Hoe jouw spaargeld beleggen met juiste asset allocatie

Asset allocatie, de term betekent letterlijk “het toewijzen van je activa”. Hiermee wordt bedoeld dat je je beschikbare financiën toewijst aan de verschillende beleggingsmogelijkheden. De ideale asset allocatie bestaat niet, dit verschilt voor elke portefeuille, persoon en beleggingsdoel. Toch zijn er een aantal algemene regels die je best in je achterhoofd houdt bij het organiseren van je financiën.

Risicospreiding en correlatie

Een gespreide asset allocatie wordt hoofdzakelijk aangeraden omwille van de risicospreiding. Bekijk dit met een ruime blik, spreid niet enkel over de verschillende activaklassen, maar denk ook aan looptijd, geografische spreiding, risicoklassen,…

Uit onderzoek blijkt dat een ruime spreiding over verschillende activaklassen minder kans geeft op een globaal verlies op je portefeuille. Dit op voorwaarde dat er weinig correlatie, samenhang, is tussen de activaklassen. Zo is er bijvoorbeeld een lage tot geen correlatie tussen de prijs van een biotech aandeel en een unieke schilderij. Als de prijs van het ene schommelt, heeft dit geen rechtstreekse invloed op het andere. Een hoge positieve correlatie heb je bijvoorbeeld bij de prijs van goud en de aandelen van een goudmijn.

Leeftijd

Ook de leeftijd van de belegger speelt een rol in asset allocatie. Een algemene regel stelt dat je best het risico in je portefeuille afbouwt naargelang je veroudert. Dit omwille van de terugverdientijd. Het is namelijk zo dat je financiële verliezen makkelijker kan terugverdienen terwijl je nog jong bent en een lange carrière voor de boeg hebt.

Beschouw je totale kapitaal als 100%. Een makkelijke manier om een eenvoudige asset allocatie op leeftijd toe te passen is gewoon die 100% min jouw leeftijd te doen. Het percentage dat overblijft mag je risicovol beleggen. Iemand van 25 jaar mag dus tot 75% in meer risicovolle activa beleggen. Iemand van 50 jaar spreidt dus beter zijn portefeuille fifty-fifty.

De verschillende activaklassen

Welke verschillende activaklassen zijn er nu eigenlijk? Dit is een moeilijke lijst om op te stellen. Alles wat maar een bepaalde investeringswaarde heeft kan men al als activa bestempelen. Toch bestaan er een aantal grote blokken waar beleggers zich op baseren:

Risicovolle activaklassen

Van bovenstaande lijst worden afgeleide producten, aandelen, crypto-currencies en vreemde valuta als het meest risicovol beschouwd. Deze activaklassen kennen een zeer volatiel verloop en hebben geen kapitaalsbescherming. Zeker bij de afgeleide producten waar vaak nog een bepaalde looptijd aan vastzit kan je als niet-ervaren belegger zware verliezen boeken in dalende markten.

‘Veilige’ activaklassen

Edelmetalen worden vaak gezien als veiligheid in de portefeuille, zeker wie fysieke edelmetalen koopt. Goud of zilver kunnen in tijden van nood als ruilmiddel gebruikt, al heeft dit idee zijn voor- en tegenstanders. Ook worden edelmetalen gekocht als indekking tegen zware inflatie.

Laag tot gemiddelde risico activaklassen

Obligaties, kasbons, gestructureerde obligaties,… Deze type beleggingen worden als laag tot gemiddeld risico beschouwd. Toch moet er hier een kleine opmerking bij gemaakt worden. In tijden van lage intrest kunnen obligaties wel een risico vormen. Namelijk het risico op het niet optimaliseren van je inkomsten. Stel, je hebt een obligatie met een looptijd van acht jaar en een intrest van 2%. Na drie jaar stijgt de algemene intrest op de markt naar 3,5%. Dan blijf jij nog vijf jaar amper 2% verdienen terwijl je 3,5% kon gehad hebben.

Andere activaklassen

Onder “andere” wordt alles beschouwd waarin je kan beleggen maar dat geen specifiek financieel product is. Denk maar aan kunst, drank, antiek,… Vastgoed kan zowel fysiek als via effecten. Vastgoed via aandelen heeft wel een hogere correlatie met je andere aandelen in portefeuille, dan fysiek vastgoed. En cash hou je best steeds ook achter de hand voor noodgevallen, dagelijkse uitgaven en opportuniteiten.

De Beleggersgids Redactie

De Beleggersgids redactie schrijft over beleggen, investeren in vastgoed, geld en alternatieve vormen van investeringen. Nieuws, opinies, informatie en veel meer.

Gerelateerde artikels

Een reactie achterlaten

Jouw naam verschijnt bij de reactie, jouw email adres wordt niet gepubliceerd. Alle reacties worden voor publicatie gelezen en goedgekeurd.