Wat is een obligatie?

Bedrijven, overheden en instellingen hebben in diverse stadia van hun ontwikkeling vers kapitaal nodig. En geld kan op verschillende manieren worden opgehaald: inbreng in kapitaal, uitgeven van aandelen (via de beurs), kredieten via financiële of andere instellingen, maar ook via de uitgifte van obligaties. Maar wat is een obligatie dan?

Obligaties laten ondernemingen toe om rechtstreeks een beroep te doen op geïnteresseerde spaarders en beleggers. Een obligatie is een soort lening, een schuldbewijs. Indien je een obligatie koopt van een bedrijf of een overheid, dan leen je eigenlijk geld uit aan die instelling. De instelling die de obligatie heeft uitgegeven dient jou de lening na een bepaalde periode terug te betalen.

In ruil voor het ter beschikking stellen van het geld, worden er interesten betaald op het nominale bedrag van de obligatie. De uitgever van een obligatie noemt men de ‘emittent‘.

Naast ondernemingen geven ook overheden obligaties uit. Hier spreken we dan wel van een staatsobligatie. De overheid doet zo regelmatig beroep op de burger om geld op te halen.

Lees meerWelke soorten obligaties bestaan er zoal?

Hoe lang loopt een obligatie?

Voor de meeste obligaties geldt een vaste looptijd: 3 jaar, 5 jaar, 7 jaar, 10 jaar, … Op voorhand wordt er een eindvervaldag afgesproken. Dat is de dag waarop de nominale waarde, het ontleende bedrag, wordt terugbetaald.

Ook bestaan er ‘eeuwigdurende obligatie’. Zoals de naam het zegt zijn dit obligaties zonder vastgestelde einddatum, dus met een onbepaalde looptijd. Deze obligaties betalen periodieke interesten uit. De waterschapsbrieven uit het Nederland van einde 18de en being 19de eeuw zijn zo’n voorbeeld.

Wat zijn de convenanten?

Bij elke obligatie zijn er bepalingen verbonden, die de obligatie beperkingen of mogelijkheden biedt. Het kan gaan om een call optie, waarbij de emittent de mogelijkheid heeft om de obligatie vervroegd terug te betalen. Of een verplichting om de obligatie uit te betalen wanneer er nieuwe aandelen worden uitgegeven. Bij het investeren in obligaties is het altijd de moeite waard om de prospectus na te lezen, waarin alle convenanten worden uitgelegd.

Lees meerWat is beleggen? Lees onze uitgebreide definitie

Hoeveel interesten worden uitbetaald?

Voor elke obligatie geldt een bepaalde op voorhand afgesproken interest, vaak een vaste jaarlijkse interest. Zodat je weet hoeveel en wanneer er interest wordt uitbetaald. Vroeger bestonden obligaties uit een couponblad, waarbij één coupon het recht gaf op de uitbetaling van een interest op de vervaldag. Vandaag zijn obligaties ‘gedematerialiseerd‘, ofwel ze bestaan enkel nog in elektronische vorm op een effectenrekening. Alhoewel de interesten tegenwoordig automatisch worden uitbetaald op de rekening, wordt nog steeds soms gesproken over de couponbetaling.

Lees meer: Wat is het rendement op een obligatie?

Obligaties met een variabele rentevoet worden vaak gekoppeld aan de evolutie van de marktrente, de euribor.

Ook bestaan er obligaties waarbij de interesten uitbetaald worden op de eindvervaldag. Dit zijn de zogenaamde nulcouponobligaties. De waarde van deze obligaties stijgt jaar na jaar. Tevens zijn er obligaties met gecumuleerde interesten mogelijk, waarbij er interesten op de interesten worden berekend.

Zijn obligaties risicovol?

Een obligatie blijft een beleggingsproduct met bepaalde risico’s. Afhankelijk van de uitgever kunnen de risico’s hoog zijn (bvb. een startend bedrijf in een nieuwe technologie) of laag zijn (bvb. uitgifte van staatsobligaties). Obligaties krijgen een rating die een indicatie geeft van het risico dat de investeerder loopt wanneer de uitgever niet aan zijn betalingsverplichting kan voldoen. Ratingsbureau’s als Moody’s, Fitch Ratings en Standard & Poor’s kennen zo’n ratings toe.

Lees meerWelke risico’s zijn er verbonden aan obligaties?

Wil jij investeren in obligaties, vraag dan altijd voldoende advies over het exacte bedrag dat er op de eindvervaldag en eventueel tussentijds wordt uitbetaald.

De Beleggersgids Redactie

De Beleggersgids redactie schrijft over beleggen, investeren in vastgoed, geld en alternatieve vormen van investeringen. Nieuws, opinies, informatie en veel meer.

Gerelateerde artikels

Een reactie achterlaten

Jouw naam verschijnt bij de reactie, jouw email adres wordt niet gepubliceerd. Alle reacties worden voor publicatie gelezen en goedgekeurd.