote beloningen voor de aandeelhouders

Lange tijd gaven bedrijven er de voorkeur aan de aandeelhouders te belonen, vooral door eigen aandelen in te kopen. Ook nu zal er kapitaal worden uitgekeerd, maar waarschijnlijk niet op grote schaal. Sommige bedrijven hebben laten weten meer te willen investeren in de Verenigde Staten. Voorbeelden daarvan zijn ExxonMobil, JP Morgan en Apple, dat een tweede campus wil openen. Apple heeft bovendien verklaard niet echt voorstander te zijn van een buitengewoon dividend en lijkt eerder geneigd om een groot deel van zijn openstaande obligaties terug te betalen.

Lees meer: Welke type dividend is voor jou?

Vage communicatie

De communicatie van heel wat ondernemingen blijft vaag. Het management spreekt vol vertrouwen over de toekomst, maar maakt zelden concrete plannen bekend. Die terughoudendheid is ongetwijfeld het gevolg van het risico op oververhitting dat kan ontstaan en dat ook de rente omhoog kan stuwen en dus de schuldenafbouw duurder kan maken  Met andere woorden: ondanks de uitstekende resultaten over 2017 en de goede vooruitzichten voor 2018 is het niet altijd duidelijk  op welke manier aandeelhouders van de S&p 500 daarvan zouden kunnen mee profiteren.

Rekening houdend met andere signalen die erop wijzen dat een mogelijke nieuwe correctie hard zou kunnen ankomen – het feit dat er veel geld wordt geleend om aandelen te kopen bijvoorbeeld – lijkt enige voorzichtigheid ten aanzien van Amerikaanse aandelen ons dan ook geboden.

Geert Degrande

Geert Degrande is al 37 jaar actief als freelancejournalist, copywriter, blogger, vertaler en ghostwriter. Economie en finance en HR zijn zijn belangrijkste specialisatiedomeinen. Hij heeft als eindredacteur van Test-Aankoop Invest, als redacteur van CFO Magazine en FD Magazine en als redacteur van Logic-Immo ook ruime ervaring in de financiële- en de vastgoedwereld.

Gerelateerde artikels

Een reactie achterlaten

Jouw naam verschijnt bij de reactie, jouw email adres wordt niet gepubliceerd. Alle reacties worden voor publicatie gelezen en goedgekeurd.