Vernietigen robots de arbeidsmarkt?

Werk, een van de belangrijkste aspecten van onze maatschappij. Hierdoor wordt voor een groot deel jouw koopkracht bepaald. Bovendien verstrekt het mensen een doel, structuur en zelfs een identiteit. En toch is werk geen genereuze en stabiele mecenas van deze voordelen zoals het eens was. Sinds 2000 stegen de lonen amper, hoewel het rijke deel van onze aardbol er aanzienlijk op vooruit ging. En nu is er nog een groeiende schrik voor een fundamenteler probleem in de wereld van de arbeid: de mogelijkheid dat nieuwe technologieën, van robots tot zelfrijdende wagens, de tewerkstelling bedreigen.

De zorgen omtrent de robotisering van onze maatschappij, haalde een oude idee van onder het stof: het basisloon. Een onvoorwaardelijke uitbetaling van een bepaald bedrag aan alle burgers, gereguleerd door de overheid als een supplement of een vervanging van het loon. Op 5 juni 2016 wezen de Zwitsers het basisinkomen af. Finland en Nederland plannen kleinschalige experimenten waarbij ze een basisinkomen van ongeveer 1000 euro verstrekken. Ooit komt dit er misschien van, maar nu nog niet.

47 procent van onze jobs bedreigd

Het basisinkomen is het antwoord op een probleem waar we de vinger nog niet kunnen op leggen. De zorgen dat technologische vooruitgang de tewerkstelling zou bedreigen zijn altijd al misleidend geweest. Kijken we naar de jobs in de landbouw. Toen deze onder druk kwamen te staan, klopte de industrie aan de poort van de tewerkstelling. De angst die we vandaag kennen voor robots en artificiële intelligentie kan net zo in die traditie thuishoren. Een onderzoek suggereert dat 47 procent van de huidige jobs kan overgenomen worden door robots en machines en dit binnen de 20 jaar. Hoewel die toestellen binnenkort het werk van arbeidskrachten misschien kunnen overnemen, is dit nog geen reden om snel snel een basisinkomen in te voeren.

Als de noodzaak voor een basisinkomen niet bewezen is, zijn de kosten alleszins zeker. Basisinkomen heeft als bedoeling om burgers duidelijk te maken dat geld een basisrecht is. Keerzijde van de medaille is dat het een duur principe kan zijn. Als een maatschappij zoals de Amerikaanse het basisinkomen wil invoeren dan moet er behoorlijk wat water naar de zee stromen. Niemand zou de effecten naar economische groei en stabiliteit kunnen inschatten.

Basisinkomen werkt… op korte termijn

Een experiment in Canada toonde aan dat het verstrekken van een basisinkomen de fundamenten van de welvaartstaat kunnen ondermijnen. Toen in de stad Manitoba een basisinkomen werd toegekend, bleven de meeste burgers aan het werk. Maar naar mate de tijd vorderde, werden de niet-werkenden minder en minder gestigmatiseerd. Waardoor steeds minder mensen de noodzaak van werken inzagen. Een absolute stilstand was niet veraf. De spanningen tussen zij die verder werkten en belastingen betaalden en zij die enkel gebruik maakten van het basisinkomen liepen hoog op.

Tegenstanders van het basisinkomen wijzen ook op het incompatibele karakter met de open grenzen van een maatschappij. Het recht op een inkomen zou overheden van rijke landen voor een groot vraagstuk zetten: sluiten we de deuren voor immigranten of creëren we tweedeklasseburgers die minder toegang hebben tot de maatschappelijke voordelen.

(bron: theeconomist.com)

De Beleggersgids Redactie

De Beleggersgids redactie schrijft over beleggen, investeren in vastgoed, geld en alternatieve vormen van investeringen. Nieuws, opinies, informatie en veel meer.

Gerelateerde artikels

Een reactie achterlaten

Jouw naam verschijnt bij de reactie, jouw email adres wordt niet gepubliceerd. Alle reacties worden voor publicatie gelezen en goedgekeurd.