In welke sectoren wordt de markt opgedeeld?

Om een gediversifieerde beleggingsportefeuille op te bouwen spreekt men soms van een spreiding over verschillende sectoren heen in de markt. Maar welke sectoren zijn er nu specifiek gedefinieerd en wat zijn hun gevoeligheden? Er wordt op de markt vaak gesproken over elf belangrijke hoofdsectoren die onderverdeeld worden in submarkten.

1. Vastgoed

Vastgoed ondervindt een grote invloed van het algemene marktsentiment en kan een zeer schommelend verloop hebben. Het is opgedeeld in residentieel, industrieel en retail. Sommige bedrijven kiezen zelfs voor een niche zoals hotellerie of service flats. Steeds vaker gebruikt met crowdfunding om in vastgoed te beleggen.

2. Technologie

Steeds groter en belangrijker wordende markt. Schoolvoorbeeld van technologie zijn de FAANG aandelen. In deze sector worden informaticabedrijven opgenomen, softwareontwikkelaars maar ook producenten van elektronische goederen. Sector die een stevige opmars heeft gekend met veel startups. Nu moet er even met de grove borstel worden doorgegaan waarna enkel de meest kwalitatieve overeind blijven.

3. Grondstoffen

Een sector die heel breed gaat, van edelmetalen tot olie, van water tot hout, van schaliegas tot papier. Een sector die verweven zit in de totale economie. Grondstoffen kunnen niet los gezien worden van andere sectoren waarin hun ontgonnen, geraffineerde of geproduceerde goederen worden verwerkt. Uiterst cyclisch.

4. Basisconsumptie

Goederen die elke consument dagelijks gebruikt en nooit zal ophouden met kopen, zelfs in economisch slechtere tijden. Tandpasta, brood, wasverzachter, melk en boter,… Aandelen van bedrijven in consumptiegoederen worden gezien als defensieve aandelen, lage volatiliteit met weinig invloed van schokken op de beurs.

Lees meer: 3 aandelencategorieën die geen last hebben van een stijgend inflatie

5. Luxeconsumptie

Naast de dagelijkse consumptiegoederen worden bij een goed draaiende economie ook andere, grotere of luxueuzere consumptiegoederen gekocht. Een meer cyclische sector, waaronder bijvoorbeeld auto’s vallen, dure handtassen of merkkledij. Deze sector is wel gevoelig voor een schommelende conjunctuur.

6. Financiële bedrijven

Uiteraard moet de hele economie ook gefinancierd worden, voor deze geldstromen worden ook bedrijven ingezet. Hier komen banken, investeringsbedrijven, brokers, verzekeringsmaatschappijen, … aan te pas. Dit is een sector die tevens gevoelig is aan intrestschommelingen. Waar consumptiegoederen baat hebben bij lage intresten, verkiezen financiële ondernemingen een eerder gemiddelde tot hoge intrestvoet. Dit is immers hun verdien model.

7. Energie

Deze sector komt ietwat in het vaarwater van de grondstoffensector. Schaliegas, olie, maar steeds meer het opwekken van groene energie met behulp van zonnecellen, windturbines of andere middelen. In de ruime sector van de energie zijn ontginningsbedrijven opgenomen, maar ook toeleveranciers of verdelers van energie.

8. Nutsbedrijven

Ook overlappend met de energiesector is de sector van de nutsbedrijven. Deze bedrijven voorzien burgers van basisproducten zoals water of energie onder de vorm van gas of elektriciteit. Wegens horizontale integratie van verschillende bedrijven zijn nutsbedrijven vaak met andere sectoren in de markt verbonden. Zoals de energiesector of de sector van de grondstoffen.

9. Telecom

Een sector die steeds belangrijker wordt is het verbinden van burgers aan elkaar via telecom. In de ruime zin vallen ook providers van 3G, 4G en straks ook 5G onder de markt van de telecom. Maar ook bedrijven waarmee je als consument niet rechtstreeks in contact komt. Zoals ontwikkelaars van satellieten, plaatsers van kabels en bedrijven die zich toespitsen op onderzoek en ontwikkeling voor deze sector.

10. Gezondheidszorg

Een sector die verdeeld wordt in een aantal grote subgroepen. Biotech is hier de snelst groeiende in deze groep. Daarnaast heb je de meer klassieke bedrijven in gezondheidszorg. Zoals de grote ontwikkelaars van medicijnen, de producenten van generische middelen, uitbaters van hospitalen of producenten van scanners, scalpels of andere grote en kleine materialen.

11. Industrie

Industriële bedrijven maken producten voor de industrie. Dit zijn de ontwikkelaars van het machinepark van andere bedrijven in alle bovenstaande sectoren van de markt. Zo maken ze zowel stoelen voor een tandarts, als een mengmachine voor een bakker of stalen platen voor satellieten. Een sector die zeer gevoelig is aan intreststijgingen, vermits bedrijven liever investeren in hun machinepark, wanneer lenen goedkoop is.

De Beleggersgids Redactie

De Beleggersgids redactie schrijft over beleggen, investeren in vastgoed, geld en alternatieve vormen van investeringen. Nieuws, opinies, informatie en veel meer.

Gerelateerde artikels

Een reactie achterlaten

Jouw naam verschijnt bij de reactie, jouw email adres wordt niet gepubliceerd. Alle reacties worden voor publicatie gelezen en goedgekeurd.