Hoe meten impact investeerders de werkelijke impact?

Waar investeerders vroeger nog voornamelijk financiële beweegredenen hadden, merken we steeds vaker op dat sociale veranderingen een andere vorm van investeren met zich mee brengen. Een nieuwe generatie impact investeerders is geboren. Toch is het niet altijd even duidelijk hoe dergelijke impact investeerders hun impact meten. In de praktijk blijkt dat dan ook niet altijd even gemakkelijk.

Waarom moet je als impact investeerder je impact meten?

Mogelijks zijn impact investeerders nog dé meest kritische beleggersgroep. Logisch, wetende dat slechts een derde van de bedrijven hun impact meten met een krachtige en speciaal daarvoor ontwikkelde methode (cijfers: Social Enterprise [pdf]). Als sociaal ondernemer en impact investeerder zal je met andere woorden ook zelf de impact moeten meten, toch als je zekerheid wilt over de positieve bijdrage aan maatschappelijke problemen en de effecten van je investering op zowel mensen als milieu en samenleving.

Lees meer: Ethisch beleggen of maatschappelijk verantwoord beleggen?

Meet het bedrijf zijn impact?

Investeer je in een bedrijf dat zelf aan impactmeting doet? Waarschijnlijk communiceert dit bedrijf hier dan ook over. Dat laatste is niet onlogisch, aangezien bedrijven weten dat impactcijfers een positieve invloed hebben op de motivatie van stakeholders om een blijvende positieve impact te hebben en met hen in zee te (blijven) gaan. In dit geval is het meten van de impact natuurlijk een stuk eenvoudiger, maar ook hier zal je voldoende kritisch moeten zijn ten opzichte van de aangeleverde cijfers en beweringen. Staaft het bedrijf zijn impactmeting wel voldoende en gebruiken ze wel degelijk de juiste methode om aan adequate impactmeting te doen? Een grondige basiskennis van impactmeting zal ook hier onontbeerlijk zijn.

Breng het doel in kaart

Vooraleer je met een impactmeting van start gaat, zal je eerst het doel van de activiteiten moeten bepalen. Meestal is dat wel heel duidelijk. Zo zal bijvoorbeeld een platform in de deeleconomie die ridesharing stimuleert (denk hierbij bijvoorbeeld aan BlaBlaCar die wij als louter fictief voorbeeld aanhalen),verschillende sociale doelen hebben: de uitstoot van broeikasgassen reduceren, mobiliteit garanderen voor de lager gegoeden, de verkeersdruk in grootsteden reduceren en ook op sociaal vlak mensen samenbrengen. Het zijn die aspecten die we willen meten, al de rest is niets meer dan tabula rasa. Weten wat je wilt meten, dat is de boodschap.

Wees kritisch en verfijn

Eenmaal je weet op welke aspecten je wenst te focussen, is het de boodschap om nog iets dieper te graven. Hierbij moet je ook aandacht hebben voor eventuele gevaren. In bovenstaand voorbeeld halen we bijvoorbeeld aan dat ridesharing de uitstoot van broeikasgassen moet reduceren. Mooi en logisch. Denken we daar echter kritisch over na, dan houdt het hele ridesharing-concept ook een groot gevaar in: de onderneming moet immers zien te concurreren met particuliere vervoersmethodes en niet met het openbaar vervoer. Eenmaal meer ritten delen als alternatief voor het openbaar vervoer, dan zal dat niet langer een positieve impact hebben op het ecologisch aspect. Dit is de nodige kritische blik die we ook moeten hebben op de impactcijfers die ondernemingen zelf vrijgeven.

Lees meer5 misvattingen over duurzaam beleggen weerlegd

Verzamel data, data en nog meer data

Hier zal je enerzijds afhankelijk zijn van data die het bedrijf zelf vrijgeeft, maar uiteraard zal je ook externe data kunnen raadplegen. Zo hebben we bijvoorbeeld in Vlaanderen een jaarlijks milieurapport en geeft ook de Nederlandse Rijksoverheid in haar jaarlijks Compendium voor de Leefomgeving heel wat interessante data vrij op vlak broeikasuitstoot door particulier vervoer. Die data kan nadien vergeleken worden, waarbij een eventueel verband kan vastgesteld worden. Zo kan een bedrijf bijvoorbeeld communiceren dat het jaarlijks X ton CO2-uitstoot helpt voorkomen in Nederland, zonder dat daar ook maar iets van te merken valt in de data van de Nederlandse Rijksoverheid. In dat geval heeft het bedrijf zich gebaseerd op een inschatting op basis van het aantal passagiers en de veronderstelling dat zij hun eigen wagen op de oprit lieten staan, maar hielden ze geen rekening met het feit de voornaamste gebruikers eerder de bus of de trein links lieten liggen. In dat geval is de impact van de investering te klein. Merken we integendeel een afname van de emissie van broeikasgassen in een bepaald gebied (ridesharing-diensten vinden we bijvoorbeeld voornamelijk in en tussen grootsteden), zonder dat dat te verklaren valt door andere factoren (bv. nieuw stedelijk mobiliteitsplan die de auto’s uit de stad moet weren) en zonder dat ook de cijfers van het openbaar vervoer een knik kennen? Dan is er wel degelijk sprake van een positieve impact van jouw investering.

Conclusie

Als impact investeerder is het onvoldoende om louter te investeren in ondernemingen die beweren een positieve impact te hebben. Zelf kennis hebben van hun activiteiten, het in kaart brengen van de positieve beoogde doelen en voldoende kritisch data verzamelen en analyseren zullen de voornaamste middelen zijn om de impact ook zelf te meten. Door krachtig te analyseren zal je de efficiëntie van de geïnvesteerde middelen kunnen verhogen om zo een optimale impact te realiseren.

De Beleggersgids Redactie

De Beleggersgids redactie schrijft over beleggen, investeren in vastgoed, geld en alternatieve vormen van investeringen. Nieuws, opinies, informatie en veel meer.

Gerelateerde artikels

Een reactie achterlaten

Jouw naam verschijnt bij de reactie, jouw email adres wordt niet gepubliceerd. Alle reacties worden voor publicatie gelezen en goedgekeurd.