De werking van futures eenvoudig uitgelegd

Ondanks de zogenaamde speculatietaks zijn futures nog steeds een zeer populair beleggingsproduct in België. Logisch ook, in verhouding tot de investering zijn zeer grote winsten mogelijk (het zogenaamde hefboomeffect). Maar hoe komt dit nu net? Hoe valt die grote winst te verklaren en hoe werkt dit beleggingsinstrument nu net?

Werking 

Long / Short 

Een future werkt eigenlijk zeer eenvoudig. Je hebt de keuze tussen een future long en een future short

  • Future long: je denkt dat de onderliggende waarde gaat stijgen (in theorie engageer je je om te kopen) 
  • Future short: je denkt dat de onderliggende waarde gaat dalen (je engageert je om te verkopen)

Met dit beleggingsinstrument kan je met andere woorden zowel op koersstijgingen als -dalingen speculeren. Hoeveel winst of verlies u maakt hangt dan ook af van de wijziging van die onderliggende waarde en het futurecontract zelf. 

Hefboomwerking

Wat dit beleggingsinstrument nu echt interessant maakt is het zogenaamd hefboomeffect. Met slechts een zeer beperkte margin (waarborg) kan je zo in een veel grotere onderliggende waarde beleggen. Bij verlies moet je dan ook de margin in contanten aanvullen, terwijl je bij winst hogere rendementen kan boeken. Tegenover het hoger risico staat dus een hogere winstmogelijkheid. Wie belegt in in futurecontracten heeft een heel uitgesproken visie op de markt of een specifiek aandeel, rente of wisselkoers.

Lees meer: Futures: Hoe werkt de hefboom?

In formulevorm 

In formulevorm ziet het er als volgt uit:

F = (P — Cwd) * (1+ i) ^ (T-t)

Waarbij:

  • F = Huidige futurewaarde
  • P = Huidige prijs onderliggende waarde
  • Cwd = De contante waarde van het te verwachten dividend (alhoewel je als partij geen dividend krijgt moet dit wel verrekend worden)
  • i = De intrest (je moet een intrest betalen op het ‘geleende bedrag’ om de onderliggende waarde te ‘kopen’)
  • T = Tijd van expiratie
  • t = De huidige tijd

Praktisch kunnen we dit als volgt samenvatten. Naarmate je dichterbij de expiratiedatum komt (en T-t dus kleiner wordt), zal 1+i steeds dichter bij 1 aanleunen (aangezien T-t de nul nadert). Wanneer het contract zijn einde niet nadert zal de huidige futurewaarde dus niet helemaal gelijk zijn aan het verschil tussen de onderliggende waarde en de contante waarde van het te verwachten dividend (immers: T-t zal groter zijn). 

Lees meer: Wat zijn de voordelen van beleggen in futures?

Praktisch voorbeeld 

Onderstaand praktisch voorbeeld kan een en ander voor je verduidelijken. 

Stel dat de huidige AEX index op 430 staat. Je verwacht een stijging en koopt dus een future long op 431, hefboom 200 (elk punt koerswijziging resulteert dus in een winst of verlies van 200 euro (je belegt in een onderliggende waarde van 200 x 430 x 1 euro = 86 000 euro). Toch moet je slechts een initial margin aanhouden. Wat nu bij een koerswijziging?

Stijgt de onderliggende waarde de dag nadien tot 440 punten, dan zal je een winst boeken van (440-431) x 200 = €1,800. Je kan iedere dag uw winst innen door uw future onmiddellijk te verkopen via een broker of via jouw commissionair. De slotkoers wordt immers steeds vergeleken met die van de vorige dag. Verkoop je niet, dan kan u de future laten expireren. In dat geval wordt de zogenaamde expiratiekoers bij het aflopen van het contract bepaald.

De Beleggersgids Redactie

De Beleggersgids redactie schrijft over beleggen, investeren in vastgoed, geld en alternatieve vormen van investeringen. Nieuws, opinies, informatie en veel meer.

Gerelateerde artikels

Een reactie achterlaten

Jouw naam verschijnt bij de reactie, jouw email adres wordt niet gepubliceerd. Alle reacties worden voor publicatie gelezen en goedgekeurd.